RÉGLEMENTATION:

Reglament XIIIa edició Clàssica Olla de Núria

ORGANITZACIÓ I ESPERIT DE LA CURSA

Article 1. L’organització de la cursa de l’Olla de Núria va a càrrec de l’Unió Excursionista de Vic i Vall de Núria. Amb la col·laboració dels voluntaris, socis i amics de l’Unió.

Article 2. La cursa de l’Olla de Núria és AUTOSUFICIENT, una competició individual i de les nacions, basada en els resultats obtinguts pels participants el dia de la cursa.

Article 3. Es una cursa internacional que defensa i reivindica el paper de l’esport Català i de Catalunya al món. Hi podran participar tots els esportistes que ho desitgin. Tots els participants podran optar per representar la nació amb la que més se sentin identificats, sense discriminació de cap tipus.

Article 4. El recorregut és de 21’5 km, amb sortida i arribada a Vall de Núria. El desnivell positiu és de 1940 m i el negatiu de 1940 m, per tant acumulat 3880 m. La cota mínima és de 1967 m i la màxima 2913 m, tenint en compte que el 72% del recorregut és per sobre els 2700m.

Article 5. El temps límit per completar la cursa és de 5h. Assenyalant un temps màxim en tres controls del recorregut, passat el qual el corredor queda desqualificat.

Article 6. Durant la cursa de l’Olla es respectaran els corredors, controls, col·laboradors i públic que gaudeixi i participin de la cursa.

Article 7. La cursa de l’Olla es desenvolupa en un entorn amb una bellesa paisatgística i natural excepcional. Potenciem el respecte per la flora i la fauna, no tirant deixalles al llarg del recorregut, seguir el recorregut marcat. El marcatge del recorregut es farà a peu, el dia abans de la cursa i es desmuntarà el mateix dia de la cursa. Els animals de companyia han d’anar lligats segons normativa del parc natural.

Article 8. L’organització utilitzarà sempre que sigui possible material reciclat o reutilitzat. Es reduirà el consum de paper fent la major part de comunicacions amb suport electrònic.

Article 9. Tots els corredors de la cursa hauran de complir amb les condicions que s’estableixen en aquest reglament.

 

CONDICIONS PARTICIPACIÓ

Article 10. L’edat mínima per participar a l’olla de Núria és de 18 anys complerts el dia de la cursa.

Article 11. Els participants han d’estar preparats per l’exigència que comporta realitzar la cursa.

Article 12. Els corredors han de tenir la llicència federativa que cobreixi les curses de Muntanya en vigor .

Article 13. Les inscripcions i anul·lacions d’inscripcions es realitzaran mitjançant el procediment establert per l’organització de la cursa, prèviament publicat a la web de la cursa.

Clica aquí per veure l’ Enllaç a inscripcions Olla clàssica

Article 14. Les inscripcions són personals i intransferibles. El dia de la cursa no hi haurà inscripcions noves.

Article 15. Tots els participants, el dia de la cursa hauran de presentar la Llicència federativa homologada per a curses d’alta Muntanya i acompanyada del DNI o document identificatiu, al recollir el dorsal.

Article 16. Els participants que necessitin la targeta federativa temporal hauran de presentar el DNI o document identificatiu personal, al recollir el dorsal.

Article 17. Abans de la sortida hi haurà un control per accedir al parc tancat de sortida, en el qual es verificarà: Dorsal, material obligatori, material d’avituallament degudament marcat amb el número de dorsal, marcar i validar el xip.

Article 18. Tots els corredors hauran de dur el material que es detalla a continuació per a realitzar la cursa:

  • Material obligatori: Jaqueta paravent amb mànigues
  • Material recomanat: Manta tèrmica, mòbil, malles llargues, guants, ulleres de sol i tubular.
  • Alimentació recomanada segons un nutricionista per realitzar la prova:
    • Mínim : 0’75 litres de beguda isotònica i 2 barretes energètiques (40 grams) + 1 gel glucosat (30 grams).
    • Ideal per cada hora de cursa estimada: 0,5 litres de beguda isotònica i 1 barreta energètica (40 grams) / 1 gel glucosat (30 grams) / 1 grapat de fruits secs / 5 galetes integrals.

Article 19. El Corredor és el responsable de validar el temps de pas pels controls i d’arribada amb el sistema de cronometratge facilitat per l’organització.

Article 20. El corredor podrà rebre ajuda externa (avituallament: alimentació i beguda) durant la cursa, només als controls de pas, sempre respectant el medi ambient i l’entorn.

Article 21. El corredor haurà de dur el dorsal posat, ben visible a la part del davant i sense modificar.

Article 22. Es farà una única sortida, homes i dones tots junts des de l’esplanada de davant el Santuari de Vall de Núria.

Article 23. Tots els participants respectaran  les indicacions donades per qualsevol membre de l’organització de la cursa. En cas de desobeir directrius de seguretat indicades per l’organització, el corredor serà desqualificat de la prova.

Article 24. Tots els participants hauran de complir amb el límit establert en els temps de pas pels controls. En cas contrari, caldrà seguir les instruccions que donaran els controls de l’organització.

