REGULATION:

REGLAMENT

 

REGLAMENT DE L’ONCODINES TRAIL 2022 Article 1.- El Club Atlètic Sant Feliu i el Centre Excursionista de Sant Feliu de Codines són els promotors de l’OnCodines Trail. un repte esportiu solidari en el qual també hi col·labora la Fundació Oncovallès. Article 2.- Cada equip que hi participi té un doble objectiu: completar la cursa i recaptar un mínim de 600 € que es destinaran íntegrament a la Fundació Oncovallès, la Barcelona Brain Health Initiative i un altre projecte solidari a escollir. En aquest sentit, la participació a la cursa requerirà (a banda de la inscripció de cada un dels participants per les despeses d’organització) la donació de cada equip. Article 3.- Els equips estaran formats per un mínim de tres persones i un màxim de sis, tres de les quals han d’estar sempre en marxa. Els corredors poden rellevar-se entre ells en qualsevol dels punts de relleu i avituallament i, mentre no corren, poden fer funcions de suport al seu equip. El conductor del vehicle suport (opcional) també es podrà inscriure (tindrà dret a l’avituallament i quedarà inclòs dins de l’assegurança). Article 4.- El traçat de la prova corrent té uns 80 quilòmetres, amb sortida i arribada a Sant Feliu de Codines, i transcorre pels municipis de: Sant Quirze Safaja, l’Ametlla del Vallès, El Figaró, La Garriga, Les Franqueses del Vallès, Granollers, Canovelles, Santa Eulàlia de Ronçana, Bigues i Riells i Caldes de Montbui. El traçat del repte solidari caminant té uns 60 quilòmetres i també es circular. En la majoria dels trams, comparteixen recorregut amb els corredors. Els recorreguts seran, en la seva major part per muntanya i pistes forestals, tot i que també passarà pels nuclis urbans. Article 5.- Es podrà inscriure a l’OnCodines Trail qualsevol persona major d’edat que accepti aquest reglament. Els menors d’edat hauran de presentar una autorització dels pares o tutors i un certificat mèdic en el qual s’especifiqui que són aptes per aquest tipus de prova. Article 6.- Només els inscrits a la cursa tenen dret a l’avituallament. No hi tenen dret en canvi, les persones que acompanyen els participants. Article 7.- La inscripció es realitzarà a través de la pàgina web www.oncodinestrail.cat on trobareu un enllaç o directament a 9hsports.cat. El 18 d’octubre s’obre un període d’inscripcions preferents per als equips participants en la primera edició. A partir del 15 de novembre s’obrirà el període d’inscripció general. Caldrà omplir el formulari amb totes les dades sol·licitades i abonar la quota d’inscripció. El preu de la inscripció de cada corredor serà de 45 euros, amb l’assegurança inclosa. La data límit d’inscripció serà el dia 6 de març de 2022. Les inscripcions es tancaran en arribar als 150 equips i en el cas que hi hagi més equips interessats a participar s’obrirà llista d’espera. Per considerar que un equip és el mateix de l’edició anterior, haurà de portar el mateix nom i com a mínim 2 dels seus components han de ser els mateixos. En el moment de fer la inscripció de l’equip cal inscriure com a mínim 3 components, un dels quals cal nomenar líder. Els inscrits hauran de facilitar un correu electrònic i un telèfon de contacte, al qual es notificaran totes les novetats de l’OnCodines Trail. La resta (fins arribar als 6 integrants com a màxim) es podran inscriure més tard, però sempre abans del 6 de març de 2022. En formalitzar la inscripció de l’equip es podrà incorporar també el conductor del vehicle de suport, el qual només tindrà dret a l’avituallament i no als possibles obsequis que rebin els corredors. El preu d’aquesta inscripció serà de 15 €. Els conductors es podran inscriure fins el 6 de març de 2022. Article 8.- Per poder participar a l’OnCodines Trail, cada equip haurà de recaptar donatius per a la Fundació Oncovallès fins a arribar a un import mínim de 600 euros, que es poden anar ingressant gradualment. Els equips hauran d’arribar als 600 € abans dels dia 26/03/2022. Els donatius es podran desgravar a la declaració de la renda, depenent de la base imposable, previ certificat emès per la Fundació Oncovallès. Els certificats s’emetran només si es sol·liciten de forma expressa a la Fundació, ja sigui a nom dels components de l’equip o de les empreses que hagin col·laborat per poder sumar la totalitat de la donació. Caldrà fer totes les donacions a través de la pàgina web en l’apartat corresponent per poder tenir el certificat de desgravació. Cada equip podrà realitzar les accions que cregui necessàries a fi d'aconseguir els donatius. Aquestes accions es realitzaran en nom i sota l'única responsabilitat de la persona o organització que l’hagi promogut. Aquestes accions poden ser de qualsevol tipus: dinars, xocolatades, sortejos, rifes, quines, venda de samarretes, etc. L’organització podrà cedir el logo d’OnCodines Trail sempre que l’equip que el sol·liciti estigui inscrit. En cap cas es podrà fer servir el logo del Club Atlètic Sant Feliu, el del Centre Excursionista ni el de la Fundació Oncovallès. Si algun equip el fes servir quedaria exclòs automàticament de la prova. En el cas que un equip no pugui arribar als 600 € de donatius, la Fundació no retornarà els imports abonats en concepte de donació. Article 9.