RÉGLEMENTATION:

1. DADES GENERALS DE LA PROVA
La data de la prova serà el 12 de Juliol de 2014
El recorregut de la prova és de 8 km
L’hora de sortida prevista és a les 22:00
La prova estarà degudament cronometrada
L’entrega de dorsals serà el mateix dia de la prova de 20:30 a 21:30 h, al Centre Cultural i Esportiu de Vilajuïga
Fora d’aquests horaris no s’entregarà cap acreditació
La sortida i arribada de la prova serà al Centre Cultural i Esportiu de Vilajuïga.

2. CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ
La participació a la 3ª Cursa Nocturna Trail Running Vilajuïga implica l’acceptació del present reglament.
Hi poden participar atletes federats i no federats. En cas de ser menor d’edat serà obligatori presentar una autorització dels pares.
Els corredors i caminadors han d'haver realitzat correctament tots els passos i requisits de la inscripció.
La carrera podrà acollir un màxim de 200 corredors i/o caminadors
La inscripció NO CONFIRMA la plaça sense el corresponent pagament de la mateixa. L’assignació de places es regirà per estricte ordre d’ingrés, fins a completar la totalitat de participants esmentat en l’apartat anterior
L'organització es reserva el dret d'ampliar o reduir el nombre de places. Aquesta modificació seria anunciada a la web oficial de la prova. (http://cursanocturnatrailrunningvilajuiga.blogspot.com.es/)

3. MATERIAL I ROBA
Durant el recorregut hi hauran dos avituallaments (enmig del recorregut i a l’arribada), per tant, els atletes no estan obligats a portar hidratació al damunt
Els corredors i caminadors han de portar calçar adient per a les condicions tècniques que requereix la prova
Depenen de les condicions meteorològiques, els atletes han de preveure diferent roba tècnica per dur a terme la prova
El director de la cursa es reserva el dret a fer canvis, fins el dia abans de la cursa, sobre el material obligatori per fer front a l’etapa
Al Centre Cultural i Esportiu hi haurà “servei de guarda-roba” on poder deixar les pertinències personals
És obligatori l’ús de frontal
S’aconsella l’ús de material reflectant

4. DORSALS I ACREDITACIONS
És obligatori portar el dorsal visible perquè l’organització pugui identificar als participants amb claredat en cada un dels controls
No està permès cap canvi de dorsal entre corredors

5. CONTROLS
Durant el recorregut hi hauran diferents punts de controls repartits al llarg del mateix
Cada un dels controls també serà un punt d’informació on els participants podran trobar resposta a les inquietuds que els sorgeixin durant la prova

6. AVITUALLAMENTS
Durant el recorregut de la 3ª Cursa Nocturna Trail Running Vilajuïga l’avituallament serà líquid
L’avituallament d’arribada serà líquid i sòlid. Els corredors i caminadors hi trobaran aigua, refrescos, fruita, fruits secs i un entrepà per cada participant
Els atletes han de llançar els residus de l’avituallament dins del perímetre marcat per l’organització

7. PENALITZACIONS I DESQUALIFICACIONS
L’organització podrà penalitzar amb temps o desqualificar aquells corredors que no compleixin les normes del present reglament
Les sancions seran consensuades per l’organització un cop finalitzi la prova i el director de carrera imposarà la penalització corresponent segons la gravetat dels fets

9. SEGURETAT I EMERGÈNCIES
Els participants de la cursa hauran d’alertar en el punt de control o avituallament més pròxim qualsevol tipus d’incidència
Si un corredor està ferit els corredors estan obligats a parar-se per socorre’l i prestar-li tota l’ajuda possible.
És obligatori tenir gravats aquests telèfons a l’agenda per poder-hi trucar en cas d’emergència en zona de cobertura: Eric 646 093 593 (Emergència 1)
En cas d’emergència sense zona de cobertura els corredors estan obligats a trucar al 112
L’organització disposa d’un equip de seguretat terrestre, format per ambulància i 2 T.E.S. amb l’objectiu de cobrir els primers auxilis, possibles evacuacions i/o trasllats a un centre hospitalari

10. MEDI AMBIENT
La prova esdevé dins del Parc Natural del Cap de Creus que cal mantenir tal i com estan. Els participants hauran de conservar i preservar el medi
Els atletes hauran de respectar la flora i fauna del recorregut
Els atletes hauran d’actuar amb responsabilitat i tenir un comportament exemplar davant de qualsevol adversitat

