REGLAMENT:

REGLAMENT

 

 

REGLAMENT  PUGO REGIS TRAIL LLARGA I CURTA

 

1- HORARIS

 

26 de març de 2022 de les 17h a les 19h a La Sala (Plaça Nova).

27 de març de 2022 de 7:30h a 8:15h a La Sala (Plaça Nova).

 

2- CORREDORS

 3- INSCRIPCIONS I RECOLLIDA DEL DORSAL

 

 

4- RECORREGUT

 

 

 

 

AVITUALLAMENTS LLARGA I CURTA - (ADAPTACIÓ MESURES COVID):

 

Avituallament 1 (La Serra de cap de costa, cursa llarga): 

 

Avituallament 2 (Cal Prat, cursa llarga):

 

Avituallament 3 (Cua de la Guilla, cursa llarga i curta):

 

 

Avituallament 4 (Cal Marçal, cursa llarga i curta):

 

 

Avituallament 5 (Arribada, cursa llarga i curta):

 

 

Recomanem a tots els corredors/es portar una motxilla o xaleco d’hidratació amb aigua i menjar suficient per poder realitzar íntegrament el recorregut amb autosuficiència. Tot hi tenir un punt d’avituallament a mig recorregut, preguem utilitzar-lo només en cas d’urgència, per evitar així aglomeracions o accions que puguin portar a situacions contraproduents, en cas que les mesures covid que la Generalitat de Catalunya estableixi siguin les mateixes que en passades edicions. 

Gràcies per la comprensió.5- IDENTIFICACIÓ

 

 

6. METEOROLOGÍA 

 

 

7. ITINERARI 

 

 

8. SERVEIS

 

 

9. DADES

 

Les vostres dades seran tractades d’acord amb el que estableix la llei orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (BOE núm 298, del 14 de desembre de 1999). 

 

 

 

10. PREMIS

 

 

11. DESQUALIFICACIONS 

 

Els organitzadors estan habilitats per desqualificar als corredors per: 

 

12. MATERIAL OBLIGATORI