- Cada equip haurà de presentar la documentació necessària per poder participar i realitzar els controls administratius previs a la sortida: DNI de tots els participants. La documentació s’haurà de presentar el dia abans de la cursa a l’hora i lloc assenyalat per l’organització o bé una hora i mitja abans del començament de la cursa. Article 10.- Durant els controls administratius previs a la sortida, l’organització facilitarà a cada equip: - Un dorsal numerat per a cada participant. - Acreditació per al vehicle d’assistència per tal que pugui accedir als llocs assenyalats per l’organització. En cap cas es poden infringir les normes de circulació. En el cas en que algun vehicle d’assistència cometi alguna falta greu, l’organització podrà desqualificar tot l’equip. Article 11.- L’organització podrà controlar el material obligatori durant tot el recorregut. Article 12.- Material obligatori: - Dorsal i 4 agulles imperdibles (facilitat per l’organització). - Telèfon mòbil (un per a cada participant). - Manta tèrmica d’alumini (una per a cada participant). - Xiulet (un per a cada participant). - Paravent (un per a cada participant). - Beguda per a cada participant (de la forma que es cregui més convenient: bidó, bossa hidratació, etc.) - 2 farmacioles d’emergència (una pels corredors i l’altre ha d’estar en el vehicle de suport). - Llanterna frontal amb piles de recanvi o llanterna de recanvi (una per participant) (obligatori portar-la a sobre a partir de les 17 hores). - Aparell GPS (pot ser un telèfon mòbil) per poder llegir els tracks publicats per l’organització (com a mínim un per equip). - Les farmacioles s’aconsella que portin els materials que esmentem a continuació. Farmaciola per a corredors - 4 Paquets de gases (sobres de 5 unitats estèrils). - 1 Povidona ioadada (Betadine, Topionic), mínim 25 ml. - Bandes de sutura tipus “Steri-Strip”. - 1 Caixa apòsits tipus “Tiritas”. - 1 Caixa apòsits tipus “Compeed”. - Analgèsic/antiinflamatori (Paracetamol, Ibuprofè, Aspirina...). - Suero mono dosi (5 ampolles). - 1 Agulla estèril (precintades). - 1 Bena elàstica 5x5. Farmaciola per a l’equip de suport - 10 Paquets de gases (sobres de 5 unitats estèrils). - 1 povidona Iodada (Betadine, Topionic ,,,) mínim 50 ml. - Bandes de sutura tipus Steri-Strip. - 1 Caixa apòsits tipus Tiritas. - 1 Caixa apòsits tipus Compeed. - Analgèsic/antiinflamatori (Paracetamol, Ibuprofè, Aspirina...). - Suero monodosi (10 ampolles). - 10 Agulles estèrils (precintades). - 2 Benes elàstiques 5x5. - 2 Benes elàstiques i adhesives 7,5 x 5. - 1 Pomada o gel antiinflamatori (Ibuprofè, Diclofenac, ...). - 1 Pomada cicatritzant (blastoestimulina). - 1 Col·liri tipus llàgrima monodosi (oculotec liquifim ...). - 1 Caixa apòsits impermeables. Article 13.- La setmana anterior a la celebració de la prova l’organització publicarà a través de la pàgina web un dossier del corredor amb tota la informació necessària. També s’enviarà per correu electrònic. Article 14.- Durant el recorregut hi haurà punts de control (a part dels avituallaments) pels quals hauran de passar obligatòriament els 4 membres de l’equip junts. Els marxadors disposaran de diversos punts d’avituallament i relleu amb aliment sòlid i líquid. En els punts d’avituallament i relleu prèviament indicats per l’organització hi haurà serveis de fisioteràpia. Els vehicles de suport podran accedir al punts d’avituallament i relleu per tal de poder facilitar el corresponent suport a l’equip. Article 15.- L’organització marcarà tot el recorregut. Aquest recorregut haurà de ser seguit obligatòriament per part dels participants. En cap cas es pot retallar el recorregut, essent motiu de desqualificació o penalització, depenent de la gravetat. Article 16.- L’organització posarà personal durant el recorregut per tal de garantir la seguretat dels participants. Els marxadors hauran de seguir les indicacions que rebin. Article 17.- L’organització facilitarà als participants uns números de telèfon als quals podran trucar per tal de comunicar qualsevol incidència, ja sigui personal, com de seguretat, etc. Article 18.