REGLAMENTO:

REGLAMENT DE

L’ONCODINES TRAIL 2022

Article 1.- El Club Atlètic Sant Feliu i el Centre Excursionista de Sant Feliu de Codines, de Sant

Feliu de Codines, és el promotor de l’OnCodines Trail. Deixant Petjada, un repte esportiu solidari

per recollir fons en la lluita contra el càncer.

Article 2.- Cada equip que hi participi té un doble objectiu: completar la cursa i recaptar un

mínim de 600 euros que es destinaran íntegrament a la Fundació Oncovallès (75%) i la

Barcelona Brain Health Initiative (15%) i la Fundació d’oncologia infantil Enriqueta

Villavecchia (10%). En aquest sentit, la participació a la cursa requerirà (a banda de la inscripció

de cada un dels participants per les despeses d’organització) la donació de cada equip.

Article 3.- Els equips estaran formats per un mínim de tres persones i un màxim de sis, tres de

les quals han d’estar sempre en marxa. Els corredors poden rellevar-se entre ells en qualsevol

dels punts de relleu i avituallament i, mentre no corren, poden fer funcions de suport al seu

equip. El conductor del vehicle es pot considerar integrant de l’equip si formalitza la inscripció

com a conductor.

Article 4.- El traçat de la prova corrent té uns 80 quilòmetres, amb sortida a Granollers i

arribada a Sant Feliu de Codines. Transcorre pels municipis de: Granollers, Canovelles, Les

Franqueses del Vallès, La Garriga, el Figaró, Sant Quirze Safaja, l’Ametlla del Vallès, Santa

Eulàlia de Ronçana, Bigues i Riells, Caldes de Montbui i Sant Feliu de Codines. Recorrent indrets

emblemàtics com la Porxada, la riera de Carbonell, el bosc de Malhivern, Puiggraciós, la plaça

de la Font del Lleó o el Castell de Montbui, entre d’altres. El traçat del repte solidari caminant

té uns 60 quilòmetres. En la majoria dels trams, comparteixen recorregut amb els corredors.

Els recorreguts seran, en la seva major part per muntanya i pistes forestals tot i que passaran

pels nuclis urbans i per la plaça de la Porxada de Granollers.

Article 5.- Es podrà inscriure a l’OnCodines Trail qualsevol persona major d’edat que accepti

aquest reglament. Els menors d’edat hauran de presentar una autorització dels pares o tutors i

un certificat mèdic en el qual s’especifiqui que es apte per aquest tipus de prova.

Article 6.- Només els inscrits a la cursa tenen dret a l’avituallament. No hi tenen dret en canvi,

les persones que acompanyen els participants.

Article 7.- La inscripció es realitzarà a través de la pàgina web www.oncodinestrail.cat. A partir

del 15 de novembre s’obrirà el període d’inscripció. Caldrà omplir el formulari amb totes les

dades sol·licitades i abonar la quota d’inscripció. El preu de la inscripció de cada corredor serà

de 45 euros, amb l’assegurança inclosa. La data límit d’inscripció serà el dia 27 de març de

2022.

Les inscripcions es tancaran en arribar als 150 equips i en el cas que hi hagi més equips

interessats a participar s’obrirà llista d’espera.

En el moment de fer la inscripció de l’equip cal inscriure com a mínim 1 component, el primer

que s’inscriu serà el líder de l’equip. Els inscrits hauran de facilitar un correu electrònic i un

telèfon de contacte, al qual es notificaran totes les novetats de l’OnCodines Trail. La resta (fins

a conformar l’equip d’entre 3 i 6 integrants) es podran inscriure més tard, però sempre abans

del 27 de març.

Article 8.- Per poder participar a l’OnCodines Trail, cada equip haurà de recaptar donatius per a

la Fundació Oncovallès fins a arribar a un import mínim de 600 euros, que es poden anar

ingressant gradualment. Els equips hauran d’arribar als 600 € abans dels dia 31/03/2021.

Els donatius es podran desgravar a la declaració de la renda, depenent de la base imposable,

previ certificat emès per la Fundació Oncovallès. Els certificats s’emetran només si se

sol·liciten de forma expressa a la Fundació, ja sigui a nom dels components de l’equip o de les

empreses que hagin col·laborat per poder sumar la totalitat de la donació. Caldrà fer totes les

donacions a través de la pàgina web en l’apartat corresponent per poder tenir el certificat de

desgravació.

Cada equip podrà realitzar les accions que cregui necessàries a fi d'aconseguir els donatius.

Aquestes accions es realitzaran en nom i sota l'única responsabilitat de la persona o

organització que l’hagi promogut. Aquestes accions poden ser de qualsevol tipus: dinars,

xocolatades, sortejos, rifes, quines, venda de samarretes, etc.

