RÉGLEMENTATION:

REGLAMENT CAMES DE FERRO AL PUIGSACALM

 

 

La cursasolidària Cames de Ferro al Puigsacalm neix de la necessitat de diversificar les activitats del Grup Excursionista Cultural i Alpinista (GECA) fet que porta l’entitat a buscar un soci qualitatiu que doni sentit i valor al projecte. En aquest àmbit, neix l’acord entre GECA i Noel Alimentaria S.A.U. on s’estableix que Noel patrocinarà íntegrament la prova a canvi de què el GECA doni la recaptació que se n’esdevingui a la fundació A. Bosch, que tutelada per Noel Alimentaria, té com objectiu recaptar diners pel finançament de projectes d’investigació per la curació de malalties infantils. L’equip científic d’investigació està format per professionals de diferents àrees de l’Hospital Vall d’Hebron de Barcelona.

 

Les tres curses que es celebraran en el marc de la Cames de Ferro al Puigsacalm (Marató, Mitja marató i cursa de 10 Km) es regiran per aquest reglament, respectant els requisits del  Reglament oficial de Curses per Muntanya de la FEEC (Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya).

 

 

1.      ORGANITZACIÓ

 

Article 1           

La Marató, la Mitja Marató i la Cursa de 10Km són proves esportives de muntanya organitzades pel GECA que es celebraran l’últim diumenge de maig, amb sortida i arribada a Sant Esteve d’en Bas.

 

 

2.      ÈTICA I VALORS

 

La Cames de Ferro al Puigsacalm es basa en uns valors i una ètica essencial que comparteixen tots els participants, patrocinadors, voluntaris i organització.

 

Article 2           

La responsabilitat ecològica: no abandonar cap tipus de deixalla a la natura i utilitzar els contenidors posats a tal efecte; respectar la flora i fauna seguint estrictament el recorregut senyalitzat sense utilitzar cap tipus de drecera. La organització utilitzarà, sempre que sigui possible, material reutilitzable i procedirà a la recollida selectiva de la deixalla. El marcat de les proves es realitzarà amb material respectuós amb el medi ambient i que es recollirà en el mateix dia de les proves.

Article 3

La solidaritat, el respecte dels corredors, els voluntaris, els patrocinadors i el públic són elements primordials de la cursa solidària Cames de Ferro al Puigsacalm.

 

 

3.      DESCRIPCIÓ DE LES PROVES

 

Article 4

La Cames de Ferro al Puigsacalm és una prova competitiva de curses de muntanya, que inclou 3 distàncies independents segons categories d’edat, i que que transcórrer per camins de mitja muntanya, amb l’objectiu de completar a peu i en una sola etapa (non-stop) amb el mínim temps possible.

 

La Cames de Ferro al Puigsacalm es composa de 3 distàncies amb les següents característiques:

PROVA

DISTÀNCIA

CATEGORIES

DESNIVELL POSITIU   

Marató

42 Km

 Sènior, Veterà, Màster, Màster 60, Absoluta i Open

2900 - 3000

Mitja marató

23 Km

Junior, sub-23 i Open

1500 - 1600

Cursa 10 Km

10 km

Cadet i Open

500 - 600

Cursa 8 Km

8 Km

Infantil

300- 400

Article 5

La Cames de Ferro al Puigsacalm, incloent totes les seves categories, és una cursa exigent que es desenvolupa en en el medi de muntanya. Aconsellem als participants que estiguin en molt bona condició física i que tinguin experiència en aquest tipus de proves. Els participants han d’estar preparats per gestionar unes condicions de cursa de vegades difícils i un estat físic i mental derivats d’un gran cansament.

 

Article 6

Els corredors competeixen sota la seva responsabilitat. Sobre ells recau la decisió final de prendre la sortida i la realització de la prova o part d’ella. Els participants eximeixen a la organització de les reclamacions o demandes basades en suposades accions o no accions dels participants o altres que actuïn al seu favor. Així com les reclamacions o demandes resultants dels danys que poguessin succeir als participants i als seus materials, incloent la pèrdua.

