RÉGLEMENTATION:

REGLAMENT

 

  1.  Abans d´1 mes vista a la cursa el 70%
  2.  Entre 1 mes i 15 dies vista de la cursa 50%
  3.  Els últims 15 dies avans de la cursa no es retorna import.

La Associació esportiva Sant Grau, organitzadora de la cursa , declina tota responsabilitat en cas de danys personals o materials soferts per propis o tercers, derivats de la celebració de la IV CURSA KV OGASSA 2016.