- L’organització disposarà de llocs estratègics amb els mitjans necessaris per tal de poder evacuar a qualsevol participant que necessiti assistència sanitària de forma urgent. Article 19.- L’organització podrà fer abandonar a un participant si considera que el seu estat físic no és l’adequat per seguir l’esdeveniment. Article 20.- En el cas d’abandonament d’algun equip per qualsevol circumstància, aquests tenen l’obligació de comunicar-ho el més aviat possible al personal de l’organització. Article 21.- El recorregut podrà ser modificat per motius de seguretat, tant per causes climatològiques com per qualsevol causa de força major aliena a l’organització, comunicant-ho prèviament als participants. Article 22.- Es podrà desqualificar o penalitzar amb temps a un equip pels motius següents: - No presentar tot el material obligatori a la sortida o que estigui en mal estat. - No passar pels punts de control. - Retallar el recorregut no passant pels llocs assenyalats. - Que els diferents components de l’equip passin pel punt de control en un temps superior als 30 segons. - Cometre infraccions contra el medi ambient. - No prestar auxili a un marxador que necessiti ajuda. - Demanar ajuda sense que sigui necessària. - Tenir ajuda externa fora dels punts assenyalats per l’organització. - Posar en risc la pròpia integritat o la de qualsevol participant. - No fer cas de les indicacions del personal de cursa. - Infraccions de circulació per part del vehicle o per part dels corredors. - Pèrdua o manipulació del dorsal. - No respectar les normes de circulació en les zones urbanes. Article 23.- El recorregut és un circuit obert i per tant tots els participants hauran de respectar les normes vigents. Article 24.- S'establiran uns límits horaris, temps màxims per recórrer cada tram, els quals seran comunicats prèviament. No es permetrà continuar el recorregut a marxadors que superin aquestes barreres horàries. En cas de males condicions meteorològiques, o per raons de seguretat, l'organització es reserva el dret de variar els límits horaris establerts prèviament. Article 25.- Tots els participants coneixen les característiques d’aquesta prova i hi participen de forma lliure i sota la seva responsabilitat. L’organització no es fa responsable dels accidents o danys que puguin patir els participants. Els participants accepten aquest reglament, eximeixen l’organització de qualsevol mal que puguin patir tant personalment com el seu material per causes alienes a l’organització. Els participants declaren trobar-se en perfecte estat de salut en el moment de començar la cursa i eximeixen de qualsevol responsabilitat l’organització pel que fa referència al seu estat de salut. Article 26.- Qualsevol reclamació s’haurà de fer per escrit i anirà dirigida a l’organització. Article 27.- En formalitzar la inscripció s’accepta aquest reglament i es dóna per assabentat de tot el seu contingut i es compromet a complir tots els seus articles, tant pel que fa a material obligatori com a mesures de seguretat. Article 28.- L’organització es reserva el dret de poder modificar aquest reglament, notificant amb la suficient antelació qualsevol modificació al mateix. Article 29.- En el moment de formalitzar la inscripció es dona el consentiment a que s’incloguin les dades dels participants en un fitxer privat propietat dels organitzadors, amb la finalitat exclusiva de la gestió de la prova. Article 30.- Tots els corredors cedeixen els seus drets d'imatge durant el repte. L'organització podrà utilitzar les imatges de la cursa per motius d'interès propi. El dret a la pròpia imatge és un dret reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i regulat en la Llei 5/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar, i a la pròpia imatge, així com en l'aplicació de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, de 13 de desembre. L’acceptació del present reglament implica obligatòriament que el participant autoritza a al Club Atlètic Sant Feliu i al Centre Excursionista Sant Feliu a la realització de fotografies i filmació de la seva participació a l’OnCodines Trail, i els dona el seu consentiment per la seva difusió i explotació comercial i publicitària de totes les imatges preses durant l’OnCodines Trail, en les quals resulti clarament identificable, sense dret per part del corredor a rebre cap compensació econòmica. En cap cas s’utilitzaran per finalitats diferents a les indicades. Sant Feliu de Codines, 15 d’octubre de 2021 www.oncodinestrail.cat info@oncodinestrail.cat