 

 

4.      RECORREGUT I MARCATGE

 

Article 7

Els recorreguts de La Cames de Ferro al Puigsacalm estaran degudament senyalitzats en la seva totalitat amb cintes, fletxes, cartells o banderoles procurant que els colors d’aquestes marques no es confonguin amb l’entorn. Totes les marques utilitzades seran retirades per l’organització seguint l’horari de tancament de la prova. Tots els corredors han de romandre dins del camí abalisat. L’organitzador no serà responsable de qualsevol corredor que s’allunyi voluntàriament del recorregut abalisat.

 

Article 8

Els corredors hauran de respectar els filats, les portes i tot tipus de tanca relacionades amb la seguretat del bestiar o finques privades.

 

Article 9

Si la situació ho exigeix, l'organització podrà realitzar les modificacions que consideri necessàries.

 

Article 10

Els vehicles motoritzats tindran preferència en les zones asfaltades i en les cruïlles existents durant el recorregut. Serà responsabilitat dels participants aturar-se per extremar les precaucions abans de creuar la calçada. Tots els encreuaments estaran senyalitzats i hi haurà gent de l’organització en els punts perillosos. És decisió de trànsit si hi destina o no acompanyament de mossos d’esquadra.

 

Article 11

Si fos necessari interrompre i suspendre la prova en un punt del recorregut, la classificació es determinarà segons l’ordre i temps d’arribada en el punt d’interrupció o, si no fos possible el control en aquest punt, es determinarà segons l’últim control realitzat.

 

Article 12

Hi haurà un equip de tancament de la cursa, per a tots els recorreguts establerts, darrera dels quals no podrà anar-hi cap corredor. L’equip de tancament serà responsable de treure tots els marcatges.

 

Article 13

En el cas que les condicions climatològiques impedeixin el normal desenvolupament de la prova, l’organització de la cursa juntament amb els membre de la FEEC podran decidir utilitzar el recorregut alternatiu de seguretat per evitar les zones de major risc. Tot i això, l'organització es reserva el dret d'anul·lar-la si així ho creu convenient.

 

 

 

 

5.      RETIRADA I ABANDONAMENTS

 

Article 14

Els corredors que decideixin abandonar la cursa hauran de retirar-se en un dels punts de control i comunicar-ho a l’organització. A partir d’aquest moment, quedarà fora de la competició i assumirà qualsevol responsabilitat derivada de la seva retirada. Només en el cas d’una lesió de gravetat es justificarà que un participant abandoni en un altre punt del recorregut.

 

Article 15

L’organització només es compromet a tornar els participants al punt de sortida i arribada de la cursa quan hagin abandonat en un control amb accés motoritzat. Si la tornada comporta un perill pel desenvolupament òptim de la cursa, s’esperarà que aquesta finalitzi. En cas de lesió greu o que no hi hagi accés motoritzat es trucarà ràpidament al servei d’emergències (112).

 

Article 16

L’organització podrà retirar de la cursa als participants que tinguin problemes físics evidents que puguin posar en perill la seva salut, o aquells que tinguin minvades les seves condicions físiques per seguir la prova.

 

Article 17

Els corredors estan obligats a prestar auxili en cas de presenciar un accident o a aquells que ho requereixin. Els corredors que incompleixin aquesta obligació seran desqualificats i no podran participar en cap futura edició de La Cames de Ferro al Puigsacalm.

 

 

6.      CONTROLS DE PAS I AVITUALLAMENTS

 

Article 18

Els controls i avituallaments estaran repartits al llarg del recorregut i la distància màxima entre ells serà de 5 km quilòmetres  o 500 metres de desnivell, i estaran proveïts de líquids i/o sòlids.

 

Article 19

L’organització publicarà els punts d’avituallament i el seu contingut (líquid o líquid+sòlid) a la seva web, amb anterioritat a la prova; així com també n’informarà durant el briefing. Els corredors han d'estudiar amb determinació on estaran col·locats cada un dels avituallaments per ser conscients de la distància i el desnivell existent entre els diferents punts. 

 

Article 20

Els participants han de llançar els residus de l'avituallament dins del perímetre marcat per l'organització i utilitzar els recipients col·locats per a aquest objectiu.

