REGLAMENTO:

La cursa

La Marató del Montseny (MdM) es desenvolupa íntegrament pel Parc Natural del Montseny, espai protegit i reserva de la Biosfera de la UNESCO, el 85% del seu recorregut és per corriol i el 15% restant per pista de terra.
Sortida i arribada: Sant Esteve de Palautordera, a la plaça major.
La Marató del Montseny tindrà dues sortides, una a les 08:00h. i, una altra a les 08:10h. la primera per als corredors que es disposin fer tot el recorregut en un temps per sota de a les 6 hores i, la de les 08:10h. per als corredors que estiguin en un temps superior a les 6hores i fins a les 8:30hores temps màxim per entrar en classificació.

 

Recorregut

La cursa consta de 45 quilometres i un desnivell positiu de 2.704m. Tot el recorregut estarà degudament senyalitzat mitjançant cintes i, homologat per la FEDME el dissabte 22 d'octubre i, repassat per la mateixa organització un parell d'hores abans, de la sortida de la cursa i, amb aquesta en marxa, tot i que posem tots els mitjans al nostre abast, l'organització no pot fer-se càrrec d'incidències produïdes per tercers malintencionadament, per prevenir possibles incidències en aquest aspecte, us aconsellem l’utilització del track de la MdM que podreu descarregar des de aquesta mateix web.

Està totalment prohibit sortir-se fora del traçat senyalitzat.
Els corredors es trobaran amb 8 avituallaments (Mosqueroles, Feixes del Vilar, Les Illes, Sant Bernat, Sant Marçal, Turó de l'Home, Feixes del Vilar i Mosqueroles) + l'avituallament de l'arribada, on trobaran indistintament avituallaments líquids o líquids i sòlids. Tots els corredors inscrits a la MdM tenen dret a l'ús dels avituallaments.
És permesa l'assistència personal de qualsevol corredor, sempre i quan es faci dins de la zona estipulada com a avituallament. Queda totalment prohibida l'assistència personal fora d'aquestes zones. 

Inscripcions

Les inscripcions es realitzaran única i exclusivament a la pagina web de la MdM www.maratomontseny.com, que us redirigirà a un servidor de ticketoci, o a través de la pàgina d'aquest servidor www.ocisport.net.

L’iscripció és personal he intransferible.

L’inscripció té un cost de 49 € els federats i 54 € els no federats, en concepte de l'assegurança mèdica de dia, a banda, el corredor que ho desitgi, pot contractar l'assegurança de devolució, amb un cost de 5 €, aquesta assegurança de devolució, és totalment voluntaria i, dóna dret a realitzar canvis de titular o bé a la devolució del 80% de l’inscripció, fins el dia 9 d'octubre, passada aquesta data, en cap cas, no es podran realitzar canvis ni devolucions de l'import de la mateixa.

En cap cas, és possible retornar els diners de l’inscripció, o bé fer canvi algún, si el corredor no ha contractat l'assegurança per a tal propòsit.

L’edat mínima per participar és de 18 anys. Caldrà un permís patern o del tutor legal explícit a tal efecte, si algun menor d'aquesta edat hi vol participar.

L'organització es reserva el dret d'admetre inscripcions el mateix dia de la cursa, aixi com fer canvis d’ultima hora.

L'inscripció a la cursa dóna dret a fer servir tota la infraestructura de la cursa (avituallaments, zona de dutxa, guardarrobes, servei de podologia, etc...) i a la realització de la mateixa així com també implica l'acceptació d'aquest reglament.Serveis

A l'arribada, els participants comptaran amb servei de podologia esportiva, servei de fisioteràpia, avituallament sòlid i líquid i servei de dutxes, a banda dels serveis esmentats, hi haurà servei de guardarrobes i guardaclaus.

 

Dorsals

L'entrega de dorsals es realitzarà el dissabte 11 de novembre de 17h a 20h i diumenge 12 de 06h a 07:30h. al Pavello Municipal.

 

Breafing

El briefing, dissabte 11 de novembre a les 19:30 al Teatre Pare Casals (Plaça de l'Església).

 

