RÉGLEMENTATION:
  1. NORMES A COMPLIR


Els menors de 18 anys no podran participar sense permís patern. 

La Organització no es fa responsable dels danys i accidents que puguin patir els participants.

Serà motiu de desqualificació:

-    No passar per tots els controls.
-    Rebre ajuda externa fora dels espais autoritzats.
-    Superar els temps límit de pas marcats per la Organització.
-    Embrutar o degradar l’itinerari i la muntanya en general.
-    No portar el dorsal en la part davantera de la roba i en lloc de fàcil visualització.
-    No prestar auxili a qualsevol participant que pugui sofrir algun tipus d’accident i informar al control més proper.

Si algun participant abandona és obligatori avisar al control més proper o altres components de la organització. En cas contrari, la organització no es fa responsable del corredor un cop fora de cursa.

La inscripció implica l’acceptació d’aquest reglament.