 

Article 21

Aquells corredors que sobrepassin el temps establert com a talls horaris, hauran de retirar-se de la prova i seguir les instruccions dels responsables.

 

Article 22

Cadascun dels controls/ avituallaments també serà un punt d’informació amb indicadors amb la referència quilomètrica des de la sortida.

 

 

7.      INSCRIPCIONS I CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

 

Article 23

Per participar a la Mitja marató (23km) de La Cames de Ferro al Puigsacalm cal tenir més de 16 anys els menors de 18 anys hauran de presentar una autorització dels pares o tutors.  Per participar a la Marató (42Km) de la Cames de Ferro al Puigsacalm cal tenir més de 18 anys. Es tindrà en compte l’edat del participant a 31 de desembre de l’any en curs.

 

 

 

Article 24

Les inscripcions estaran obertes mínim 2 mesos abans del dia de la cursa i es realitzaran a través de la web de la FEEC. Es pot verificar la inscripció en el llistat d’inscrits de la web de la cursa. El fet d’inscriure’s implica l’acceptació d’aquest reglament. Tot el que no està especificat queda sota decisió de l’organització i de la direcció de la cursa.

 

Article 25

L’organització es reserva el dret de limitar el número màxim d’inscrits per participar a la Marató (42 Km), a la Mitja marató (23 Km) i a la cursa de 10 Km, per tal de garantir la seguretat en tot el recorregut.

 

Article 26

Una vegada efectuada la inscripció no es podran fer canvis de modalitat (42 Km, 23 Km i 10 Km). Si un corredor canvia de modalitat durant el transcurs de la cursa quedarà desqualificat (no es tindrà en compte per la classificació general).

 

Article 27

Els corredors que no estiguin en possessió de la llicència federativa, hauran de contractar amb l’Organització una assegurança d’accidents per al dia de la prova, que el corredor abonarà en el moment de la inscripció, juntament amb el cost d’aquesta.

 

Article 28

Una vegada efectuada la inscripció i pagament, i en cas de no poder assistir a la cursa, es pot sol·licitar el reemborsament (excepte despeses de gestió) fins a 10 dies abans de la cursa. A partir d’aquesta data, no es realitzaran reemborsaments sota cap concepte.

 

Article 29

Per participar a La Cames de Ferro al Puigsacalm és obligatori l’ús del dorsal i xip lliurat per l’organització. Els corredors hauran de portar visible en tot moment el dorsal que els facilitarà l’Organització. El dorsal no es podrà retallar, doblegar, tapar ni modificar.

 

Article 30

Els participants de la cursa cedeixen el dret d’imatge i autoritzen a l’organització i als seus patrocinadors a utilitzar i publicar tota fotografia o vídeo gravat en el context de la prova.

 

Article 31

Els preus de les inscripcions variaran segons la modalitat de cursa (marató, mitja marató i cursa 10 Km). Els preus es publicaran a la web del GECA com a mínim 2 mesos abans de la prova.

 

Article 32

El preu d’inscripció inclou:

-         Coneixement del track abans de la cursa

-         Obsequi regal Cames de Ferro al Puigsacalm

-         Avituallaments en cursa

-         Avituallaments d’arribada

-         Dorsal

-         Sistema de cronometratge

-         Llistat de classificació a l’arribada i a la web

-         Servei de dutxa a l’arribada

-         Servei de massatge/ recuperació a l’arribada

-         Servei de guarda-roba

-         Accés a les fotografies publicades a la web del GECA

    

 

 

 

 

 

 

8.      RECOLLIDA DE DORSALS

 

Article 33

Per recollir el dorsal serà necessari presentar el passaport, el DNI o un document equivalent pels estrangers, la targeta federativa (en cas d’estar federat) i el document d’autorització de menors (en cas de menors de 18 anys).

Article 34

El dorsal i el xip es lliuraran el dissabte anterior a la prova al Pavelló Esportiu de Sant Esteve d’en Bas (lloc on es realitzarà el briefing) i/o el mateix dia de la cursa. Els horaris del briefing i l’entrega de dorsals es publicaran a la web del GECA amb antelació. El fet de no retirar el dorsal i el xip en l’ horari establert significa la renúncia als mateixos.

