RÉGLEMENTATION:

1. INTRODUCCIÓ 1.1. El present reglament explica quines són les condicions i característiques de la cronoescalada de muntanya ESCORNALBOU BEERTICAL. Aquest reglament és d’estricte compliment per tots els participants en l’esdeveniment. 1.2. Totes les incidències no recollides en el present reglament seran resoltes per la direcció de l’esdeveniment. 1.3. Aquest reglament pot ser corregit, modificat o millorat en qualsevol moment per part de la organització. 1.4. La inscripció a l’esdeveniment implica l’acceptació total del present reglament. 2. ORGANITZACIÓ: 2.1. La prova ESCORNALBOU BEERTICAL, està organitzada per l’A.E.Baronia d’Escornalbou. 2.2. L’organitzador de la prova compta amb el suport i col·laboració dels Ajuntaments de l’Argentera i Riudecanyes. 3. CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ: 3.1. La participació a la prova implica l’acceptació del present reglament. 3.2. Per participar-hi s'ha de ser major de 16 anys el dia de la cursa, en cas de ser menor de 16 anys és obligatori presentar “l’autorització de menors de 16 anys” (el trobareu a la pàgina web de la cursa, en l’apartat d’informació ). 3.3. Els corredors han de tenir la preparació adient per fer front a la prova, que és competitiva. 3.4. Els participants han de tenir nocions de muntanya que els permetin fer un càlcul del quilometratge de la prova i el desnivell. Els participants han de saber interpretar un mapa de ruta en cas de pèrdua. 3.5. Els corredors han d'haver realitzat correctament tots els passos i requisits de la inscripció. 3.6. La organització podrà limitar el nombre de participants. 3.7. La inscripció NO CONFIRMA la plaça sense el corresponent pagament de la mateixa. L’assignació de places es regirà per estricte ordre d’ingrés, fins a completar la totalitat de participants. 3.8. L'organització es reserva el dret d'ampliar o reduir el nombre de places. Aquesta modificació seria anunciada a la web oficial. 3.9. En cas de condicions climàtiques adverses, l’organització pot modificar el recorregut. 4. MATERIAL I ROBA. 4.1. L’organització es reserva el dret d’obligar a aturar la sortida de qualsevol corredor si considera que no porta el material adient. 4.2. Recomanem que els corredors calcin de manera adient a les condicions tècniques que requereix el terreny. 4.3. Els participants s’han d’equipar de la corresponent roba tècnica per fer front a la condició meteorològica que poden trobar. 4.4. La organització recomana que tots els corredors duguin crema solar i aigua. 4.5. En cas d’existir material obligatori, la organització revisarà i supervisarà, aleatòriament, que els participants el duguin. 4.6. El director de la cursa es reserva el dret a fer canvis, fins el “brífing” de la cursa, sobre el material obligatori per fer front a l’etapa depenent de les condicions meteorològiques. 4.7. En cas de condicions meteorològiques adverses el director de cursa 1 o 2 dies abans enviarà un mail a tots els participants amb les recomanacions o obligacions al detall. Material obligatori: 4.8. No hi ha material obligatori. 4.9. L’organització informarà mitjançant un apartat de la web i en el briefing que s’enviarà personalitzat a cada corredor si fos el cas 4.10. És obligatori posar una direcció de mail i un telèfon de contacte correcte per poder contactar si fos necessari amb el participant o persona vinculada. 5. DORSALS I ACREDITACIONS. 5.1. Cada un dels participants tindrà un dorsal que l’identificarà. 5.2. És obligatori i IMPRESCINDIBLE DUR EL DORSAL VISIBLE, ja que tant a la sortida com a meta s’identificaran els participants mitjançant un control visual del dorsal. 5.3. No està permès cap canvi de dorsal entre corredors. 5.4. Cada un dels participants podrà accedir a les zones comunes, així com a l’avituallament d’arribada o A LA ZONA DE CORREDORS amb el seu dorsal. 5.5. És obligatori portar visible l’acreditació (dorsal) per facilitar l’accés als espais reservats als corredors. 