RÉGLEMENTATION:

REGLAMENT I CURSA “LA BISBALENCA”, DE LA BISBAL D’EMPORDÀ, DE 29 DE MAIG DE 2016

 

1.- aRunCat, juntament amb l’Ajuntament de La Bisbal d’Empordà, organitzen el dia 29 de maig la I Cursa La Bisbalenca, que transcorrerà pel mateix municipi i voltants.

2.- La I Cursa La Bisbalenca és oberta a tothom sense distinció de sexe o nacionalitat, que accepti el present reglament.

Els menors d’edat hauran de presentar-se amb el pare/mare/tutor per signar l’autorització que tindran disponible a la pàgina web de la mateixa cursa. Aquells menors que no presentin la corresponent autorització signada pels pares / mares / tutors/es legals, no podran participar a la cursa.  http://aruncat.com/wp-content/uploads/2016/02/Autoritzaci%C3%B3-menors-dedat-1.pdf

 

 

3.- La sortida i arribada serà al Passeig Marimon Asprer, a les 9:15h del diumenge 29 de maig de 2016.

4.- La cursa té dues distàncies: una de 5 km i l’altre de 10 km aproximadament. La cursa de 5 km és 96% asfalt i 4% camí de terra (pujada al Convent, 200 metres). La cursa de 10 km és un 65% asfalt i 35% camins de terra.

El recorregut no estarà senyalitzat, però si que s’indicarà cada punt quilomètric, i haurà voluntaris indicant-lo. No obstant, es responsabilitat de cada corredor conèixer el traçat de la cursa. Els recorreguts estaran penjats a la pàgina web de la mateixa.

5.- Hi haurà 2 avituallaments tant a la cursa de 5 km com a la de 10 km. El primer avituallament estarà situat just al punt mig de cada cursa (km 2,5 i km 5). El segon estarà situat a l’arribada.

6.- Les inscripcions es realitzaran exclusivament a través de l’enllaç que es facilita a la pròpia pagina web de la cursa http://aruncat.com/la-bisbalenca/ Aquestes es tancaran el 27 de maig de 2016 a les 23h, o en arribar als 300 participants inscrits. El preu de la inscripció serà de 9 € per a la cursa de 5 km i de 11 € per a la cursa de 10 km.

si no s'ha arribat al límit d'inscrits, es podrà realitzar la inscripció presencial el mateix dia de la cursa, de 7:30 a 8:30 del matí, al mateix passeig marimon asprer, punt de sortida de la cursa. imprescindible portar el DNI.

 

7.- La recollida de dorsals-xip es farà  el mateix dia de la cursa de 7:30 a 8:30 , no obsatnt recomanem als corredors recollir el dorsal a primera hora, per evitar problemes d'últim moment.

per recollir el dorsal serà imprescindible mostrar el DNI o qualsevol altre document acreditatiu oficial.

Aquests dorsals-xip són intransferibles i personals de cada corredor, i només vàlids per la distància escollida.

8.- Hi haurà un trofeu per als classificats en les següents categories: Absolut femení: 1r classificada / 2n classificada / 3r classificada Absolut masculí: 1r classificat / 2n classificat / 3r classificat 1r corredora local 1r corredor local 1r màster 40 1r sub.23 Per optar al premi de 1r local, tant femení com masculí, caldrà acreditar la residència a la Bisbal d’Empordà mitjançant la presentació de DNI, o certificat d’empadronament si en aquest no hi constés. Per optar al premi a 1r màster 40 cal tenir complerta l’edat en data 29 de maig de 2016. Per optar al premi a 1r sub.23 cal tenir menys de 23 anys, entenent que no computen aquells qui tinguin complerts els 23 anys en data 29 de maig de 2016. L’entrega de trofeus tindrà lloc a les 10:30 h.

9.- Si hi hagués reclamacions hauran de ser presentades per escrit, acompanyades d’un dipòsit de 30 € una vegada finalitzada la cursa, essent inapel·lable la decisió presa per l’organització.

