RÉGLEMENTATION:

CADA CORREDOR HAURÀ DE PORTAR ALGÚN ALIMENT DE PRIMERA NECESSITAT A L'HORA DE RECOLLIR EL DORSAL.

 

Per aquesta caminada popular no hi ha un reglament específic, simplement tenir en compte:

 

No és competitiva.

 

El recorregut estarà senyalitzat amb cinta.

 

Hi haurà un avituallament durant la caminada, i un a l’arribada.

 

Si a l’hora de recollir el dorsal estàs federat, la caminada és gratuïta, sinó estàs federat hauràs d’abonar 3€ que aniran destinats integrament a l’assegurança del caminador.

 

Els menors de 12 anys, hauran d’anar acompanyats explícitament d’un tutor.

 

Els menors de 12 a 16 anys, podran fer la caminada sols, però hauran de entregar un full de respossabilitat del pare o tutor.( aquest document està a la webwww.hivernal.cat/26/Inscripcionso el mateix dia de la cursa.

 

La Caminada només se suspendrà en cas d'inclemències del temps o per qualsevol altre problema que determinin els responsables de l’organització, i el seu veredicte serà inapel·lable.

 

Adequar el recorregut a l'estat físic.

 

Respectar el medi natural com ell ens respecte a nosaltres.

 

Si la caminada es fa amb gos, s'ha de portar lligat quan ens creuem amb bestiar, i respectar les sensibilitats de tots els participants.

 

Hi haurà un control de sortida i un d'arribada.

 

La participació a la caminada suposa l’acceptació d’aquest reglament, així com eximeix els organitzadors de qualsevol responsabilitat sobre els accidents i desperfectes que per acció o no acció puguin ocórrer als participants durant el transcurs de la prova.

 

La interpretació d’aquest reglament i tot allò que no quedi expressament regulat serà decidit per l'Organització. El sol fet d'inscriure's a la cursa implica l'acceptació d'aquest Reglament.