11. RECORREGUT I MARCATGE
Els vehicles motoritzats de l’organització tindran preferència durant tot el recorregut. La resta de vehicles s’hauran d’aturar davant la presència dels corredors, per aquest motiu la presencia dels punts de control
El recorregut estarà marcat amb cinta plàstica de color viu elements de vinil i altres elements de senyalització ubicats regularment depenent de la tipologia del terreny i dels diferents camins, sent responsabilitat de cada participant localitzar la senyalització i seguir-la
És molt important no deixar de seguir les indicacions de l’organització.
És obligatori seguir l'itinerari marcat, així com, passar per tots els controls de pas establerts.
Si la situació ho exigeix, l'organització podrà realitzar les modificacions que consideri necessàries, així com, retardar l'horari previst de la carrera.
L’organització només suspendrà la prova si la integritat física dels atletes està en perill, en cap cas l'organització suspendrà la prova per raons meteorològiques. En aquest cas, la prova es donarà per realitzada no procedint a la devolució de l’import de la inscripció. S’entregarà l’avituallament i la corresponent bossa del corredor

12. RECOLLIDA DE DORSALS
En cas de no poder assistir a la recollida de dorsals, ho podrà fer un familiar o amic amb el DNI/passaport i el justificant d’inscripció de l’atleta (on hi figurarà el número de dorsal)
Els inscrits que siguin federats hauran de presentar la tarja federativa a l'hora de recollir el dorsal
La recollida de dorsals es portarà a terme el dissabte 12 de juliol de 20:30h a 21:30h
Fora de l’horari de recollida de dorsals no s’entregarà cap tipus d’acreditació

13. RESPONSABILITAT DEL CORREDOR
Els inscrits a la cursa participen voluntàriament i sota la seva responsabilitat en la competició. Per aquest motiu, l’entitat organitzadora, els col·laboradors, els patrocinadors i els altres participants queden lliure de qualsevol responsabilitat civil. L’organització queda exempta de qualsevol responsabilitat sobre els danys dels participants en la prova
Un cop feta la inscripció, l’atleta accepta que actua, en totes les situacions, sota la seva responsabilitat

14. PROTECCIÓ DE DADES
D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre, totes les dades dels participants seran incloses en un fitxer privat propietat dels organitzadors, amb la finalitat exclusiva de la gestió de la prova

15. DRETS D'IMATGE
Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la llei 5/1982 de 5 de maig, sobre el Dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, es demana consentiment als atletes per poder publicar fotografies on els corredors siguin clarament identificables
Amb la mateixa inscripció l’atleta accepta que la seva imatge pugui aparèixer en fotografies o filmacions realitzades durant la prova
L'organització podrà utilitzar les imatges de la cursa per motius d'interès propi (pàgines web, filmacions destinades a difusió pública, fotografies per revistes o publicacions, presentacions digitals, entre altres

16. MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT
L'organització es reserva el dret de modificar el present reglament si les circumstàncies ho exigeixen

17. INSCRIPCIÓ
El preu d’inscripció inclou:
- Bossa del corredor
- Avituallament en cursa
- Avituallaments d’arribada
- Entrepà per tots els atletes
- Dorsals, amb 4 imperdibles
- Sistema de cronometratge
- Llistes de classificació al moment
- Llistes de classificació On-line
- Servei de Guarda-roba
· Un cop omplert el formulari d'inscripció de la prova s’haurà d'enviar conjuntament amb el comprovant d'ingrés bancari al correu electrònic grupexcursionistacapgirell@outlook.es
· El numero de compte per poder fer l’ingrés és 2100 1395 71 0200029639 de “La Caixa”, en el concepte s’haurà de detallar el nom complet del corredor que signa el full d’inscripció que adjuntarà per formalitzar-la
Formalitzar i enviar el present formulari d’inscripció, no garantirà la teva plaça, la plaça no s’assignarà al corredor fins que el pagament no sigui efectiu
· El preu d’inscripció anticipada és de 12€ i inclourà una samarreta tècnica commemorativa de la prova, el preu de la inscripció fora de termini serà de 15€ i inclourà una samarreta publicitària
Un cop formalitzat el pagament, no es retornaran els diners en cap cas
En cas de no poder venir a la cursa no és retornarà l’import de la inscripció, però fins 15 dies abans de la cursa l’atleta podrà fer efectiu un canvi de nom, pel nom d’un altre company o amic
L’organització no es responsabilitza de la falsedat de les dades introduïdes en el formulari de la inscripció, recaient tota la responsabilitat en el titular de les dades introduïdes
Les inscripcions es tancaran el dimecres 2 de juliol a les 23:59
El dia de la prova s’acceptaran inscripcions amb un recàrrec
Els participants, en el moment de fer la inscripció, declaren estar preparats per realitzar les proves i seran els únics responsables del seu estat de forma, així com, dels problemes mèdics que puguin derivar

18. ASSEGURANCES
L’entitat organitzadora comptarà amb una assegurança de responsabilitat civil per l’esdeveniment i que cobrirà tots els atletes participants en la prova
L’entitat organitzadora contractarà una assegurança d’accidents per cadascun dels atletes participants que ho sol·licitin.

19. ACCEPTACIÓ
La formalització de la inscripció a la 3ª Cursa Nocturna Trail Running Vilajuïga implica l’acceptació del present reglament.