RÉGLEMENTATION:

REGLAMENT PUJADA A SANT ISIDRET 2019

El present reglament detalla les condicions i característiques de la 5ª edició de la cursa “Pujada a Sant Isidret” organitzada pel Club Excursionista Via Fora d’Olost i que tindrà lloc a Olost el 19 de maig de 2019.

1.       REGLAMENT

Aquest reglament pot ser corregit, modificat o millorat en qualsevol moment per part de l’organització i és d’estricte compliment per tots els participants de qualsevol de les distàncies que comprèn la prova. La realització de la inscripció a qualsevol de les distàncies de la prova presentades implica l’acceptació total del present reglament.

Les modificacions rellevants del reglament seran degudament comunicades a través de la web. Tota aquella informació que no estigui contemplada en aquest reglament queda sota la decisió de l’Organització. Aquesta és la primera versió publicada a la web de l’entitat.

Cada participant declara que està preparat i que reuneix les condicions físiques adequades per a realitzar l’itinerari de la prova i és l’únic responsable del seu estat de forma, així com dels problemes mèdics que puguin derivar-se de la seva participacióó en la cursa. El participant eximeix l’organització́, col·laboradors, patrocinadors i els altres participants de qualsevol responsabilitat que es pugui produir durant la prova.

El participant quan s’inscriu a la prova, accepta tots els punts del present reglament. L’incompliment d’alguna de les normes esmentades suposarà la seva desqualificació automàtica.

2.       INSCRIPCIONS

Els corredors podran inscriure’s a qualsevol de les dues distàncies de la Pujada a Sant Isidret. Es disposa en el conjunt de les 2 curses de 250 places obertes per estricte ordre d’inscripció. Les inscripcions es tancaran si es supera el límit de participants

El preu d'inscripció inclou un obsequi commemoratiu exclusiu per a tots els corredors, detall dels patrocinadors i col·laboradors, avituallaments líquids i sòlids en cursa, avituallament a l’arribada, serveis mèdics, dorsal amb 4 imperdibles, sistema de cronometratge, llistes de classificació instantània i online, participació al sorteig de productes i serveis locals, servei de guarda-roba i servei de dutxes.

Un cop inscrits a la prova, es permetran canvis de distància dins de la mateixa prova sempre i quan s’avisi a l’organització abans de començar l’edició. Aquest canvi no serà remunerat per la diferència del cost en cas de passar de la distància llarga a la distància curta. Si el canvi de distància és de la cursa curta a la llarga, el participant haurà d’abonar la diferència econòmica del cost de la inscripció abans de fer-se efectiu el canvi.

La inscripció està oberta a qualsevol persona amb 18 anys complerts el dia 19 de maig de 2019. En cas contrari, és obligatori presentar l’autorització de menors. Aquesta la trobareu a la web de l’entitat. El preu de la inscripció és de:

·         Curta: 10€ per als socis i 12€ per als no socis.

·         Llarga: 16€ per als socis i 18€ per als no socis.

Si un participant no disposa de targeta federativa oficial de muntanya (FEEC, FEDME o federatives adscrites a la UIAA, en vigor i amb la modalitat que inclogui aquest tipus de competició), està obligat a sol·licitar una assegurança, la vigència de la qual es limitarà al dia de la prova i la tramitarà la mateixa organització, amb un cost extra pel participant de 3€.

En cas de realitzar la inscripció a última hora (2 setmanes abans de la celebració de la cursa) no es garanteix que la talla de l’obsequi sigui la sol·licitada.

L’organització es reserva el dret de modificar el nombre de places d’inscrits. Aquesta modificació seria anunciada prèviament a la pàgina web i/0 xarxes socials.

3.       DADES TÈCNIQUES

La sortida i l'arribada seran a les 9:00h a la plaça Major d’Olost (568 m). El recorregut de la cursa llarga ens porta cap al Molí de Rexach, cobert de Codinach, Molí de Cabanes, Serrat Boleter, Pla de la Senyora, Pla de l’Estany, La Riera i cap al Gorg Negre on s’ajuntaran amb el recorregut de la cursa curta per anar cap al Molí de Sallent, Tresserra i arribar al punt més alt del recorregut que dóna nom a la prova, Sant Isidret (857 m), la tornada al poble d’Olost serà per les roques del Pla Llis, el serrat del Mas i la barraca d’en Sala. Els recorreguts totals són de:

·         Curta: 13 quilòmetres amb 400m de desnivell positiu.