5.6. Les persones no acreditades NO tindran accés a les instal·lacions ni als serveis. 5.7. El dorsal s’ha de dur, com a mínim, des de 3 minuts abans de l’inici de la prova fins al retorn al poble de l’Argentera en finalitzar aquesta. 6. BRÍFING I RECOLLIDA DE DORSALS. 6.1. Tots els corredors hauran d’estar presents al “brífing” i a la recollida de dorsals. 6.2. Per recollir el dorsal serà necessari presentar el passaport, el DNI o un document equivalent pels estrangers i la targeta federativa (en cas d’estar federat i no fer-ho implicarà l’abonament del cost de l’assegurança temporal). 6.3. En el cas de no poder recollir el dorsal personalment, ho pot fer un company portant una fotocòpia del DNI, i pels federats la fotocòpia de la targeta. 6.4. En el cas dels menors de 16 anys, cal que s’entregui “l’autorització de menors de 16 anys” degudament omplerta i signada. 6.5. En el “brífing” es donaran tots els detalls tècnics que el corredor necessita conèixer per fer front a la prova. 6.6. En el “brífing” també es detallarà el protocol, programa i detalls de la carrera. 7. SORTIDA 7.1. Aquesta tindrà lloc a la plaça de l’Ajuntament de l’Argentera, cada 30 o 60 segons en funció del nombre de participants. 7.2. La sortida serà individual i es produirà cada vegada que algú de la organització en doni l’ordre. 7.3. Cal ser present i estar preparat a la zona de sortida com a mínim 3 minuts abans de l’hora prevista de sortida, que es notificarà al brífing. 8. CONTROLS 8.1. Durant el recorregut hi pot haver diferents punts de controls repartits al llarg del mateix. 8.2. Els corredors hauran de quedar registrats en tots els punts de control establerts. 8.3. L’organització pot establir un temps de pas en cada un dels controls. Aquells corredors que el sobrepassin hauran d’entregar el seu dorsal al control, retirar-se de la prova i seguir les instruccions dels responsables. 8.4. Cada un dels controls també serà un punt d’informació on els participants podran trobar resposta a les inquietuds que els sorgeixin durant la cursa. 8.5. L’organització es reserva el dret de col·locar controls sorpreses al llarg del recorregut. 9. AVITUALLAMENT EN CURSA 9.1. Hi haurà un sol avituallament en la cronoescalada, situat a l’aparcament del Castell d’Escornalbou. 9.2. No hi haurà avituallament a l’arribada, l’Ermita de Santa Bàrbara, per falta d’espai. 9.3. Al poble de l’Argentera, una vegada finalitzada la prova, hi haurà cervesa i entrepans pels participants i pels acompanyants que en vulguin adquirir. 9.4. L’avituallament de l’aparcament serà doble: -Pels participants que estiguin competint serà un punt d’aigua amb gots de plàstic (que hauran de llençar a la zona habilitada) i els servirà per hidratar-se en l’últim tram de la prova. -Pels participants que hagin acabat la prova i comencin a baixar serà un punt d’aigua i fruita, que podran emportar-se en el camí de retorn a l’Argentera, fent-se responsables de les deixalles originades. 9.5. Els corredors només podran rebre ajuda externa per part de col·laboradors, amics o familiars en els punts de controls o en els avituallaments establerts. 10. ARRIBADA 10.1. La prova acaba a la porta de de l’Ermita de Santa Bàrbara, el punt més alt del Castell d’Escornalbou 10.2. Per finalitzar la prova cal fer sonar la campana que hi haurà penjada a la porta 10.3. Cal dur el dorsal visible en el moment de l’arribada, ja que aquest s’introduirà manualment en un programa en el moment que toqueu la campana i en funció d’això obtindrem el temps de cada participant. 10.4. Una vegada finalitzada la prova no està permès quedar-se al costat de la campana, però si no voleu baixar immediatament disposareu d’un espai a 10m on podreu recuperar l’alè i gaudir de les vistes. 11. RETORN AL PUNT DE SORTIDA 11.1. És responsabilitat del participant tornar al punt de sortida pels seus propis mitjans 11.2. El retorn es farà pel mateix camí de pujada, CAMINANT i AMB TOTAL PREFERÈNCIA ALS PARTICIPANTS QUE ESTIGUIN COMPETINT, fins i tot aturant-vos si és el cas. Us convidem a animar-los! 11.3. En cas de no voler tornar caminant pel mateix camí el participant pot utilitzar qualsevol altre ruta sota la seva responsabilitat. Les opcions són baixar per la carretera (molt llarga) o per les carboneres (molt tècnica). 