RÉGLEMENTATION:

REGLAMENT

1.        El reglament de la cronoescalada UP XIC KIDS és el de la Circuit Català d'escoles de Trail. 

2.        Hi haurà premi per les/els tres primers classificats de cada categoria tant femení com masculí . 

       Up Xic Kids                                                                            

    Up Xic ​

 

1.        És obligatori portar col·locat el dorsal en un lloc ben visible.

2.        El xip de cronometratge és personal i intransferible, en cas de pèrdua s’haurà d’abonar el seu valor.

3.        El recorregut estarà senyalitzat amb cintes de diferents colors (un color per cada cursa) i es desqualificarà a qui no el segueixi íntegrament.

4.        La cursa serà oberta al trànsit, per tant en tot moment s’haurà de respectar el codi de circulació.

5.        L’organització declina qualsevol responsabilitat davant d’accidents físics i/o materials que els participants puguin patir o participar.

6.        L’organització es reserva el dret a variar el recorregut de la prova.

7.        En el cas que la prova s’hagués de suspendre per causes de força major no es retornarà l’import de les inscripcions.

8.        No es permet seguir els participants amb vehicles de motor ni acompanyar-los per l’itinerari de la cursa, ni ajudes externes de cap tipus.

9.        No respectar l’entorn natural o les propietats per on passa la cursa serà motiu de desqualificació.

10.      Si s’abandona la cursa s’haurà de notificar a algun dels controls. L’entrega del xip es farà sempre a l’arribada.

11.      No es retornarà els diners de la inscripció. 

12.      Les restriccions davant la COVID-19 seran les marcades per les autoritats sanitàries en el moment de la realització de la prova.