REGLAMENT:

REGLAMENT DE L’ONCODINES TRAIL 2023

 

Article 1.- El Club Atlètic Sant Feliu i el Centre Excursionista de Sant Feliu de Codines, de Sant Feliu

de Codines, són els promotor de l’OnCodines Trail. Deixant Petjada, un repte esportiu solidari per recollir

fons en la lluita contra el càncer.

Article 2.- Cada equip que hi participi té un doble objectiu: completar la cursa i recaptar un mínim de 600

euros que es destinaran íntegrament a la Fundació Oncovallès, la Barcelona Brain Health Initiative i

la Fundació d’oncologia infantil Enriqueta Villavecchia. En aquest sentit, la participació a la cursa

requerirà (a banda de la inscripció de cada un dels participants per les despeses d’organització) la donació

de cada equip.

Article 3.- Els equips estaran formats per un mínim de tres persones i un màxim de sis, tres de les

quals han d’estar sempre en marxa. Els corredors poden rellevar-se entre ells en qualsevol dels punts de

relleu i avituallament i, mentre no corren, poden fer funcions de suport al seu equip. El conductor del vehicle

es pot considerar integrant de l’equip si formalitza la inscripció com a conductor.

Article 4.- El traçat de la prova corrent té uns 80 quilòmetres, amb sortida a Granollers i arribada a Sant

Feliu de Codines. Transcorre pels municipis de: Granollers, Canovelles, Les Franqueses del Vallès, La

Garriga, el Figaró, Sant Quirze Safaja, l’Ametlla del Vallès, Santa Eulàlia de Ronçana, Bigues i Riells,

Caldes de Montbui i Sant Feliu de Codines. El traçat del repte solidari caminant té uns 60 quilòmetres.

En la majoria dels trams, comparteixen recorregut amb els corredors. Els recorreguts seran, en la seva

major part per muntanya i pistes forestals tot i que passaran pels nuclis urbans i per la plaça de la Porxada

de Granollers.

Article 5.- Es podrà inscriure a l’OnCodines Trail qualsevol persona major d’edat que accepti aquest

reglament. Els menors d’edat hauran de presentar una autorització dels pares o tutors i un certificat mèdic

en el qual s’especifiqui que es apte per aquest tipus de prova.

Article 6.- Només els inscrits a la cursa tenen dret a l’avituallament. No hi tenen dret, en canvi, les persones

que acompanyen els participants.

Article 7.- La inscripció es realitzarà a través de la pàgina web www.oncodinestrail.cat.

A partir de l'11 de juny del 2022 i fins el 31 de juliol s’obrirà el període d'inscripció reservat a equips que

van participar a l'anterior edició com a premi a la fidelitat, amb el preu de la inscripció de 35 € per participant.

De l'1 d'agost al 31 d'octubre de 2022, seran obertes les inscripcions a tots els equips, amb un preu de la

inscripció de 45 € per participant.

A partir de l'1 de novembre de 2022 (i fins esgotar places),les inscripcions també seran obertes a tots els

equips i el preu serà de 55 € per participant.

El conductor del cotxe de suport, també pot inscriure's si formalitza la inscripció com a CONDUCTOR, amb

un import de 15 €, té dret als avituallaments però no a la bossa del corredor.

Caldrà omplir el formulari amb totes les dades sol·licitades i abonar la quota d’inscripció. El preu de la

inscripció de cada corredor serà amb l’assegurança inclosa. La data límit d’inscripció serà el dia 31 de

març de 2023.

Les inscripcions es tancaran en arribar als 150 equips i en el cas que hi hagi més equips interessats a

participar s’obrirà llista d’espera.

En el moment de fer la inscripció de l’equip cal inscriure com a mínim 1 component, el primer que s’inscriu

serà el líder de l’equip. Els inscrits hauran de facilitar un correu electrònic i un telèfon de contacte, al qual

es notificaran totes les novetats de l’OnCodines Trail. La resta (fins a conformar l’equip d’entre 3 i 6

integrants) es podran inscriure més tard, però sempre abans del 31 de març de 2023.

 

Article 8.- Per poder participar a l’OnCodines Trail, cada equip haurà de recaptar donatius per a la

Fundació Oncovallès, la Barcelona Brain Health Initiative i la Fundació d’oncologia infantil

Enriqueta Villavecchia fins a arribar a un import mínim de 600 euros, que es poden anar ingressant

gradualment. Els equips hauran d’arribar als 600 € abans dels dia 7 d'abril del 2023.

Els donatius es podran desgravar a la declaració de la renda, depenent de la base imposable, previ

certificat emès per la Fundació Oncovallès. Els certificats s’emetran només si se sol·liciten de forma

expressa a la Fundació, ja sigui a nom dels components de l’equip o de les empreses que hagin col·laborat

per poder sumar la totalitat de la donació. Caldrà fer totes les donacions a través de la pàgina web en

l’apartat corresponent per poder tenir el certificat de desgravació.