 

Article 35

Es faran tressortides cronometrades, una primera per la marató, una segona per la mitja marató, i una tercera per la cursa de 10Km. Es publicarà l’horari de sortida de totes les distàncies a la web del GECA amb antelació. L’arribada serà al mateix lloc i s’haurà de complir amb el límit establert en els temps de pas pels diferents controls, en cas contrari, caldrà seguir les instruccions de l’organització.

 

 

9.      CATEGORIES, TROFEUS I CLASSIFICACIONS

 

Article 36

Les categories, tant masculina com femenina, són:

 

     - Open cursa de 10Km (tots els participants de la cursa 10Km)

     - Open mitja marató (tots els participants de la mitja marató)

     - Open marató (tots els participants de la marató)

 

Les categories per a la competició oficial (segons reglament FEEC), tant masculina com femenina, són:

 

     - Infantil: de 12 a 14 anys (cursa 8 Km)

- Cadet: de 15 a 17 anys (cursa de 10 Km)

     - Júnior: de 18 a 20 anys (mitja marató)

     - Sub-23: de 21 a 23 anys (mitja marató)

     - Sènior: de 24 a 39 anys (marató)

     - Veterà: de 40 a 49 anys (marató)

     - Màster 50: de 50 a 59 anys (marató)

     - Màster 60: més de 60 anys (marató)

     - Absoluta (tots els participants de les categories sènior, veterà, màster 50 i màster 60)        

Per determinar la categoria s’agafarà l’edat del participant a 31 de desembre.

Per participar en la competició oficial cal tenir llicència federativa anual.

 

Article 37

La Cames de Ferro al Puigsacalm atorgarà trofeus pels primers classificats  de les categories Open de cada distància, tant masculina com femenina.

 

Article 38

La no presència en l’acte d’entrega de trofeus, s’entendrà com a renuncia als trofeus o premis aconseguits. Tota delegació en una altra persona per part dels guanyadors, per a la recollida dels trofeus i premis, haurà de ser coneguda i autoritzada per l’Organització al menys amb 2 hores d’antelació a l’entrega.

 

 

 

 

 

 

10.   OBLIGACIONS DELS PARTICIPANTS

 

Article 39

Tots els participants tenen l'obligació de seguir les indicacions donades durant el briefing o per qualsevol membre de l'organització. En cas de desobeir directrius de seguretat indicades per l'organització, el corredor serà desqualificat de la prova.

Article 40

Tots els participants tenen l'obligació d'assistir i de comunicar al control més proper qualsevol accident que hagin observat. En cas de no fer-ho seran desqualificats

 

Article 41

Els corredors que decideixin retirar-se de la cursa hauran de comunicar-ho a l'organització a través del control més proper al lloc de la retirada.

 

Article 42

El corredor és el responsable de validar els temps en els controls de pas i de meta fent visible el seu dorsal o fent ús del sistema de cronometratge que l’organitzador estableixi.

 

Article 43

És responsabilitat dels participants portar l'equip i material adequat per la cursa. També és responsabilitat de cada participant tenir els coneixements teòrics i pràctics necessaris per poder participar a la cursa, així com un estat físic adequat.

 

Article 44

Els participants estan obligats a portar el dorsal facilitat per l’organització. Aquest es portarà en un lloc visible a la part davantera del cos durant tota la prova i no es podrà doblegar ni retallar.

 

Article 45

Els participants estan obligats a presentar el DNI y la llicència de la FEEC, FEDME o altres federacions estrangeres adherides a la UIAA (Unió Internacional d'Associacions d'Alpinisme) o a la ISF (Federació Internacional de Curses per Muntanya) per tal de recollir el xip i el dorsal i sempre que el jutge, o qualsevol membre del jurat o de l’organització li demani.

 

 

11.   PENALITZACIONS

 

Article 46

A continuació es mostra la taula de les accions que comporten una penalització o desqualificació de la prova.

