RÉGLEMENTATION:

REGLAMENT

1. Places limitades a 250 corredors en la Marató i 250 en la Cursa popular, seguint estricte ordre d’inscripció.

2. L’obertura de les inscripcions serà el dia 1 Desembre de 2013.

Inscripcions fins el dia 5 de Febrer del 2014 a les 22:00 h.

L’organització es reserva el dret d’acceptar-ne el mateix dia de la cursa amb recareg i sense assegurar que tingui obsequi.

El pitral es podrà recollir a partir d’una hora i mitja abans de donar la sortida.

En cap cas es retornaran els diners de les inscripcions ja realitzades, no obstant amb comprovant d´inscripcció o D.N.I del participant, li podrà recollir l´obsequi un company.

3. El recorregut estarà senyalitzat amb cintes de plàstic i comptarà amb l’assistència de personal de l´organització en llocs conflictius, a més de diversos punts d’avituallament sòlid i líquid.

ES FARÀ UN ESTRICTE TALL DE TEMPS en el km. 16 i el 32 ,en els cuals el corredor/ra que els superi se li retirerà el dorsal i quedarà fora de cursa i sels facilitarà la tornada al poble,en el cas que decideixi seguir ho farà sota la seva responsavilitat i en cap cas sota supervisió de l´organització. .

Serà OBLIGATORI : PARAVENT, BUFF , GUANTS , MANTA TÈRMICA ,TELÈFON MÒBIL i PORTAR CUBERTA LA TIBIA en cas de neu . (No portar-les, en qualsevol control pot ésser motiu de desclassificació. )

Cal dur sempre el pitral visible, sense doblegar ni retallar. Tots els participants tenen l’obligació de seguir les indicacions donades per qualsevol membre de l’organització.

4. Es constitueixen tres categories, dins les classes masculina i femenina : Sènior (18-39 anys), Veterans (40-49 anys) i Master (dels 50 en amunt). Podrà sol.licitar-se document acreditatiu de l’edat.

Hi haurà trofeus no acumulatius per als tres primers homes i dones de la classificació general i el primer de cada categoria.

El primer classificat/da local de Campdevànol també tindrà premi.

5. Tots els corredors arribats a meta havent passat els controls pel recorregut senyalitzat, rebran un obsequi disenyat per l´ocasió.

6. L’organització no es fa responsable dels accidents o qualsevol altre perjudici que la participació en la cursa pugui ocasionar als inscrits .

Aquesta es una prova de MOLT ALT esforç fisic , s´ha d´estar preparat fisicament , i estar en plenes condicions de salut per realitzarla, ( al fer l´inscripció de la mateixa així ho declara cada corredor ).

Després del repartiment de premis s’escoltaran les opinions personals sobre la prova.

Tots els participants tenen l’obligació d’assistir i de comunicar al control més proper qualsevol accident que hagin observat. En cas de no fer-ho seran desclassificats.

Els corredors que decideixin retirar-se de la cursa hauran de comunicar-ho al control més proper al lloc de la retirada.
L’edat mínima per a participar és de 18 anys ( ja complerts).16 en les curses de 21 i 12 km. ( amb autorització paterna ).

7. Llençar deixalles fora dels llocs designats després de cada avituallament o en qualsevol punt del recorregut, serà motiu de desclassificació.

Les condicions meteorològiques no suposaran en cap cas la suspensió de la prova (hom considera que poden ser un al•licient i un repte més a superar), malgrat tot l’organització es reserva el dret de variar el recoregut si la integritat dels participants corre perill.

8. NO ES PERMET CÓRRER AMB GOS, ja que es passa per cases particulars i zones ramaderes.

El fet de participar suposa la total acceptació de totes aquestes bases, quedant els imprevistos a resoldre segons criteri de l’organització.