Cada equip podrà realitzar les accions que cregui necessàries a fi d'aconseguir els donatius. Aquestes

accions es realitzaran en nom i sota l'única responsabilitat de la persona o organització que l’hagi

promogut. Aquestes accions poden ser de qualsevol tipus: dinars, xocolatades, sortejos, rifes, quines,

venda de samarretes, etc.

L’organització podrà cedir el logo d’OnCodines Trail sempre que l’equip que el sol·liciti estigui inscrit. En

cap cas es podrà fer servir el logo del Club Atlètic Sant Feliu ni el del Centre Excursionista Sant Feliu o de

la Fundació Oncovallès i les altres fundacions beneficiàries. Si algun equip el fes servir quedaria exclòs

automàticament de la prova. En el cas que un equip no pugui arribar als 600 € de donatius, la Fundació no

retornarà els imports abonats en concepte de donació.

Article 9.- Cada equip haurà de presentar la documentació necessària per poder participar i realitzar els

controls administratius previs a la sortida: DNI de tots els participants. La documentació s’haurà de

presentar el dia abans de la cursa a l’hora i lloc assenyalat per l’organització.

A fi i efecte de fer més lluïda la sortida, es recomana que tots els participants dels equips hi siguin.

Article 10.- Durant els controls administratius previs a la sortida, l’organització facilitarà a cada equip:

- Un dorsal numerat per a cada participant.

- Acreditació per al vehicle d’assistència per tal que pugui accedir als llocs assenyalats per

l’organització.

- En cap cas es poden infringir les normes de circulació. En el cas en que algun vehicle d’assistència

cometi alguna falta greu, l’organització podrà desqualificar tot l’equip.

- Sistema control de pas.

Article 11.- L’organització podrà controlar el material obligatori durant tot el recorregut.

Article 12.- Material recomanat:

• Dorsal (facilitat per l’organització)

Got

• Telèfon mòbil (un per a cada participant). Es pot comprovar la càrrega de la bateria a la

meitat de la cursa.

• Manta tèrmica d’alumini (una per a cada participant)

• Xiulet (un per a cada participant)

• Paravents (un per a cada participant)

• Beguda per a cada participant (de la forma que es cregui més convenient: bidó, bossa

hidratació, etc.)

• 2 farmacioles d’emergència (una pels corredors i l’altre ha d’estar en el vehicle de suport)

• Llanterna frontal amb piles de recanvi o llanterna de recanvi (una per participant) (obligatori

portar-la a sobre a partir de les 17 hores).

• 4 agulles imperdibles.

• Aparell GPS (com a mínim un per equip). Pot ser un telèfon mòbil.

 Les farmacioles s’aconsella que portin.

Farmaciola recomanada per a corredors

▪ 4 Paquets de gases (sobres de 5 unitats estèrils)

▪ 1 Povidona ioadada (Betadine, Topionic), mínim 25 ml.

▪ Bandes de sutura tipus “Steri-Strip”.

▪ 1 Caixa apòsits tipus Tiritas.

▪ 1 Caixa apòsits tipus Compeed.

▪ Analgèsic/antiinflamatori (Paracetamol, Ibuprofè, Aspirina...)

▪ Sueros mono dosi (5 ampolles)

▪ 1 Agulla estèril (precintades)

▪ 1 Bena elàstica 5x5

Farmaciola recomanada per a l’equip de suport

▪ 10 Paquets de gases (sobres de 5 unitats estèrils)

▪ 1 Povidona Iodada (Betadine, Topionic ,,,) mínim 50 ml.

▪ Bandes de sutura tipus Steri-Strip.

▪ 1 Caixa apòsits tipus Tiritas

▪ 1 Caixa apòsits tipus Compeed

▪ Analgèsic/antiinflamatori (Paracetamol, Ibuprofè, Aspirina...)

▪ Sueros monodosi (10 ampolles)

▪ 10 Agulles estèrils (precintades)

▪ 2 Benes elàstiques 5x5

▪ 2 Benes elàstiques i adhesives 7,5 x 5

▪ 1 Pomada o gel antiinflamatori (Ibuprofè, Diclofenac, ..)

▪ 1 Pomada cicatritzant (blastoestimulina)

▪ 1 Coliri tipus llàgrima monodosi (oculotec liquifim ...)

▪ 1 Caixa apòsits impermeables.

Article 13.- La setmana anterior a la celebració de la prova l’organització comunicarà a través de la pàgina

web quin serà el material que s’haurà de dur a sobre durant la prova, essent aquest el material obligatori.

Article 14.- Durant el recorregut hi haurà punts de control (a part dels avituallaments) pels quals hauran

de passar obligatòriament els 3 membres de l’equip junts.

Els marxadors disposaran de diversos punts d’avituallament i relleu amb aliment sòlid i líquid. En alguns

punts d’avituallament i relleu prèviament indicats per l’organització hi haurà serveis de fisioteràpia. Els

vehicles de suport només podran accedir al punts d’avituallament i relleu per tal de poder facilitar el

corresponent suport a l’equip.