L’organització podrà cedir el logo d’OnCodines Trail sempre que l’equip que el sol·liciti estigui

inscrit. En cap cas es podrà fer servir el logo del Club Atlètic Sant Feliu ni el de la

Fundació Oncovallès. Si algun equip el fes servir quedaria exclòs automàticament de la

prova. En el cas que un equip no pugui arribar als 600 € de donatius, la Fundació no

retornarà els imports abonats en concepte de donació.

Article 9.- Cada equip haurà de presentar la documentació necessària per poder participar i

realitzar els controls administratius previs a la sortida: DNI de tots els participants. La

documentació s’haurà de presentar el dia abans de la cursa a l’hora i lloc assenyalat per

l’organització o bé una hora i mitja abans del començament de la cursa.

A fi i efecte de fer més lluïda la sortida, es recomana que tots els participants dels equips hi

siguin.

Article 10.- Durant els controls administratius previs a la sortida, l’organització facilitarà a cada

equip:

- Un dorsal numerat per a cada participant.

- Acreditació per al vehicle d’assistència per tal que pugui accedir als llocs assenyalats

per l’organització.

- En cap cas es poden infringir les normes de circulació. En el cas en que algun vehicle

d’assistència cometi alguna falta greu, l’organització podrà desqualificar tot l’equip.

- Sistema control de pas.

Article 11.- L’organització podrà controlar el material obligatori durant tot el recorregut.

Article 12.- Material recomanat:

• Dorsal (facilitat per l’organització)

• Telèfon mòbil (un per a cada participant). Es pot comprovar la càrrega de la bateria

a la meitat de la cursa.

• Manta tèrmica d’alumini (una per a cada participant)

• Xiulet (un per a cada participant)

• Paravents (un per a cada participant)

• Beguda per a cada participant (de la forma que es cregui més convenient: bidó,

bossa hidratació, etc.)

• 2 farmacioles d’emergència (una pels corredors i l’altre ha d’estar en el vehicle de

suport)

• Llanterna frontal amb piles de recanvi o llanterna de recanvi (una per participant)

(obligatori portar-la a sobre a partir de les 17 hores).

• 4 agulles imperdibles.

• Aparell GPS (com a mínim un per equip). Pot ser un telèfon mòbil.

• Les farmacioles s’aconsella que portin.

Farmaciola per a corredors

▪ 4 Paquets de gases (sobres de 5 unitats estèrils)

▪ 1 Povidona ioadada (Betadine, Topionic), mínim 25 ml.

▪ Bandes de sutura tipus “Steri-Strip”.

▪ 1 Caixa apòsits tipus Tiritas.

▪ 1 Caixa apòsits tipus Compeed.

▪ Analgèsic/antiinflamatori (Paracetamol, Ibuprofè, Aspirina...)

▪ Sueros mono dosi (5 ampolles)

▪ 1 Agulla estèril (precintades)

▪ 1 Bena elàstica 5x5

Farmaciola per a l’equip de suport

▪ 10 Paquets de gases (sobres de 5 unitats estèrils)

▪ 1 Povidona Iodada (Betadine, Topionic ,,,) mínim 50 ml.

▪ Bandes de sutura tipus Steri-Strip.

▪ 1 Caixa apòsits tipus Tiritas

▪ 1 Caixa apòsits tipus Compeed

▪ Analgèsic/antiinflamatori (Paracetamol, Ibuprofè, Aspirina...)

▪ Sueros monodosi (10 ampolles)

▪ 10 Agulles estèrils (precintades)

▪ 2 Benes elàstiques 5x5

▪ 2 Benes elàstiques i adhesives 7,5 x 5

▪ 1 Pomada o gel antiinflamatori (Ibuprofè, Diclofenac, ..)

▪ 1 Pomada cicatritzant (blastoestimulina)

▪ 1 Coliri tipus llàgrima monodosi (oculotec liquifim ...)

▪ 1 Caixa apòsits impermeables.

Article 13.- La setmana anterior a la celebració de la prova l’organització comunicarà a través

de la pàgina web quin serà el material que s’haurà de dur a sobre durant la prova, essent aquest

el material obligatori.

Article 14.- Durant el recorregut hi haurà punts de control (a part dels avituallaments) pels

quals hauran de passar obligatòriament els 3 membres de l’equip junts.

Els marxadors disposaran de diversos punts d’avituallament i relleu amb aliment sòlid i líquid.

En els punts d’avituallament i relleu prèviament indicats per l’organització hi haurà serveis de

fisioteràpia. Els vehicles de suport només podran accedir al punts d’avituallament i relleu per

tal de poder facilitar el suport a l’equip.

Article 15.- No està permès participar a l’OnCodines amb animals de companyia.