11.4. Podeu deixar un cotxe a l’aparcament del Castell, però no ho trobem necessari. 12. SERVEIS POST CURSA 12.1. En acabar la prova, al poble de l’Argentera hi haurà servei de dutxa, piscina i bar. 12.2. La dutxa i la piscina seran gratuïtes pels participants, els acompanyants poden haver de pagar l’entrada temporal 12.3. El servei de bar, amb cervesa i frankfurts, tindrà lloc a la Societat Unió l’Argentera. 12.4. Els participants podran gaudir de cervesa i frankfurs a determinar inclosos amb la inscripció. 12.5. El públic o acompanyants podran comprar-ne a preus populars. 13. PENALITZACIONS I DESQUALIFICACIONS 13.1. L’organització podrà penalitzar amb temps o desqualificar aquells corredors que no compleixin les normes del present reglament. 13.2. Les sancions seran consensuades per l’organització un cop finalitzi la cursa i el director de carrera imposarà la penalització corresponent segons la gravetat dels fets. 13.3. L’organització desqualificarà a tots els corredors que consideri que no porten el material obligatori, un cop la cursa ja estigui en curs, mitjançant controls d'arbitratge a la muntanya. 13.4. L’organització desqualificarà a tots els corredors que siguin enxampats llençant residus al terra. “Atenció, permissibilitat 0”. 14. RETIRADES 14.1. Els corredors que decideixin abandonar la cursa hauran de retirar-se en un dels punts de control. Només una lesió de gravetat justificarà que un participant abandoni en un altre punt del recorregut, ja que això implicaria un rescat sigui terrestre o aeri. 14.2. L’organització només es compromet a tornar als participants, al punt de sortida de la cursa, quan hagin abandonat en un control amb accés motoritzat. 14.3. L’organització no tornarà als participants (al punt de sortida) que han abandonat fins que hagi finalitzat la cursa, per tal d’assegurar el desenvolupament òptim d’aquesta. 14.4. Els corredors que decideixin abandonar la cursa ho hauran de comunicar a l’organització. 15. EMERGÈNCIES. 15.1. Els participants de la cursa hauran d’alertar en el punt de control o avituallament més pròxim qualsevol tipus d’incidència. 15.2. Si un corredor està ferit els corredors estan obligats a parar-se per socorre’l i prestar-li tota l’ajuda possible. 15.3. Si els participants que han prestat la seva ajuda han perdut molt de temps, el director de cursa valorarà la situació i prendrà les decisions corresponents. 15.4. És obligatori tenir gravats els telèfons d’emergència que proporcionarà l’organització en la documentació que es lliurarà amb el dorsal. 15.5. En cas d’emergència sense zona de cobertura els corredors estan obligats a trucar al 112. 16. MEDI AMBIENT 16.1. La cursa esdevé per uns entorns naturals únics i cal que continuïn tal com estan. Els participants hauran de conservar i preservar el medi. 16.2. La flora i la fauna constitueixen les zones protegides naturals per on transcorren els recorreguts. Els corredors hauran de respectar-les i donar preferència als ramats d'animals que es puguin trobar al llarg del recorregut. 16.3. Els corredors hauran d'adaptar-se a cada una de les diferents tipologies de terreny que es trobaran durant els recorreguts. 16.4. Com a corredors de muntanya, cada un dels participants, no només hauran de preservar el medi, sinó actuar amb responsabilitat i tenir un comportament exemplar davant de qualsevol adversitat. 17. RECORREGUT I MARCATGE 17.1. Els vehicles motoritzats tindran preferència en les zones asfaltades i en les cruïlles existents durant el recorregut. Serà responsabilitat dels participants aturar-se per extremar les precaucions abans de creuar la calçada. Tot i així, la organització crearà amb tanques i/o cintes un espai de pas pels corredors. 