REGLAMENT:

 

REGLAMENT

 

CADA CORREDOR HAURÀ DE PORTAR ALGUN ALIMENT DE PRIMERA NECESSITAT A L'HORA DE RECOLLIR EL DORSAL.

Per aquesta caminada popular no hi ha un reglament específic, simplement tenir en compte:

No és competitiva.

El recorregut estarà senyalitzat amb cinta.

Hi haurà un avituallament durant la caminada, i un a l’arribada.

Si a l’hora de recollir el dorsal estàs federat, la caminada és gratuïta, si no estàs federat hauràs d’abonar 3€ que aniran destinats íntegrament a l’assegurança del caminador.

Els menors de 12 anys, hauran d’anar acompanyats explícitament d’un tutor.

Els menors de 12 a 16 anys, podran fer la caminada sols, però hauran d'entregar un full de responsabilitat del pare o tutor.( aquest document està a la web www.hivernal.cat/inscripcions o el mateix dia de la cursa.

La Caminada només se suspendrà en cas d'inclemències del temps o per qualsevol altre problema que determinin els responsables de l’organització, i el seu veredicte serà inapel·lable.

Adequar el recorregut a l'estat físic.

Respectar el medi natural com ell ens respecte a nosaltres.

Si la caminada es fa amb gos, s'ha de portar lligat quan ens creuem amb bestiar, i respectar les sensibilitats de tots els participants.

Hi haurà un control de sortida i un d'arribada.

La participació en la caminada suposa l’acceptació d’aquest reglament, així com eximeix els organitzadors de qualsevol responsabilitat sobre els accidents i desperfectes que per acció o no acció puguin ocórrer als participants durant el transcurs de la prova.

 

La interpretació d’aquest reglament i tot allò que no quedi expressament regulat serà decidit per l'Organització. El sol fet d'inscriure's a la cursa implica l'acceptació d'aquest Reglament.