10.- L’organització declina tota responsabilitat pel que fa a accidents o altres perjudicis que la participació a la cursa pugui generar als inscrits abans, durant o a una vegada finalitzada. Tot i això, l’organització ha contractat, segons preveu la legislació vigent, una assegurança de responsabilitat civil i compta amb els serveis d’urgència obligatoris per aquest tipus de proves esportives. Tot participant reconeix que es troba en bon estat de salut i eximeix de tota responsabilitat l’organització de la prova de qualsevol conseqüència física que pugui patir en el transcurs de la cursa o després de participar-hi.

11.- El dorsal-xip s’haurà de portar ben visible i a la part davantera per tal de facilitar el control per part de la organització.

12.- Qui no tingui cura o demostri una actitud poc respectuosa envers l’entorn en el qual es desenvolupen les curses, o perjudiqui greument i de manera culposa el normal desenvolupament de la cursa, serà desqualificat per l’organització. Així mateix, qualsevol corredor que llenci brossa en els punts no habilitats, serà immediatament desqualificat.

13.- Per participar a la cursa es imprescindible haver-se inscrit conforme a les condicions indicades al punt 7. Tot aquell qui participi sense inscriure’s no tindrà dret a cap premi, i la organització no es fa responsable dels danys que aquest pugui patir per la seva conducta.

14.- Es responsabilitat de cada corredor conservar el seu dorsal-xip, per poder ser registrat correctament a l’arribada. L’organització no es fa responsable de la pèrdua o deteriorament del dorsal-xip per una incorrecte utilització per part del corredor.

15.- El temps màxim per completar la cursa serà d’1 hora i 30 minuts, fins les 10:45h. A partir d’aquest moment, tots aquells corredors que no hagin arribat a la línia d’arribada hauran de transitar per la via pública d’acord amb la normativa de circulació de vianants, i no apareixeran registrats a les classificacions.

16.- Els participants i els representats legals dels menors d’edat accepten cedir a l’organitzador i col·laboradors el dret de captació, reproducció, distribució i publicació de les imatges de la cursa a qualsevol medi de comunicació com diaris, web, xarxes socials, etc. Es podrà exercir el dret d’accés, rectificació i cancel·lació per correu electrònic a  inforuncat@gmail.com  Les vostres dades seran tractades d’acord amb el que estableix la llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (BOE núm. 298, de 14 de desembre de 1999).

17.- Les dades personals facilitades pels corredors al realitzar la inscripció seran incorporades al fitxer de l’organitzador, amb la finalitat de: - Gestionar la prova i enviar informació relacionada als corredors amb les curses organitzades per aRunCat. - Permetre la publicació de llistats d’inscrits i arribats tant físicament al final de la prova com per qualsevol mitjà digital. Els corredors participants i representants legals dels menors donen el seu consentiment per al tractament de les seves dades de caràcter personal o la de llurs representants.

18.- Els serveis es tancaran a la 13:00 h del dia 29 de maig de 2016, hora en la que finalitzarà l’esdeveniment.

19.- Els organitzadors de la I Cursa La Bisbalenca no es fan responsables dels danys morals i/o materials que els participants puguin causar a terceres persones.

20.- Tot aquell qui participi en la I Cursa La Bisbalenca es coneixedor de les seves limitacions físiques i es conscient del risc que suposa aquest esport, declinant tota responsabilitat per part de l’organització pels danys que aquest pugui patir durant el transcurs de l’esdeveniment.

21.- Tot aquell participant que en incompliment d’aquest Reglament, pateixi algun dany físic o moral, o el causi a terceres persones, serà directament responsable, eximint de responsabilitat als organitzadors de la cursa.

22.- Un cop realitzada la inscripció, no es retornaran els diners abonats, excepte que concorri causa de força major, degudament justificada.

23.- Pel sol fet de participar, el corredor accepta el present reglament. Tot el que no estigui especificat queda sota la decisió de l’organització.

La Bisbal d’Empordà, 1 de març de 2016.