RÉGLEMENTATION:
    1.  Abans d´1 mes vista a la cursa el 70%
    2.  Entre 1 mes i 15 dies vista de la cursa 50%
    3.  Els últims 15 dies avans de la cursa no es retorna import.

La Associació esportiva Sant Grau, organitzadora de la cursa , declina tota responsabilitat en cas de danys personals o materials soferts per propis o tercers, derivats de la celebració de la III CURSA KV OGASSA 2015.