Article 16.- L’organització marcarà tot el recorregut. Aquest recorregut haurà de ser seguit

obligatòriament per part dels participants. En cap cas es pot retallar el recorregut, essent

motiu de desqualificació o penalització, depenent de la gravetat.

Article 17.- L’organització posarà personal durant el recorregut per tal de garantir la seguretat

dels participants. Els marxadors hauran de seguir les indicacions que rebin.

Article 18.- L’organització facilitarà als participants uns números de telèfon als quals podran

trucar per tal de comunicar qualsevol incidència, ja sigui personal, com de seguretat, etc.

Article 19.- L’organització disposarà de llocs estratègics amb els mitjans necessaris per tal de

poder evacuar a qualsevol participant que necessiti assistència sanitària de forma urgent.

Article 20.- L’organització podrà fer abandonar a un participant si considera que el seu estat

físic no és l’adequat per seguir l’esdeveniment.

Article 21.- En el cas d’abandonament d’algun equip per qualsevol circumstància, aquests tenen

l’obligació de comunicar-ho el més aviat possible al personal de l’organització.

Article 22.- El recorregut podrà ser modificat per motius de seguretat, tant per causes

climatològiques com per qualsevol causa de força major aliena a l’organització, comunicant[1]ho prèviament als participants.

Article 23.- Es podrà desqualificar o penalitzar amb temps a un equip pels motius següents:

• No presentar tot el material obligatori a la sortida o que estigui en mal estat.

• No passar pels punts de control.

• Retallar el recorregut no passant pels llocs assenyalats.

• Que els diferents components de l’equip passin pel punt de control en un temps superior als

30 segons.

• Cometre infraccions contra el medi ambient.

• No prestar auxili a un marxador que necessiti ajuda.

• Demanar ajuda sense que sigui necessària.

• Tenir ajuda externa fora dels punts assenyalats per l’organització.

• Posar en risc la pròpia integritat o la de qualsevol participant.

• No fer cas de les indicacions del personal de cursa.

• Infraccions de circulació per part del vehicle o per part dels corredors.

• Pèrdua o manipulació del dorsal.

• No respectar les normes de circulació en les zones urbanes.

Article 24.- El recorregut és un circuit obert i per tant tots els participants hauran de respectar

les normes vigents.

Article 25.- S'establiran uns límits horaris, temps màxims per recórrer cada tram, els quals

seran comunicats prèviament. No es permetrà continuar el recorregut a marxadors que superin

aquestes barreres horàries. En cas de males condicions meteorològiques, o per raons de

seguretat, l'organització es reserva el dret de variar els límits horaris establerts prèviament.

Article 26.- Tots els participants coneixen les característiques d’aquesta prova i hi participen

de forma lliure i sota la seva responsabilitat. L’organització no es fa responsable dels accidents

o danys que puguin patir els participants. Els participants accepten aquest reglament,

eximeixen l’organització de qualsevol mal que puguin patir tant personalment com el seu

material per causes alienes a l’organització.

Els participants declaren trobar-se en perfecte estat de salut en el moment de començar la

cursa i eximeixen de qualsevol responsabilitat l’organització pel que fa referència al seu estat

de salut.

Article 27.- Qualsevol reclamació s’haurà de fer per escrit i anirà dirigida a l’organització.

Article 28.- En formalitzar la inscripció s’accepta aquest reglament i es dóna per assabentat de

tot el seu contingut i es compromet a complir tots els seus articles, tant pel que fa a material

obligatori com a mesures de seguretat.

Article 29.- L’organització es reserva el dret de poder modificar aquest reglament, notificant

amb la suficient antelació qualsevol modificació al mateix.

Article 30.- En el moment de formalitzar la inscripció es dóna el consentiment a que s’incloguin

les dades dels participants en un fitxer privat propietat dels organitzadors, amb la finalitat

exclusiva de la gestió de la prova.

Article 31.- Tots els corredors renuncien als seus drets d'imatge durant el repte. L'organització

podrà utilitzar les imatges de la cursa per motius d'interès propi.

El dret a la pròpia imatge és un dret reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i regulat en la

Llei 5/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar, i a la pròpia

imatge, així com en la aplicació de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter

Personal, de 13 de desembre.

L’acceptació del present reglament implica obligatòriament que el participant autoritza a al

Club Atlètic Sant Feliu a la realització de fotografies i filmació de la seva participació a

l’Oncodines Trail, i els dóna el seu consentiment per la seva difusió i explotació comercial i

publicitària de totes les imatges preses durant l’OnCodines Trail, en les quals resulti clarament

identificable, sense dret per part del corredor a rebre cap compensació econòmica. En cap cas

s’utilitzaran per finalitats diferents a les indicades.

Sant Feliu de Codines, 26 de gener de 2022