Article 15.- No està permès participar a l’OnCodines amb animals de companyia.

Article 16.- L’organització marcarà tot el recorregut. Aquest recorregut haurà de ser seguit obligatòriament

per part dels participants. En cap cas es pot retallar el recorregut, essent motiu de desqualificació o

penalització, depenent de la gravetat.

Article 17.- L’organització posarà personal durant el recorregut per tal de garantir la seguretat dels

participants. Els marxadors hauran de seguir les indicacions que rebin.

Article 18.- L’organització facilitarà als participants uns números de telèfon als quals podran trucar per tal

de comunicar qualsevol incidència, ja sigui personal, com de seguretat, etc.

Article 19.- L’organització disposarà de llocs estratègics amb els mitjans necessaris per tal de poder

evacuar a qualsevol participant que necessiti assistència sanitària de forma urgent.

Article 20.- L’organització podrà fer abandonar a un participant si considera que el seu estat físic no és

l’adequat per seguir l’esdeveniment.

Article 21.- En el cas d’abandonament d’algun equip per qualsevol circumstància, aquests tenen l’obligació

de comunicar-ho el més aviat possible al personal de l’organització.

Article 22.- El recorregut podrà ser modificat per motius de seguretat, tant per causes climatològiques

com per qualsevol causa de força major aliena a l’organització, comunicant-ho prèviament als participants.

Article 23.- Es podrà desqualificar o penalitzar amb temps a un equip pels motius següents:

• No presentar tot el material obligatori a la sortida o que estigui en mal estat.

• No passar pels punts de control.

• Retallar el recorregut no passant pels llocs assenyalats.

• Que els diferents components de l’equip passin pel punt de control en un temps superior als 30 segons.

• Cometre infraccions contra el medi ambient.

• No prestar auxili a un marxador que necessiti ajuda.

• Demanar ajuda sense que sigui necessària.

• Tenir ajuda externa fora dels punts assenyalats per l’organització.

• Posar en risc la pròpia integritat o la de qualsevol participant.

• No fer cas de les indicacions del personal de cursa.

• Infraccions de circulació per part del vehicle o per part dels corredors.

• Pèrdua o manipulació del dorsal.

• No respectar les normes de circulació en les zones urbanes.

Article 24.- El recorregut és un circuit obert i per tant tots els participants hauran de respectar les normes

vigents.

Article 25.- S'establiran uns límits horaris, temps màxims per recórrer cada tram, els quals seran

comunicats prèviament. No es permetrà continuar el recorregut a marxadors que superin aquestes barreres

horàries. En cas de males condicions meteorològiques, o per raons de seguretat, l'organització es reserva

el dret de variar els límits horaris establerts prèviament.

Article 26.- Tots els participants coneixen les característiques d’aquesta prova i hi participen de forma

lliure i sota la seva responsabilitat. L’organització no es fa responsable dels accidents o danys que puguin

patir els participants. Els participants accepten aquest reglament, eximeixen l’organització de qualsevol

mal que puguin patir tant personalment com el seu material per causes alienes a l’organització.

Els participants declaren trobar-se en perfecte estat de salut en el moment de començar la cursa i

eximeixen de qualsevol responsabilitat l’organització pel que fa referència al seu estat de salut.

Article 27.- Qualsevol reclamació s’haurà de fer per escrit i anirà dirigida a l’organització.

Article 28.- En formalitzar la inscripció s’accepta aquest reglament i es dóna per assabentat de tot el seu

contingut i es compromet a complir tots els seus articles, tant pel que fa a material obligatori com a mesures

de seguretat.

Article 29.- L’organització es reserva el dret de poder modificar aquest reglament, notificant amb la

suficient antelació qualsevol modificació al mateix.

Article 30.- En el moment de formalitzar la inscripció es dóna el consentiment a que s’incloguin les dades

dels participants en un fitxer privat propietat dels organitzadors, amb la finalitat exclusiva de la gestió de la

prova.

Article 31.- Tots els corredors renuncien als seus drets d'imatge durant el repte. L'organització podrà

utilitzar les imatges de la cursa per motius d'interès propi.

El dret a la pròpia imatge és un dret reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i regulat en la Llei 5/1982,

de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar, i a la pròpia imatge, així com en la

aplicació de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, de 13 de desembre.

L’acceptació del present reglament implica obligatòriament que el participant autoritza a al Club Atlètic Sant

Feliu a la realització de fotografies i filmació de la seva participació a l’Oncodines Trail, i els dóna el seu

consentiment per la seva difusió i explotació comercial i publicitària de totes les imatges preses durant

l’OnCodines Trail, en les quals resulti clarament identificable, sense dret per part del corredor a rebre cap

compensació econòmica. En cap cas s’utilitzaran per finalitats diferents a les indicades.

Sant Feliu de Codines, 11 de juny de 2022.