·         Llarga: 24 quilòmetres amb 750m de desnivell positiu.

Tots els vehicles motoritzats tindran preferència en zones asfaltades i cruïlles existents durant el recorregut. Serà responsabilitat dels participants extremar les precaucions abans de creuar qualsevol calçada. Els corredors hauran de respectar els filats, portes i tot tipus de tanca relacionada amb la seguretat del bestiar o finques privades. El recorregut estarà marcat amb cinta plàstica de colors, guix i altres elements de senyalització. Els participants seran responsables de visualitzar i seguir les senyalitzacions.

L’organització només suspendrà la cursa si la integritat física dels corredors està en perill. En cas de raons meteorològiques, la cursa es pot suspendre el mateix diumenge. En cas de condicions meteorològiques extremes, l’organització es reserva el dret de suspendre la prova assignant una nova data. Un cop realitzat el canvi de data, no es faran devolucions als participants que no puguin assistir. L’organització, tampoc es fa responsable de cap de les despeses com poden ser allotjament o viatges. Si la situació ho exigeix, l'organització podrà realitzar les modificacions que consideri necessàries. Fins i tot, activar el recorregut alternatiu, o unificar la cursa en una sola distància sense obligació de retornar la diferència de diners. També es podrà, si es creu oportú, retardar l'horari previst de la carrera. Les zones d’atenció o de perill estaran senyalitzades.

4.       DORSAL, XIP, BOSSA DEL CORREDOR I GUARDA-ROBA

La recollida del dorsal i de la bossa del corredor es realitzarà exclusivament el mateix dia de la prova en els horaris publicats a la web de l’entitat i a les xarxes socials. Cada dorsal es lliurarà (juntament amb la bossa del corredor) a la persona inscrita. Per tal de verificar-ho serà imprescindible presentar el DNI o document acreditatiu i targeta federativa en cas que estigueu federats. El dorsal ha d’estar situat a la part del davant del corredor i ha de ser sempre visible al llarg de la cursa perquè l’organització pugui identificar els participants amb claredat a cada un dels controls. No estan permesos els canvis de dorsal entre corredors. Per a l’avituallament de l’arribada cal mostrar el dorsal.

L’únic xip vàlid per a la realització de la cursa serà el proporcionat des de l’organització. El xip proporcionat es troba enganxat al revers del dorsal. El pack format per dorsal i xip s’entregarà juntament amb la bossa del corredor. Serà responsabilitat del corredor conservar i guardar el xip fins a la finalització de la prova. No es pot modificar o alterar.

L’Organització́ també posarà̀ a disposició dels participants un servei de guarda-roba perquè̀ els que vulguin hi puguin deixar aquell material que necessitin trobar-se a l’arribada. Aquest material haurà d’estar dins d’una bossa o motxilla completament identificada. La bossa de guarda-roba només es podrà̀ entregar el mateix diumenge dins de l’horari estipulat per l’organització́ per l’entrega de dorsals just abans de la sortida. La recollida només es farà̀ amb el dorsal de cursa.

5.       DESENVOLUPAMENT DE LA PROVA I CONTROLS

Cada corredor disposa d’un dorsal de la prova, que inclou la identificació a través del número. Els participants han de passar obligatòriament pels controls de pas. Cadascun dels controls també serà un punt d’informació pels participants. L'absència de pas en algun d’aquests controls comportarà la desqualificació. Abandonar voluntàriament el recorregut marcat per l’organització suposa la desqualificació. Les parts del recorregut que travessen nuclis habitats o carreteres estan obertes al trànsit, però degudament controlades. Els participants han de respectar les normes de trànsit, així com córrer amb precaució en aquestes zones. Un cop s’hagi superat el temps màxim per finalitzar el recorregut, l’organització procedirà a començar el desmuntatge de les instal·lacions provisionals de l’esdeveniment; sempre tenint present l’assistència i els participants.

