RÉGLEMENTATION:

REGLAMENT DE LA CURSA

 1. El nombre de places és limitat per tald e garantir la qualitat de la curas i la conservació de l'entorn natural.
  1. Batega al bac: Màxim 300 corredors
  2. Batega al bac Sprint: Màxim 200 corredors
  3. Batega al bac Vertical: Màxim 150 corredors
 2. L’organització es reserva el dret d’acceptar-ne el mateix dia de la cursa.
 3. El pitral es podrà recollir a partir d’una hora i mitja abans de donar la sortida.
 4. No es retornaran els diners de les inscripcions ja realitzades, no obstant, mostrant el comprovant de la inscripció o D.N.I del participant, podrà recollir l'obsequi un company.
 5. L'organització decidirà sobre cada cas si es permeten fer canvis de nom dels dorsals o de cursa segons la situació particular de cada cas.
 6. El recorregut estarà senyalitzat amb cintes i comptarà amb l’assistència de personal de l'organització en llocs conflictius, a més de diversos punts d’avituallament sòlid i líquid.
 7. En la Batega al bac ES FARÀ UN ESTRICTE TALL DE TEMPS.
  • ​​Batega al bac:
   • km. 5,5: 1h45m - Refugi de La Covil
   • km. 11: 3h30m - El Baell
   • km. 25: 6h - Meta
  • Batega al bac Sprint:
   • km. 11: 3h - Meta
 8. Serà OBLIGATORI per a la Batega al bac portar un: PARAVENT, i adicionalment si la organització ho creu convenient segons condicions climatològiques en el moment del brifing pre-cursa TUBULAR o GUANTS (no portar el material obligatori en qualsevol control pot ésser motiu de desqualificació).
 9. Cal dur sempre el pitral visible, sense doblegar ni retallar. Tots els participants tenen l’obligació de seguir les indicacions donades per qualsevol membre de l’organització.
 10. Es constitueixen les següents categories, dins les classes masculina i femenina: Podrà sol.licitar-se el document acreditatiu de l’edat.

  • Màster: a partir de 50 anys.
  • Veterà: de 40 a 49 anys.
  • Sènior: de 18 a 39 anys.
  • Júnior: de 14 a 17 anys.
  • Infantil: de 8 a 13 anys.
  • Benjamí: de 4 a 7 anys.
    
 11. Tots els corredors arribats a meta havent passat els controls pel recorregut senyalitzat, rebran un obsequi dissenyat per a l'ocasió.
 12. L’organització no es fa responsable dels accidents o qualsevol altre perjudici que la participació en la cursa pugui ocasionar als inscrits.
  Després del repartiment de premis s’escoltaran les opinions personals sobre la prova.
 13. Tots els participants tenen l’obligació d’assistir i de comunicar al control més proper qualsevol accident que hagin observat. En cas de no fer-ho seran desqualificats. Els corredors que decideixin retirar-se de la cursa hauran de comunicar-ho al control més proper al lloc de la retirada.
 14. L’edat mínima per a participar a la Batega al bac són 16 anys (amb autorització paterna fins als 18).
 15. L’edat mínima per a participar a la Batega al bac Sprint i Batega al bac Vertical és de 14 anys (amb autorització paterna fins als 18).
 16. Les condicions meteorològiques no suposaran en cap cas la suspensió de la prova (hom considera que poden ser un al·licient i un repte més a superar), malgrat tot l’organització es reserva el dret de variar el recoregut si la integritat dels participants corre perill.
 17. La cursa transcorre pràcticament en la seva totalitat per ZONA PROTEGIDA PEIN (Pla d'Espais d'Interès Natural) per tant:

  • NO ES PERMET PORTAR PALS ni material d'ajuda que malmeti l'entorn.
  • NO ES PERMET LLENÇAR DEIXALLES fora dels llocs designats després de cada avituallament o en qualsevol punt del recorregut, serà motiu de desclassificació.
    
 18. Degut a que es passa per cases particulars i zones ramaderes NO ES PERMET CÓRRER AMB GOS.
 19. El fet de participar suposa la total acceptació de totes aquestes bases, quedant els imprevistos a resoldre segons criteri de l’organització.

PREMIS

A més, i haurà els següents PREMIS ESPECIALS: