RÉGLEMENTATION:

NORMATIVA 5é CANICROSS 9 PINS TIANA

El 5è CANICROSS 9 PINS TIANA se celebrarà el diumenge dia 10 de febrer a les 9:30 del matí. El punt de sortida i d’arribada serà al Camí Dalt d’Alella de Tiana (davant del restaurant Mas Blanc)

Horaris:

8:00-9:15 Recollida de dorsals i control veterinari

9:15-9:25 Reunió informativa

9:25 Obertura zona control de sortida

9:30 Sortida canicross

9:45 Sortida passejada

10:45 Temps límit de finalització

11:00 Lliurament de premis

11:30 Tallers i exhibicions

12:00 Sorteig

12:30 Fi de festa

Inscripcions i dorsals:

Les inscripcions es realitzaran per internet i les gestionarà 9HSPORTS. Tindran un preu de 16€ pels no federats i de 12€ pels federats (FCEH). Les inscripcions es tancaran dos dies abans de la cursa o quan s’esgotin els 100 dorsals. Tots els diners recaptats amb les inscripcions aniran destinats a les protectores d’animals de Tiana i Montgat ABAM-APROPA’T. La recollida dels dorsals serà el mateix dia de la cursa a partir de les 8:00 i fins a les 9:15. Serà obligatori presentar un document acreditatiu per recollir el dorsal, en cas contari no es lliurarà. Els federats hauran de presentar la fitxa federativa obligatòriament (FCEH). El dorsal haurà d’anar a la part davantera i ben visible durant el transcurs de la cursa. La inscripció dona dret a dorsal, assegurança durant la cursa, avituallaments, samarreta de l’esdeveniment, número pel sorteig i butifarrada amb beguda al final de la cursa. No es retornarà l’import de cap inscripció.

Temperatures:

Els barems utilitzats seran els següents:

Menys de 17ºC: la prova es disputarà normalment.

De 17ºC a 19ºC: el recorregut no excedirà de 5km.

De 20ºC a 22ºC: el recorregut no excedirà de 2km.

Més de 22ºC: la cursa no es disputarà.

Les temperatures es prendran 30 minuts abans de la sortida.

Categories i edats:

Hi haurà 5 categories:

-Júnior:de 14 a 20 anys.

-Sènior: de 21 a 39 anys.

-Veterans A: de 40 a 49 anys.

-Veteran B: de 50 anys en endevant.

-Gossos -15kg: per gossos petits independentment de l’edat del corredor.

Hi haurà un premi especial al primer tianenc i la primera tianenca i també al corredor i la corredora més joves en completar el recorregut.

Cada categoria queda dividida en masculí i femení. Hi haurà premis pels 3 primers de cada categoria

Els menors de 14 anys no podran participar a la cursa. Els menors de 18 anys hauran de portar una autorització del pares o tutors legals, que hauran de presentar al recollir el dorsal.

L’organització es reserva el dret d’agrupar categories si no s’arriba a cert nombre d’inscrits en alguna.

Control veterinari:

Els gossos han d’estar en bon estat de forma física per disputar la cursa, i així ho certificarà el veterinari de l’organització. Hauran de tenir un mínim d’un any i un màxim de 10 anys el dia abans de la prova i portar implantat el microxip obligatori. Tots els gossos hauran de passar el control veterinari abans de disputar la cursa on hauran de presentar la cartilla de vacunacions. Les vacunes obligatòries per aquest esdeveniment són l’antiràbica i la polivalent (parvovirosis, leptospirosis, brom i hepatitis canina, com a mínim). També és recomanable la vacuna de la Bordetella (tos de les gosseres), que,  tot i no ser obligatòria pel Canicross 9 Pins, si que ho és per totes les proves de la FCEH i RFEDI. Aquestes hauran d’haver estat administrades un mínim de tres setmanes abans de la cursa. Els gossos agressius i/o perillosos (independentment de la raça) prendran la sortida en l’últim lloc, i amb morrió de cistella si fos necessari. Les gosses en zel podran participar, però ho hauran comunicar prèviament al veterinari i sortir en els darrers llocs. Els amos hauran de conèixer els seus gossos i es fan responsables del comportament d’aquests.

Aquest any el control veterinari anirà a càrrec de BITXOS, i es podrà realitzar durant la setmana abans de la prova del 4 al 8 de febrer) al seu centre d’Alella.

