RÉGLEMENTATION:

REGLAMENT BERGA TRAIL VERTICAL

Article 1. La cursa Berga Trail Vertical és una cursa vertical per muntanya de 3,6km, 770 m de desnivell positiu i que tindrà lloc el 17 de juny de 2016. L’organitzador de l’esdeveniment és l’Associació Esportiva Mountain Runners del Berguedà i la prova té sortida a Berga (720m) i arribada al cim de Figuerassa (1488m) amb un pendent mitjà del 21,4%. La baixada fins a la zona de sortida es realitzarà lliurement. En cas de baixar pel mateix camí de pujada es donarà prioritat de pas als corredors que estiguin en cursa.

Article 2. Responsabilitat Durant tot l’esdeveniment l’organitzador farà tots els possibles per no malmetre el medi ambient i que l’impacte de la cursa al territori sigui el mínim.

Article 3. Edat mínima L’edat mínima per a participar a la Berga Trail Vertical és de 14 anys complerts durant l’any vigent de la cursa. És a dir que cal complir l’edat mínima almenys al 31 de Desembre de 2016. Els menors de 18 anys no podran participar sense el permís patern a la cursa. Caldrà presentar una autorització paterna a la recollida del dorsal.

Article 4. Inscripcions Els participants hauran d’estar en possessió de la llicència FEEC, FEDME, o altres Federacions adscrites a la UIAA i amb la modalitat que inclogui aquest tipus de competició. En cas contrari és obligatori contractar l’assegurança de l’Organització. (4.1) Límit de places. La Berga Trail Vertical 2016 disposa de 200 places disponibles, que es podran adquirir exclusivament a través de la web www.bergatrail.com a partir del dia 7 de desembre de 2015 i fins a l’exhauriment d’aquestes. L’organització es reserva el dret d’ampliar o reduir el nombre de places. Qualsevol canvi serà enunciat a través de la web oficial de l’esdeveniment. (4.2) Data límit d’inscripció. En cas que no s’arribi al límit d’inscrits, la data límit d’inscripció serà el dimecres dia 15 de juny. (4.3) Pagament. El pagament de la inscripció només es podrà realitzar mitjançant targeta de crèdit o dèbit. No s’acceptaran altres tipus de pagament. (4.4) Comprovació de la inscripció. Una vegada realitzada la inscripció s’enviarà un correu de confirmació de la inscripció i s’apareixerà automàticament a la llista d’inscrits. (4.5) Declaració del corredor. Per validar la inscripció és imprescindible acceptar el present reglament i eximir a l’organitzador de l’esdeveniment la responsabilitat en cas d’accident o de danys propis o a tercer abans, durant o després de la competició. Aquesta declaració es realitzarà durant el procés d’inscripció.

Article 5. Devolució de la inscripció Un cop acceptada la inscripció, no se’n retornarà l’import. Només s'admetran canvis de qualsevol dada associada a la inscripció fins a 24 hores abans del tancament del període d’inscripció que figura en el reglament de la cursa. Les modificacions s’hauran d’enviar per mail a info@bergatrail.com.

Article 6. Recollida del dorsal i bossa del corredor La recollida del dorsal només la podrà realitzar la persona propietari d’aquest. Per fer-ho serà necessari presentar un document d’identitat amb fotografia (DNI, passaport o carnet de conduir) i la llicència federativa (si s’escau).

Article 7. Assegurança L’organització compta amb una assegurança d’accidents per tots els participants inscrits en la prova.

Article 8. Abandonament voluntari Només es podrà abandonar la cursa en els punts d’avituallament, excepte si el corredor està ferit o lesionat. Els corredors poden abandonar en qualsevol avituallament, però només als indicats com a punt d’abandonament amb transport s’assegura que hi hagi mitjans de transport. És obligat avisar a l’organització abans d’abandonar la cursa.

Article 9. Abandonament obligat L’organització pot retirar de la cursa a un corredor si considera que el seu estat posa en perill la seva integritat física, la seva seguretat o si excedeix el temps de pas límit definit a cadascun dels controls.

Article 10. Recorregut El recorregut estarà clarament senyalitzat amb cinta, banderoles o similars. Al llarg del recorregut hi haurà un nombre suficient d'avituallaments líquids i sòlids.

Article 11. Modificació del recorregut, temps de pas o suspensió de la prova (11.1) Causes meteorològiques. En el cas de males condicions meteorològiques o causes de força major, l’ organització es reserva el dret de suspendre, neutralitzar o modificar les franges horàries i/o el recorregut i avituallaments. En aquest cas no es retornarà l’import de la inscripció. Si calgués interrompre la prova en un punt del recorregut, la classificació es pararà segons l’ordre i tems d’arribada en el punt d’interrupció o en el seu defecte, en l’últim control realitzat. (11.2) Suspensió de la prova abans de la data prevista. En cas d’anul·lació de la prova per causes de força major i amb una antelació de més de 7 dies respecte la data de sortida, es realitzarà una devolució parcial de l’import de la inscripció. L’import variarà en funció de les despeses ja realitzades.

Article 12. Material obligatori L'organització podrà obligar als participants a portar el material que cregui oportú. En cas necessari, aquest serà enunciat amb suficient antelació al web de la cursa.

Article 13. Motius de desqualificació Serà motiu de desqualificació: - Rebre ajuda externa fora dels espais autoritzats (avituallaments). - No realitzar íntegrament el recorregut a peu marcat per l'organització. - Embrutar o degradar l'itinerari i la muntanya en general. - No portar el material marcat com a obligatori per l’organització. - No portar el dorsal en la part davantera de la roba i en lloc de fàcil visualització. - Utilitzar qualsevol tipus de substància prohibida considerada com a dopatge per part de les federacions d'atletisme o de muntanya. - No seguir les instruccions dels membres de l'organització en tot moment i durant la cursa. - No prestar auxili a qualsevol participant que pugui sofrir algun tipus d'accident i informar-ne al control més proper. - Superar el temps límit marcats per l’organització. Tots els corredors que superin el temps establert es veuran obligats a deixar el seu xip i el dorsal, i abandonar la competició. Els corredors desqualificats que vulguin seguir corrent ho faran sota la seva responsabilitat. No està permès córrer amb gos.

Article 14. Categories S’estableixen les següents categories (masculines i femenines):  Absoluta: totes les edats. L’organització pot ampliar el nombre de categories, depenent del nombre d’inscripcions. Aquest fet s’anunciaria a través de la web oficial de la cursa.

Article 15. Premis Es donaran premis als tres primers classificats de la categoria absoluta.

Article 16. Drets d’imatge Tot participant autoritza a la organització i els seus patrocinadors per utilitzar i publicar lliurement tota fotografia o vídeo gravat en el context de la cursa, sense dret per part de cap corredor de rebre una compensació econòmica.

Article 17. Reclamacions Les reclamacions es faran per escrit i lliurades al Comitè de Cursa, previ pagament de 30 € que seran tornats si aquesta prospera. El període de reclamació expira un cop finalitzada la cursa.

Article 18. Comitè de Cursa. Les funcions del Comitè de cursa són la d’atendre les possibles reclamacions que es produeixin durant el desenvolupament de la cursa. Estarà format per: - Director de Cursa. - Dos arbitres. - Cronometrador. - Un representant dels esportistes elegit per sorteig. - Responsable del marcatge i seguretat.

Article 19. Modificació del reglament Les modificacions que es realitzin al present reglament seran comunicades a través de la web. La inscripció implica l’acceptació del reglament.