RÉGLEMENTATION:

REGLAMENT:

 

REGLAMENT CURSA FESTA MAJOR DE TORELLÓ I CURSES INFANTILS DE FESTA MAJOR, 30 DE JULIOL DE 2016

 

1.- EL Club Atlètic Torelló (CAT) , organitza el dissabte dia 30 de juliol la Cursa Popular de Festa Major i les corresponents Curses Infantils.

 

2.- La Cursa Popular de Festa Major de Torelló és oberta a tothom sense distinció de sexe o nacionalitat, que accepti el present reglament. Els menors d’edat hauran de presentar-se amb el pare/mare/tutor per signar l’autorització que tindran disponible a la pàgina web de la mateixa cursa. Aquells menors que no presentin la corresponent autorització signada pels pares / mares / tutors/es legals, no podran participar a la cursa.

 

3.- La sortida de la cursa de 5k serà al carrer Sant Miquel a les 10h del matí i arribada serà a la Plaça Nova del dissabte 30 de juliol 2016. Les sortides i arribades de les curses Infantils es faran des de la Plaça Nova, i començaran a ¾ d’onze del matí, la de la categoria més petita.

 

4.- La cursa del grans és de 5 kilòmetres. El recorregut  estarà senyalitzat. No obstant, es responsabilitat de cada corredor conèixer el traçat de la cursa. Els recorreguts estaran penjats a la pàgina web de la mateixa.

 

5.- Hi haurà 2 avituallaments líquids. El primer avituallament estarà situat al mig de la cursa Km.2.5, El segon estarà situat a l’arribada.

 

6.- Les inscripcions es realitzaran a través de l’enllaç que figura a la web del Club Atlètic Torelló. Aquestes es tancaran el 27 de juliol de 2016 a les 23h. El preu de la inscripció serà de 5€ a través de plataforma d’inscripció 9HSports i 7€ el mateix dia de la cursa. Les curses infantils seran gratuïtes.

 

7.- La recollida de dorsals-xip es farà el dissabte 30 de juliol de 8.30h a 9.30h, a la mateixa Plaça Nova de Torelló. Aquests dorsals-xip són intransferibles i personals de cada corredor. La recollida de dorsals-xip per les curses infantils, s’allargarà fins les 10.15h del matí.

 

8.- Si hi hagués reclamacions hauran de ser presentades per escrit. Serà inapel·lable la decisió presa per l’organització.

 

9.- L’organització declina tota responsabilitat pel que fa a accidents o altres perjudicis que la participació a la cursa pugui generar als inscrits abans, durant o a una vegada finalitzada. Tot i això, l’organització ha contractat, segons preveu la legislació vigent, una assegurança de responsabilitat civil i compta amb els serveis d’urgència obligatoris per aquest tipus de proves esportives. Tot participant reconeix que es troba en bon estat de salut i eximeix de tota responsabilitat l’organització de la prova de qualsevol conseqüència física que pugui patir en el transcurs de la cursa o després de participar-hi.

 

10.- El dorsal-xip s’haurà de portar ben visible i a la part davantera per tal de facilitar el control per part de la organització.

 

11.- Qui no tingui cura o demostri una actitud poc respectuosa envers l’entorn en el qual es desenvolupen les curses, o perjudiqui greument i de manera culposa el normal desenvolupament de la cursa, serà desqualificat per l’organització. Així mateix, qualsevol corredor que llenci brossa en els punts no habilitats, serà immediatament desqualificat.

 

12.- Per participar a la cursa es imprescindible haver-se inscrit conforme a les condicions indicades al punt 7. Tot aquell qui participi sense inscriure’s no tindrà dret a cap premi, i la organització no es fa responsable dels danys que aquest pugui patir per la seva conducta.

 

13.- És responsabilitat de cada corredor conservar el seu dorsal-xip, per poder ser registrat correctament a l’arribada. L’organització no es fa responsable de la pèrdua o deteriorament del dorsal-xip per una incorrecte utilització per part del corredor.

 

14.- El temps màxim per completar la cursa de 5k serà de ¾ d’hora.  A partir d’aquest moment, tots aquells corredors que no hagin arribat a la línia d’arribada hauran de transitar per la via pública d’acord amb la normativa de circulació de vianants, i no apareixeran registrats a les classificacions.

 

15.- Els participants i els representats legals dels menors d’edat accepten cedir a l’organitzador i col·laboradors el dret de captació, reproducció, distribució i publicació de les imatges de la cursa a qualsevol medi de comunicació com diaris, web, xarxes socials, etc. Es podrà exercir el dret d’accés, rectificació i cancel·lació per correu electrònic a inforuncat@gmail.com. Les vostres dades seran tractades d’acord amb el que estableix la llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (BOE núm. 298, de 14 de desembre de 1999).

 

16.- Les dades personals facilitades pels corredors al realitzar la inscripció seran incorporades al fitxer de l’organitzador, amb la finalitat de: - Gestionar la prova i enviar informació relacionada als corredors amb les curses organitzades per el Club Atlètic Torelló / 9hsports . - Permetre la publicació de llistats d’inscrits i arribats tant físicament al final de la prova com per qualsevol mitjà digital. Els corredors participants i representants legals dels menors donen el seu consentiment per al tractament de les seves dades de caràcter personal o la de llurs representants.

 

17.- Els organitzadors de Cursa De Festa Major de Torelló no es fan responsables dels danys morals i/o materials que els participants puguin causar a terceres persones.

 

18.- Tot aquell qui participi en la Cursa Popular de Festa Major i Curses Infantils de Festa Major de Torelló és coneixedor de les seves limitacions físiques i es conscient del risc que suposa aquest esport, declinant tota responsabilitat per part de l’organització pels danys que aquest pugui patir durant el transcurs de l’esdeveniment.

 

19.- Tot aquell participant que en incompliment d’aquest Reglament, pateixi algun dany físic o moral, o el causi a terceres persones, serà directament responsable, eximint de responsabilitat als organitzadors de la cursa.

 

20.- Un cop realitzada la inscripció,  no es retornaran els diners abonats. El que si es podrà fer, és agafar els premis que es donen al finalitzar la cursa.

 

 

21.- Pel sol fet de participar, el corredor accepta el present reglament. Tot el que no estigui especificat queda sota la decisió de l’organització.