Seguretat

La MdM estarà tota comunicada mitjançant equips de ràdio control en circuit tancat, per a la seguretat de tots els corredors.
Durant la realització de la prova, hi haurà equips mèdics repartits en diversos punts del recorregut, coordinats amb protecció civil i la direcció de cursa, així com a corredors Staff, amb potestat de desqualificar qualsevol corredor que infringeixi el reglament de la MdM.
El corredor podrà fer-ne ús sempre que ho sol.liciti i l'equip mèdic tindrà potestat per retirar de la prova a qualsevol corredor que no considerin apte per continuar, evaquar i/o hospitalitzar a qualsevol corredor quan ho considerin necessari.
Tots els avituallaments de la MdM ténen una farmaciola per possibles petites incidències, els corredors inscrits tenen dret al seu ús, però mai es donarà medicació.
Qualsevol informació sobre la cursa (punt kilomètric, desnivell, següent avituallament, etc) la podreu consultar als panells informatius instal.lats a tal efecte a tots i cada un dels avituallaments. Per a qualsevol altra informació caldrà adreçar-se al cap de l'avituallament i/o cap de cursa.
Als participants se'ls facilitarà un número de telèfon intern per a possibles emergències. Hi ha zones amb poca o nul.la cobertura, en aquest cas caldrà fer ús del telèfon d'emergències 112.
L'organització no es fa responsable de retornar a la zona de meta a aquells corredors desqualificats o que abandonin per altres motius. Només s'evacuarà a aquells corredors que hagin patit una lesió o accident, i si aquesta és greu serà el Servei Mèdic contractat a tal efecte qui s'encarregarà de realitzar-ho.
Hi haurà tres punts on el corredor podrà abandonar la cursa, aquests son: Sant Bernat, Sant Marçal i les Feixes del Vilar. En aquests tres punts es pot arribar fàcilment amb vehicle per carretera asfaltada.
La cursa compta amb assegurança de RC i mèdic de dia.
No està permès córrer amb gossos, ja que passem prop de zones ramaderes i de cultiu.
Tots els corredors de la MdM són coneixedors de la dificultat de la prova, i és reconeixen aptes, tant per el seu estat de salut com per la seva condició física per participar a la cursa.
Tots els corredors per participar a la cursa hauran de signar el plec de descàrrec que l'organització facilitarà a l'entrega dels dorsals.
La Marató del Montseny, compta amb un recorregut B, que seria utilitzat en cas que les circumstàncies meteorològiques ho exigeixin, anul·lant les zones de Les Agudes i Turó de l'Home, desviant-nos aproximadament en l'avituallament de Sant Marçal, aquest recorregut estaria degudament marcat arribat el moment.

 

Material Obligatori

El requerit per la FEDME si fos el cas.

 

Material Recomenable

Molt recomanable, portar tres capes (una primera tèrmica, una segona més gruixuda i un paravents o similar amb membrana), buff o gorra, guants i malles llargues, així com també és recomanable l'ús d'un sistema d'hidratació propi. En cas de mal temps, l'organització podrà variar aquest punt, exigint el material recomanable com a obligatòria, i el canvi es comunicaria a la xerrada tècnica del dissabte a les 19h.

L'ús de bastons està permès, podent-los deixar o bé recollir exclusivament en els avituallaments de la MdM, l'organització no es farà responsable en cap cas d'aquests.

El mal temps no serà impediment per a la celebració de la cursa, però si les condicions meteorològiques són adverses, amb tempesta elèctrica o ràfegues de vent que puguin posar en perill l’integritat dels corredors, l'organització es reserva el dret de fer-ho, així com de variar el recorregut si ho considera oportú. Recorregut alternatiu (B) en cas de mal temps, la MdM disposa d'un recorregut B, aquest s'activaria en el cas de tempesta elèctrica o bé altres circunstàncies que així ho requereixin, anul·lant les parts altes de la cursa (Matagalls, Agudes i Turó de l ' Home), arribant des de Sant Bernat directament a Coll Pregon i, des de Sant Marçal al corriol del Càmping les Illes.

Els participants eximeixen de qualsevol responsabilitat a l'organització en cas d'accident o lesió derivats de la celebració de la cursa. L’organització declina tota responsabilitat en cas de danys personals o materials soferts per propis o tercers, derivats de la celebració de la cursa. Hi haurà un briefing de la cursa, amb tota la informació sobre el desenvolupament de la mateixa, el dissabte a la tarda al Teatre Auditori de Sant Esteve de Palautordera a les 20hrs.

 

Drets d'Imatge

Totes les imatges generades amb motiu de la MdM són propietat de l'organització que les podrà utilitzar de la manera que cregui oportuna.

En el cas de fotògrafs aliens a la MdM, aquests hauran d'informar l'organització de la seva presència, per procedir a la seva acreditació, cedint les imatges generades per la MdM a l'organització d'aquesta, per al seu ús si així ho creu convenient.

El corredor inscrit a la Marató del Montseny, dóna el seu consentiment, a la cessió de les seves dades personals als patrocinadors / col·laboradors de la Marató del Montseny, en cas de no estar d'acord en aquest punt, el corredor enviarà un mail a maratomontseny@gmail.com on serà donat de baixa automàticament.

 

Desqualificacions

Serà motiu de desqualificació:

En cas de reclamació in situ, l'organització formarà un jurat de carrera, format per un corredor de la MdM a l'atzar, l'àrbitre de carrera, més el director de carrera, si la reclamació fos en dies posteriors a la cursa, l'organització serà la que prendrà la decisió final, el termini de reclamacions serà de 7 dies naturals passats de la MdM.

 

PREMIS I CATEGORIES

Entrega de premis a les 13:30h

 

TOT ALLÒ QUE NO ESTIGUI PREVIST, QUEDA SOTA LA DECISIÓ DE L’ORGANITZACIÓ.

TOTS ELS PARTICIPANTS DE LA MARATÓ DEL MONTSENY RECONEIXEN HAVER LLEGIT I COMPRÈS EL REGLAMENT DE LA MATEIXA.