REGLAMENT:

 

 

1.     Per participar a la cursa s’ha de tenir l’edat corresponent a la categoria.

2.     Les inscripcions es realitzaran mitjançant el formulari online, a un preu de 6€. No s’acceptaran inscripcions el mateix dia de la prova.

3.     Es donaran premis als 3 primers classificats de cada categoria. Masculí i femení.

4.     Es necessària l’autorització del pare, mare o tutor legal, que serà indispensable per recollir el dorsal el dia de la cursa.

5.     En cas de condicions meteorològiques adverses o causes de força major l’organització es reserva el dret de suspendre o modificar la prova.

6.     L’organització no es fa responsable dels danys causats o patits pel corredor.

7.     Els participants donen consentiment al tractament de les seves dades personals i autoritzen a l’organització a publicar-les al llistat d’inscrits i classificacions.

8.     Els participants accepten cedir a l’organitzador el dret de captació, reproducció, distribució i publicació de les imatges de la cursa a qualsevol mitjà de comunicació.

9.     Les dades dels participants seran emmagatzemades per l’organització en una base de dades per promocionar les properes edicions, o altres proves que organitzi o col·labori el C.E. Movit Vilamajor.
El participant que ho desitgi podrà donar-se de baixa d’aquesta base de dades, enviant la petició per correu electrònic a info@trailvilamajor.cat.

10.  L’incompliment d’aquest reglament pot suposar la desqualificació de la prova.

11.  Tot allò que no estigui previst serà resolt per l’organització.

12.  La inscripció a la cursa suposa l’acceptació d’aquest reglament.

13.  L’organització es reserva el dret a fer modificacions en el contingut del reglament.

Trail Vilamajor 

AUTORITZACIÓ PARE/MARE/TUTOR

Tots els nens que participin a les Minis de la Trail Vilamajor han de portar el full d’utorització paterna/materna o tutor signat per la persona corresponent. Aquest full l’heu de descarregar en el moment de fer la inscripció i portar imprès el dia de la Trail.