We use cookies to improve your experience and our services, analysing the navigation on our Website. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. You can find more information in our Cookies policy. OK

Proves Accés Específiques Esportives

  • Home
  • /
  • Proves Accés Específiques Esportives

Races

Proves Accés Específiques Esportives 12/01/22

Proves d’accés Específiques

El Departament d’Educació convoca les proves específiques que han de superar les persones que volen accedir a determinades especialitats dels ensenyaments esportius per obtenir un títol de tècnic esportiu i de tècnic esportiu superior.

Les proves es fan per comprovar que els aspirants tenen la condició física i les destreses específiques per cursar aquests ensenyaments amb aprofitament i seguretat.

Per poder fer les proves amb seguretat i qualitat, el nombre de persones que es poden inscriure a cada prova s’estableix segons els recursos materials i humans disponibles; la inscripció es cobreix d’acord amb l’ordre de demanda i es tanca quan s’han cobert les disponibilitats màximes de cada centre.

 

Advertising