RÉGLEMENTATION:

REGLAMENT CANICRÒS COLLSACABRA:

a)   El Canicròs Collsacabra 2018 es realitzarà el dia 14 d’octubre.

b)    Consistirà en una caminada no competitiva i d’un canicròs.

c)    Els horaris de cadascuna d’aquestes serà:

Canicròs:

- Recollida de dorsals i control veterinari de 7.30 a 9.00 h.

- Sortida a partir de 9.30 h.

- Entrega premis a les 12.00 h.

Caminada:

- Sortida a les 10.00 h.

 

1. Normes relacionades amb el GOS: 

1.    S’admet la participació de totes les races de gossos, sempre i quan estiguin en bona forma física i superin el control veterinari obligatori.

2.    L’edat màxima dels gossos serà de 10 anys i l’edat mínima serà d’1 any.

3.    Els gossos participants hauran de tenir obligatòriament, el dia de la cursa, el xip i les vacunes obligatòries al corrent, aquestes són (s’ha de portar cartilla):

4.   No s’admetrà la participació aquells gossos manifestament perillosos, no ens referim a races sinó a casos concrets. Els gossos que tenen una reacció estranya davant altres gossos en determinades circumstàncies, és a dir conflictius i no perillosos, hauran de prendre sortida amb morrió de cistella (que puguin obrir boca i beure aigua, no tipus halti) o fer-ho en darrer lloc del grup. També s’haurà de comunicar amb antelació a l’organització.

5.    S’admet la participació de gosses en zel, però s’haurà de prendre la sortida en darrer lloc del grup i s’haurà de comunicar a l’organització.

6.    Els gossos que no compleixin els requisits o no tinguin les condicions sanitàries adequades, segons el criteri dels veterinaris de la cursa, no se'ls permetrà participar en el canicròs i no se'ls retornarà el preu de la inscripció.

2. Normes relacionades amb la PERSONA i la COMPETICIÓ:

1.    Els corredors i corredores s’han de fer responsables del seu gos en tot moment, des de l’arribada al lloc de la cursa fins que es marxi.

2.    Els excrements dels gossos s’hauran de recollir en tot moment.

3.    Durant la competició i la caminada, el corredor haurà d’anar en tot moment darrera del gos (com a molt pot anar al costat) i no se’l podrà estirar. Només es permetrà es podrà estirar el gos en casos determinats, com en els canvis de direcció, com a toc d’atenció suau, en llocs tècnics i si algun o alguna altra participant vol passar.

4.    Per avançar a un binomi de persona-gos, s’haurà de demanar “PAS” per tal de que aquest tingui temps de recollir la línia, si s’escau, i facilitar l’avançament.

5.    Està prohibit córrer ocupant tota la pista, el corredor o corredora en un costat i el gos a l’altre.

6.    És obligatori aturar-se, ajudar i avisar a l’organització, en el cas que un equip tingui un accident o emergència.

7.    Si un corredor o corredora abandona, és obligatori que ho comuniqui a l’organització.

8.    No està permès deixar lliure el gos al llarg de la cursa.

9.    El corredor o corredora haurà de portar de forma visible i a la part davantera el dorsal.

10    .Es tindrà en compte la temperatura a la sortida, uns 30 minuts abans i la humitat relativa, per seguretat dels gossos es tindrà en compte que:

3. Normes relacionades amb el MATERIAL OBLIGATORI

1.    No es permet l’ús del collar de càstig.

2.    S’haurà d’utilitzar un arnés específic de canicròs, lleuger, resistent per garantir que el gos no el trencarà i s’escaparà. Haurà de prevenir al gos de rascades fetes per les parts del arnès que estan en contacte, per això no pot estar fet de material abrasiu ni tallant. Les zones d’impacte (estèrnum i al voltant del coll) hauran de ser encoixinada i que no hi hagi cap anella o similar. Haurà de permetre l’extensió normal de les potes del gos sense impediments. Estan prohibits els arnesos tipus ”Easy-Walk”.

3.    El canircosser o canicrossera haurà d’utilitzar un cinturó de canicròs. Es recomana portar un cinturó ample i còmode per a l’esportista i que permeti lligar la línia de tir mitjançant un mosquetó resistent, que estarà fixe al cinturó.

4.    La línia de tir ha de fer entre 2 i 2.5 metres de llargada i ha de tenir una part elàstica (amortidor).

5.    És recomanable portar un mosquetó d’alliberament ràpid per a qualsevol situació de perill que es pogués produir.

4. DRETS IMATGES/ACCEPTACIÓ NORMATIVA/ RESPECTE

1.     Per participar al canicròs és obligatori disposar de llicència federativa de la FEEC o equivalent en vigor (en el cas de la FEEC es demanarà la llicencia C o superior). En cas de no disposar-ne es tramitarà una llicència temporal que s’afegirà al cost de la inscripció.

2.    En el cas de disposar de llicència, es demanarà a l’hora de recollir el dorsal.

3.    L´organització disposa d’una assegurança de Responsabilitat Civil. Tot i vetllar per la seguretat de tots els caminants o corredors, l’organització no es farà responsable dels accidents que puguin ocasionar-se en la mateixa, el propi corredor en serà l’únic responsable.

4.    El recorregut romandrà obert a la circulació de vehicles, per tant, cal respectar el codi de circulació en tot moment.

5.    Els participants es comprometen a respectar les normes de civisme i de respecte pels altres corredors i dels paratges naturals per on discorre la competició.

6.    L’organització pot suspendre o modificar el recorregut de la marxa en cas necessari. El mal temps no serà obstacle per dur a terme la marxa.

7.    Tot participant autoritza a cedir els seus drets d’imatge a l’organització perquè aquesta utilitzi o publiqui lliurement qualsevol fotografia o vídeo gravats durant el desenvolupament de la marxa.

8.    L’organització no té l’obligació de retornar els diners de la inscripció en cap cas, però n’estudiarà la possibilitat sempre que sigui abans del 30 de setembre de 2018.

9.    L’organització pot modificar algun dels punts del reglament si així ho creu convenient pel millor desenvolupament de l’esdeveniment o avantatge pels corredors i caminants.

10.    La inscripció a la cursa i caminada implica l´acceptació de tots els punts d´aquest reglament.

11.    Qualsevol incompliment dels punts anteriors, suposarà la desqualificació del participant.

5. PREMIS I CATEGORIES

1.    Es premiaran els tres primers classificats absoluts femenins i masculins, a més dels primers classificats i classificades de les següents categories:

2.    Es tindrà en compte l’any de naixement i no l’edat que es tingui el dia de la cursa.

3.    Els menors d’edat podran participar sempre que portin, degudament omplerta, l’autorització del seu tutor o tutora.

4.    Els premis no són acumulables.