 

Infracció

Sanció

Tallar o escurçar el recorregut sortint de l’itinerari indicat

Doble de temps que s’estima s’hagi pogut guanyar

Anticipar-se al senyal de la sortida

Fer servir qualsevol mitjà de transport o locomoció durant tot o part del recorregut

Desqualificació

Llançar deixalles fora dels llocs designats

Desqualificació

No guardar respecte absolut a les més essencials normes esportives de companyonia i de respecte a la natura

Desqualificació

Qualsevol desconsideració amb els jutges, membres de l’organització o participants de la cursa

Desqualificació

No portar el calçat adequat per una cursa de muntanya o el material obligatori marcat per l'organització

Desqualificació

Finalitzar la prova més tard de l’hora de tancament del control d’arribada, fixada per l’organització

Desqualificació

No passar pels controls de pas o fer-ho més tard de l’hora de tancament del mateix

Desqualificació

Rebre ajuda externa fora dels llocs permesos (avituallaments)

Desqualificació

Portar un dorsal fals o corresponent a un altre persona

Desqualificació

Canvi de modalitat durant la cursa

Desqualificació

12.   RECLAMACIONS

 

Article 47

L’organització de la cursa constituirà abans de l’inici de la mateixa el Jurat de la prova, que estarà format pel Director de la cursa, per 1 membre representant de la FEEC, per 1 corredor participant a la prova escollit per sorteig i pels jutges designats per la cursa

 

Article 48

Les reclamacions que es vulguin fer el mateix dia de la cursa han de fer-se mitjançant l’imprès oficial que la FEEC posarà a disposició dels corredors a través de l’entitat organitzadora. Es podran presentar reclamacions al jurat de la prova fins a 2 hores després del lliurament de premis.

 

Article 49

Aquesta reclamació s’haurà de presentar al director de la cursa o qualsevol dels àrbitres acompanyada de 30€, que es retornaran en el cas que la reclamació prosperi.

 

Article 50

Per reclamacions posteriors, els participants tindran dret a reclamar, per escrit, dins del 15 dies naturals següents a la celebració de la cursa. Les reclamacions s’hauran de presentar al Comitè de la Cursa per escrit, fent constar, com a mínim, la següent informació:

 

     - Dades del reclamant: nom de la persona que la realitza, DNI.

     - Dades del/s esportista/es afectat/s, nº de dorsal.

     - Fets que s’al·leguen.

 

Les reclamacions s’han de presentar via correu electrònic a camesdeferro@geca.cat o per correu postal a l’entitat G.E.C.A de Sant Esteve d’en Bas (Girona).

 

Article 51

Els comissaris dels controls de pas i avituallaments són els responsables d’aquests punts. Els participants no podran reclamar o interrogar pel reglament, classificacions o itineraris als comissaris, si no que hauran de fer-ho al director de la cursa a l’inici o fi d’aquesta.

 

 

13.   ACCEPTACIÓ I RESPONSABILITAT

 

Article 52

Tot participant, pel fet d'inscriure’s, accepta les condicions establertes en el present Reglament. Qualsevol circumstància no prevista en aquest reglament serà resolta pel Jurat de la cursa.

 

Article 53

L'Organització de la Cames de Ferro al Puigsacalm declina tota responsabilitat en cas d'accident o negligència del corredor, així com de la pèrdua o trencament dels objectes personals de cada participant. Cada corredor serà responsable de tot perjudici o lesió que es pugui causar a si mateix o a tercers, exonerant a l'Organització de qualsevol responsabilitat en cas d'accident, dany, lesió o fins i tot en cas de defunció.

 

Article 54

L'organització es reserva el dret de modificar aquest reglament o suspendre la prova, davant d'una eventualitat o causa de força major.

 

 

14.   ASSEGURANÇA

 

Article 55

Responsabilitat civil: L'Organització ha contractat una assegurança de responsabilitat civil per la durada de les proves. Aquesta assegurança de responsabilitat civil cobreix el risc d'aquesta Organització, els contractats per ella i els participants.

 

Article 56

Accident Individual: Cada participant ha d'estar obligatòriament en possessió d'una assegurança individual d'accident que cobreixi les despeses eventuals de rescat i evacuació. Aquesta assegurança ha de ser l'inclòs en la llicència federativa o el contractat a través de l'Organització en el moment de la inscripció. Cada participant pot disposar també d'altres assegurances privades al seu càrrec.