REGLAMENT:

1. Organizació

El Club Centre Excursionista la Foradada, juntament amb l’Ajuntament de la Ràpita, organitzen el

Canicross La Ràpita, prova puntuable al Circuit Català Popular de Canicross de la temporada 22/23.

2. Data, lloc i horaris

2.1. Data

El Canicross es cel·lebrarà el dia 4 de desembre de 2022.

2.2. Lloc

La Sorda i meta de la cursa serà davant del Poliesporu Municipal de La Ràpita, carrer Doctor Torné,

s/n, 43540 La Ràpita, (Tarragona).

hps://maps.app.goo.gl/bzkL4ubyPLzPK69q6

Davant del pavelló (control veterinari dissabte tarde i diumenge matí, entrega

dorsals, sortida i arribada, barra bar, megafonia i entrega de trofeus diumenge)

Pista coberta Camp de futbol (EN CAS DE MAL TEMPS) (control veterinari dissabte

 tarde i diumenge matí, entrega dorsals, sortida i arribada, barra bar, megafonia i

entrega de trofeus diumenge)

Parking autocarabanes i furgonetes (Pernoctar per la cursa)

Parking cotxes dia cursa

Pavelló Municipal d’Esports (WC i dutxes) diumenge i dissabte tarde

2.3. Horaris.

Control Veterinari i entrega de la bossa del corredor, dissabte dia 3 de 18:00 a 20:00 h de la tarde al davant

del Poliesporu Municipal de La Ràpita i de 7:30 a 8:30 h del mateix diumenge dia 4 de desembre de 2022.

MARCATGE CIRCUIT: Dissabte a les 16:00h davant del pavelló.

A les 8:30 h briefing del canicross

A les 9:00 h sorda del canicross per calaixos de 20 equips cada 30 segons.

A les 9:10 h aproximadament sorda de la caminada.

A les 11:00 h canicross Infanl.

A les 11:30 h entrega de premis i sorteig.

Sortida i arribada Canicross

3. Inscripcions

S’OBRIRAN LES INSCRIPCIONS DEL 3 NOVEMBRE FINS AL 2 DE DESEMBRE O FINS ARRIBAR A 150

PARTICIPANTS.

El preu de la inscripció serà de 18€ el canicross, i 5€ la caminada (a la web i el mateix dia de la cursa) i canicross

infanl gratuït (el mateix dia de la cursa).

La inscripció només es podrà fer ONLINE a través la web de 9h.Sports i "NO" hi haura CAP inscripció el

mateix dia de la cursa per al canicross, només pel canicross infanl i caminada.

www.9hsports.cat

4. Normava

4.1.-MATERIAL OBLIGATORI CANICROSS

El material per al Canicross haurà d'estar avaluat pels veterinaris per tal que sigui correcte per la salut

de l'animal. Per còrrer amb el vostre gos és obligatori un arnés de r, una línea de r homologada i

cinturó de canicross. *Foto material obligatori al final del dossier

Dur el gos deslligat a les zones on no hi ha freedog.

Embrutar o degradar la pista, la muntanya o l'entorn

en general.

No prestar auxili a qualsevol parcipant que pugui

par algun accident i informar el control més proper.

4.2.-CONTROL VETERINARI

Recomanat disposar del cerficat veterinari facilitat pel CCPC per al control

veterinari per avançat per evitar cues a l’enllaç:

hps://sites.google.com/view/ccpcanicros/targeta-ccpc?authuser=0, si no es

farà el control runari del gos i a les dues opcions, amb cerficat o sense, també

s’ha de portar la carlla amb les vacunes degudament signada per un veterinari col·legiat, així com el

cerficat d'implantació del micro-xip obligatori.

Els gossos que no esguin en condicions de salut adequades per parcipar, o bé s’ulitzi material que

pugui lesionar-los, a criteri del veterinari de la prova, no seran admesos i no podran parcipar.

S'accepten totes les races de gossos sempre que esguin en bon estat de salut.

Els gossos hauran de tenir un mínim de 1 any i un màxim de 10 anys el dia de la prova i portar implantat

el micro-xip obligatori.

Les vacunes obligatòries per a poder parcipar són:

- Polivalent ( mínim enfront parvovirosi, leptospirosi, brom i hepas canina)

I també es recomana (NO OBLIGATÒRIA):

- Anràbica.

- Bordetella bronchisepca

Es pesaran el gossos de raça peta per la categoria -15kg al control veterinari.

4.3.- Penalitzacions

En tot moment els gossos aniran lligats, menys a la zona freedog que podran anar solts i els propietaris

seran responsables de la neteja dels seus excrements.

Els gossos conflicus no podran sorr si ho decideix el veterinari o prendran la sorda en darrer lloc i

amb morrió si fos necessari.

El corredor no podrà arrossegar al gos mentre corre, podrà córrer darrere o al costat del gos. El

corredor només podrà esrar del seu gos en el moment dels canvis de direcció i en moments de

desatenció o de curiositat, però només el temps necessari per fer tornar el gos al circuit. En tots els

casos els corredors hauran de conèixer el seu gos i prendre les mesures per controlar-lo, sobretot en la

sorda que serà en grup i durant els avançaments, i si cal haurà de córrer amb morrió.

4.4..-Es sancionarà

Maltractar al gos, ja sigui sica o verbalment.

No dur el dorsal visible.

Poc control del corredor sobre el seu gos.

Córrer davant del gos.

Dificultar l'avançament.

4.5. Abandonament

Si algun corredor abandona, és obligatori avisar al control més proper o als membres de la organització.

L'organització no es fa responsable dels danys tant morals com materials, que puguin par els

parcipants o els espectadors durant les curses.

4.6. El corredor autoritza que puguin aparèixer imatges publicades a la web, a la premsa o en fullets de

l'organització.

4.7. Inscriure's implica l'acceptació d'aquest reglament .

5. Circuits

5.1 Circuit Canicross

Circuit amb 9 km amb 265 m de desnivell.

3 avituallaments, un que coincideix d’anada i tornada i un altre a la part de dalt.

 

Avituallament

solid i aigua

Avituallament

aigua

5.2 Circuit Caminada

Circuit amb 3 km amb 70 m de desnivell.

 

6. Condicions climatològiques

Les condicions de temperatures mínimes permeses per a la realització de la prova s'ajustaran als

reglaments oficials.

El mal temps no serà cap obstacle per la celebració de la prova, no obstant la organització es reserva el

dret d'anul·lar-la si així ho creu convenient.

7. Categories

Les categories puntuables i que es donarà premi als tres primers de cadascuna, seràn les següents:

JÚNIOR (de 16 anys a 18 inclòs) masculí i femení

SÈNIOR (+18 fins a 39 inclòs) anys entre 1983 al 2004 masculí i femení

VETERÀ (a parr de 40 inclòs +) anys entre 1973 al 1982 masculí i femení

MÁSTER (a parr de 50 inclòs +) a parr del 1972 masculí i femení

CATEGORÍA GOSSOS PETITS -15 kg: Categoría única masculí i femení

LOCALS masculí i femení

*MATERIAL OBLIGATORI:

Arnés de

Canicròs

homologat

Linea de tir

esmorteïda

Arnés de

Canicròs

homologat

Cinturó de

Canicròs