Article 25. La desqualificació d’un corredor serà quan s’esdevinguin algunes d’aquestes situacions:

No quedi enregistrat en tots els controls, superi el temps límits de pas en algun dels controls, no sigui respectuós amb els altres corredors, jutges, controls i organització, no socorri a qui ho necessiti o no n’informi al control més proper, no segueixi el recorregut marcat (tallant o escurçant), no porti el material correcte i obligatori per la cursa de muntanya, no sigui respectuós amb el medi ambient, no porti el dorsal visible o modificat, s’anticipi al senyal de sortida i faci servir qualsevol mitjà de transport o locomoció durant tot o part del recorregut.

Article 26. El corredor que decideixi retirar-se de la cursa haurà de comunicar-ho al control més proper al lloc de la retirada, i dirigir-se al control d’arribada.

Article 27. Tots els participants cedeixen el dret de la seva imatge i autoritzen a l’organització i als seus patrocinadors a utilitzar i publicar qualsevol fotografia o vídeo registrat durant la cursa.

Article 28. El corredor eximirà de responsabilitat als organitzadors en cas d’accident, lesió o de qualsevol altre imprevist.

Article 29.  En cas de mal temps hi pot haver variació del recorregut original de l’Olla amb possibles descensos degudament senyalitzats per Vall de Finestrelles, Vall de Noufonts o Vall de Noucreus, o bé un recorregut alternatiu.

Article 30. En cas de causes majors l’organització podrà decidir els canvis que consideri més oportuns.

 

ARRIBADA I SORTIDA (ESPLANADA DAVANT DEL SANTURARI)

Article 31. El corredor disposarà d’un servei de guarda-roba facilitat per l’organització, on podrà deixar una bossa amb el seu número de dorsal visible (sistema facilitat per l’organització). Tot aquest material serà vigilat i lliurat al corredor a la seva arribada. L’horari de tancament serà a les 14:30h, si no s’ha recollit abans d’aquesta hora caldrà dirigir-se a l’oficina d’informació que disposa Vall de Núria.

Article 32. El corredor disposarà a l’arribada d’un avituallament amb begudes i alimentació, on només serà exclusiu per a corredors, no acompanyants.

Article 33. Al control d’arribada hi haurà algun membre de l’organització de la cursa per atendre les reclamacions, incidències, etc..  Es  podran presentar reclamacions als jutges de la cursa, fins una hora després de tancar el control d’arribada.

Article 34. El corredor que no hagi participat a la cursa i no hagi anul·lat la inscripció podrà recollir la bossa del corredor un cop finalitzada la cursa i presentant una acreditació del corredor inscrit, o bé a la secretaria de l’Unió Excursionista de Vic fins 15 dies després de la cursa.

PREMIS I CLASSIFICACIONS

Article 35. Classificacions Individual:

S’estableixen tres categories: homes i dones seniors (de 18 a 39 anys), veterans (de 40 anys a 50 anys) i màster (a partir de 50 anys).

Article 36. Classificació Trofeu de les Nacions:

Aquesta classificació es basarà en la Nació que cadascun dels corredors/es, hagi triat alhora de formular la seva inscripció. Per establir aquesta classificació, es sumaran els punts obtinguts pels dos millors corredors de cada nació, indistintament siguin homes o dones.

Article 37. Puntuació per a la classificació del trofeu de les nacions:

La puntuació de la cursa serà la següent:

1er. Classificat 100 punts

2on. Classificat 85 punts

3er. Classificat 75 punts

4rt. Classificat 70 punts

5è. Classificat 66 punts

6è.  Classificat 64 punts

A partir del cinquè lloc, s’aniran baixant els punts de 2 en 2, fins arribar a 2 punts, és a dir que tots els qui acabin la prova, al menys obtindran 2 punts.

En cas d’empat, guanyarà la nació que hagi obtingut més llocs en els podis individuals dels seus membres. Si persisteix l’empat, es tindrà en compte la millor classificació del tercer corredor de cada nació i si encara persisteix l’empat, el del quart corredor i així successivament fins que es desfaci l’empat. si l’empat no s’arribés a desfer, després de sumar els punts dels corredors de les nacions empatades, se les donaria guanyadores in exequo.   

Article 38. Penalització de punts per a la classificació del trofeu de les nacions :

Si dos o més corredors es presenten a la línia d’arribada “agafats de la mà”, els punts que obtinguin es repartiran entre els corredors implicats. Exemple: dos corredors arriben a la meta en primera posició en les condicions descrites, no obtindran 100 punts cadascun d’ells, si no que es sumaran (100+85=185) i repartiran entre ells (185/2= 92 arrodonint-ho a la baixa, per cadascun) el total de punts corresponents als seus resultats.

Article 39. L’organització farà un acte d’entrega de premis. Les categories i els horaris estaran publicats a la web. En cas d’haver de modificar el recorregut de l’Olla de Núria ja sigui per mal temps o per forces majors, es donaran integrament els premis en metàl.lic sempre i quan hi hagi classificacions de la cursa, ja sigui en temps de pas o d’arribada.

Article 40. L’organització es reserva el dret de poder modificar aquest reglament, notificant amb la suficient antelació qualsevol modificació al mateix.