17.2. Els corredors hauran de respectar els filats, les portes i tot tipus de tanca relacionat amb la seguretat del bestiar o finques privades. 17.3. El recorregut estarà marcat amb cinta plàstica de color viu, guix i altres elements de senyalització ubicats regularment depenent de la tipologia del terreny i dels diferents camins, sent responsabilitat de cada participant localitzar la senyalització i seguir-la. 17.4. És obligatori seguir l'itinerari marcat, així com passar per tots els controls de pas establerts. 17.5. L’organització només suspendrà la prova si la integritat física dels corredors està en perill, en cap cas l'organització suspendrà la prova per raons meteorològiques. 17.6. En cap cas l’organització retornarà els diners de la inscripció. 17.7. Si la situació ho exigeix, l'organització podrà realitzar les modificacions que consideri necessàries, fins i tot, activar el recorregut alternatiu. També es pot retardar l'horari previst de la cursa. 17.8. En tots els punts del recorregut que els corredors trobin cinta col·locada horitzontalment com si fos una barana, significa que no es pot avançar. És una zona de precipicis i algun corriol es considera molt estret i podria ocasionar un greu accident si el corredor que és avançat surt del petit corriol. 18. RESPONSABILITAT DEL CORREDOR 18.1. Els inscrits a la cursa participen voluntàriament i sota la seva responsabilitat en la competició. Per aquest motiu, l’entitat organitzadora, els col·laboradors, els patrocinadors i els altres participants queden lliures de qualsevol responsabilitat civil. 19. PROTECCIÓ DE DADES 19.1. D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre, totes les dades dels participants seran incloses en un fitxer privat propietat dels organitzadors, amb la finalitat exclusiva de la gestió de la prova. 20. DRETS D'IMATGE 20.1. Tots els corredors renuncien als seus drets d'imatge durant la carrera. 20.2. L'organització podrà utilitzar les imatges de la cursa per motius d'interès propi. 20.3. El dret a la pròpia imatge és un dret reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i regulat en la Llei 5/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar, i a la pròpia imatge, així com en la aplicació de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, de 13 de desembre. 20.4. L’acceptació del present reglament implica obligatòriament que el participant autoritza a l’A.E.Baronia d’Escornalbou a la realització de fotografies i filmació de la seva participació a ESCORNALBOU BEERTICAL, i els dóna el seu consentiment per la seva difusió i explotació comercial i publicitària de totes les imatges preses durant la prova ESCORNALBOU BEERTICAL, en les que resulti clarament identificable, sense dret per part del corredor a rebre cap compensació econòmica. En cap cas s’utilitzaran per finalitats diferents a les indicades. 21. MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT 21.1. L'organització es reserva el dret de modificar el present reglament si les circumstàncies ho exigeixen. 22. INSCRIPCIÓ 22.1. Els preus dels drets d’inscripció i participació es poden veure a la pàgina web de la cursa. (apartat inscripcions) 22.2. En la mateixa pàgina podreu veure a que dona dret l’ inscripció. 22.3. Formalitzar i enviar el present formulari d’inscripció de la web, no garantirà la plaça. La plaça no s’assignarà al corredor de manera definitiva fins que el pagament no sigui efectiu, o s’enviï un justificant via mail. 22.4. Un cop formalitzat el pagament no es retornaran els diners en cap cas. En cas de lesió justificada amb comprovant mèdic, es podrà fer efectiu un canvi de nom pel nom d'un altre company o amic interessat en participar, enviant-nos les dades al correu elscimsdelbaro@gmail.com 23. CATEGORIES 23.1. Hi haurà premi pels 3 primers classificats masculins i per les 3 primeres classificades femenines, independentment de la categoria. 24. ACCEPTACIÓ 24.1. La formalització de la inscripció implica l'acceptació del present reglament.