Material:

Al ser una cursa de muntanya, s’aconsella l’ús de calçat apropiat (tipus bambes Trail Running), així com roba còmode. El corredor haurà de portar un cinturó encoixinat que cobreixi un mínim de dues vertebres lumbars. El gos haurà de portar un arnés de tir, còmode i ergonòmic, adaptat a la seva mida que eviti qualsevol tipus de fregament o lesió i que garanteixi un repartiment uniforme de la força. El gos i el corredor hauran d’anar units per una línia de tir esmorteïda d’entre 2 i 3 metres de llargada. Tots aquests materials són obligatoris. També es recomana la utilització d’un mosquetó d’alliberament ràpid per situacions d’emergència. S’aconsella l’ús de guants de protecció per evitar danys en possibles caigudes.

Jutge

Com  a cursa dins la Copa Canicross Maresme, aquest any tindrem un jutge.

Aquest advertirà i penalitzarà els corredors que incompleixin el reglament. Les seves decisions tindran efectes sobre la cursa i sobre la classificació de la COPA. En cas de que es produeixin incompliments reiterats es podrà desqualificar el participant de la COPA.

El jutge estarà sempre a la zona de sortida i arribada de la cursa i serà el referent dels corredors per presentar les incidències que hagin succeït durant la cursa.

Normes de pista

S’haurà de portar la línia recollida durant els primers metres de la sortida indicats per una senyal. En cas de no fer-ho els corredors seran advertits en primera ocasió, penalitzats a la segona vegada i desqualificats a la tercera.

S’ha de córrer sempre darrere del gos, com a molt es pot anar al costat. El gos ha de córrer en línia recta davant del corredor, no es pot córrer ocupant tota la pista. No es pot estirar del gos, només estarà permès en canvis de direcció o punts delicats i amb toc suau. En cas de córrer per davant del gos els corredors seran advertits en primera ocasió, penalitzats a la segona vegada i desqualificats a la tercera.

Per realitzar avançaments els corredors que avancin hauran de demanar PAS i els avançats hauran de deixar espai suficient, arribant-se a parar i recollir la línia si fos necessari. En el cas de que diversos corredors notifiquin a l’organització que un corredor a dificultat l’avançament aquest serà advertit en la primera ocasió, penalitzats a la segona i desqualificat a la tercera.

Les infraccions seran impartides pel jutge de la Copa i seran acumulables al llarg de les diferents curses.

Motius de desqualificació:

Serà motiu de desqualificació immediata i retirada de dorsal els següents comportaments:

– Maltractar el gos, ja sigui físicament o verbalment

– No passar el control veterinari obligatori.

– No passar el control de sortida.

– Degradar o embrutar l’entorn per on discorre la cursa.

– No prestar auxili i/o ajuda a algun participant que ho necessiti per accident o salut, avisant al punt de control més proper.

– Desobeïr les ordres dels membres de l’organització, controls o voluntaris.

– Passar per fora de les zones delimitades.

– No dur el dorsal ben visible.

– Córrer per davant del gos reiteradament (la primera vegada serà amonestat/da verbalment).

– No passar tots els controls de pas.

– Rebre ajuda externa durant el recorregut.

Drets d’imatge:

El corredor autoritza la reproducció d’imatges seves i del seu gos en les plataformes que la organització utilitzi per difondre i publicitar aquest esdeveniment i posteriors, tals com xarxes socials, cartells, tríptics, webs, etc…

Altres:

Els participants són conscients del seu estat de salut; així l’organització no es fa responsable dels danys o malalties que puguin patir aquests durant el transcurs de la cursa.

Els participants hauran de complir amb les lleis i ordenances municipals en matèria d’animals de companyia, tals com la recollida del excrements, portar el gos lligat en tot el municipi o complir la llei en matèria de races perilloses entre altres. També hauran de complir les normatives de civisme i respecte al medi, tals com no degradar l’entorn natural, respecte pel mobiliari urbà, etc… La desconeixença de les normatives no eximeix del seu compliment. L’organització no es fa responsable del comportament dels participants  abans i després de la prova, però tenen la obligació moral d’informar a les autoritats pertinents dels comportaments inadequats, negligents o il·legals, i així ho farà.

Inscriure’s al 5è CANICROSS 9 PINS TIANA comporta l’acceptació i compliment d’aquesta normativa.