6.       AVITUALLAMENTS

En els avituallaments, durant la cursa, hi ha diferent varietat de menjar i beure. Els punts d’avituallament seran aproximadament cada 6 quilòmetres de cursa en les dues proves. Els avituallaments seran punts per reomplir bidons i/o motxilles d’hidratació. Els participants han de llançar els residus dins el perímetre marcat dels avituallaments. Llençar brossa fora d’aquestes zones està penalitzat amb l’exclusió. Els corredors han de conèixer on estaran col·locats cada un dels avituallaments per ser conscients de la distància i el desnivell existent entre els diferents punts. L’organització no es fa càrrec de la incorrecta ingesta de menjar i beure en els diferents avituallaments de la prova.

7.       MATERIAL

Des de l’organització, no som partidaris d’exigir cap material com a obligatori ja que cadascú ha de ser responsable de les seves necessitats en funció de diferents factors:

·         Les pròpies condicions físiques.

·         Les condicions climatològiques que es prevegin.

·         Exigència de la prova a realitzar.

El corredor és l’únic responsable de la seva pròpia seguretat en aquest aspecte.

8.       ABANDONAMENTS

Els abandonaments s'han de fer en els punts de control i/o avituallaments. Si per causa d'accident o lesió́, el corredor queda immobilitzat i no pot arribar fins a un punt de control, activarà l'operatiu de rescat contactant telefònicament amb l’organització mitjançant el telèfon d’emergència facilitat per l‘organització; en el cas de no tenir cobertura cal trucar al 112 o avisar a un altre participant. Un cop a l'avituallament, el corredor ha de comunicar la seva voluntat d'abandonar la prova al responsable de l'avituallament perquèè li anul·li el dorsal i l'identifiqui com a retirat. Els participants de la cursa han d’avisar al punt de control o d’avituallament més pròxim qualsevol tipus d’incidència. Si un corredor està ferit, els corredors estan obligats a parar-se per socorre’l, prestar-li tota l’ajuda possible i avisar immediatament a l’organització. En el cas que el participant hagi declarat estar en possessió d’una llicència que en realitat no té, l’organització no es farà càrrec de les despeses derivades del seu accident.

L’organització només es compromet a retornar als participants al punt de sortida de la prova, quan hagin abandonat en un punt de control o avituallament amb accés motoritzat. L’organització es reserva el dret de retornar els participants al punt de sortida, un cop hagi finalitzat la prova, per tal d’assegurar el desenvolupament òptim d’aquesta.

9.       DESQUALIFICACIONS

L’organització podrà desqualificar el corredor que incompleixi les normes exposades a continuació:

·         No passar el xip pel lector de tots els controls.

·         Sortir del recorregut marcat i retallar la distància del recorregut.

·         No fer la totalitat del recorregut a peu.

·         Llençar deixalles a terra en qualsevol punt del recorregut de manera intencionada.

·         No auxiliar un altre participant de la cursa que necessiti ajuda.

·         Qualsevol actitud manifestament incívica o contraria a l’ètica excursionista envers altres corredors o personal de l’organització́.

 

10.   PREMIS

Els tres primers classificats/-ades de la general masculina i femenina de la prova rebran un trofeu. Serà imprescindible estar present a l’entrega de premis per rebre el trofeu, medalla o obsequi.

Es farà un sorteig extens de varis productes i serveis locals dels diferents col·laboradors.

11.   CLASSIFICACIONS

Les classificacions es trobaran a la web oficial de 9h sports. També es disposaran de llistes presencials, en format paper o bé en pantalla. Els participants són classificats segons l’ordre de pas per la línia d'arribada.

12.   DRETS D’IMATGE

L’acceptació́ del present reglament implica obligatòriament que el participant autoritza al Club Excursionista Via Fora d’Olost i a qui aquest últim autoritzi, a la realització de fotografies i filmació de la seva participació a la Pujada a Sant Isidret 2019 i els dóna el seu consentiment per la seva difusió i explotació comercial i publicitària de totes les imatges preses durant la prova, en les que resulti clarament identificable, sense dret per part del corredor a rebre cap compensació econòmica. En cap cas s’utilitzaran per finalitats diferents a les indicades.

13.   OBJECTES OBLIDATS I PERDUTS

L'Organització no es fa responsable dels objectes que es perdin, o que els participants deixin als controls durant el transcurs de la cursa.

14.    PROTECCIÓ DE DADES

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre, totes les dades dels participants seran incloses en un fitxer privat propietat dels organitzadors, amb la finalitat exclusiva de la gestió de la prova.