REGLAMENT:

VERTICALP SKY RACE KIDS

 *REGLAMENT*

Article 1. LA PROVA

La VerticAlp Kids, és una cursa que segueix senders i camp a través de la Comarca de La

Cerdanya entre els 1000 i els 1500 metres d’altitud.

La distància d’aquesta cursa és segons categoria:

- Cadet fins a la Tosa Alp 7,5km/1400m+.

- Infantil fins al Pàrquing de ComaOriola. 5,5km / 800m+

- Aleví fins a l’Àrea Recreativa Coma Oriola. 3,5km / 600m+

- Benjamí fins al Pla de la Baga. 1,5km / 260m+

- Pre Benjamí fins al Pla de la Baga. 1,5km / 260m+

- Sub6 fins al Pla de la Baga. 1,5km / 260m+

Article 2. AVITUALLAMENTS

Hi haurà avituallament a l’arribada de cada categoria.

En cadascun dels avituallaments es disposaran recipients on els participants puguin

dipositar les deixalles.

L'organació es farà càrrec de la recollida d’aquestes deixalles.

- Km 2 Camp de Tir

- Km 3,5 Àrea Recreativa

- Km 5,5 Comaoriola

Article 3. HORARI

No hi ha temps màxim per la cursa.

Article 4. DATA

La VerticAlp Kids es celebrarà el diumenge dia 22 d’agost de 2021. Les sortides seran:

- 9.15 Cadets i infantils

- 9.20 Alevins

- 9.25 Pre Benjamins ,Benjamins i sub6

L’horari de les sortides podrà variar.

Article 5. INSCRIPCIONS i CANCEL.LACIONS

La inscripció es podrà fer per Internet i en els punts anunciats a la pàgina web de la

cursa, complimentant tot el formulari d’inscripció i realitzant el pagament

corresponent.

Obertura d’Inscripcions el dia 20 de juliol de 2021.

Tancament d’Inscripcions el dia 20 d’agost de 2021 o al arribar al límit màxim dels 100

inscrits (kids, constant que només tindran samarreta d’obsequi els 80 primers nens

inscrits).

S’aconsella imprimir el certificat de cobrament bancari, però cal destacar que l’únic

document vàlid per demostrar la inscripció només serà el mail automàtic que el

corredor rebrà just després de la preinscripció.

Es podran fer inscripcions fins una hora abans de la cursa el mateix diumenge dia 22

d’agost de 2021 (sempre i quan no s’hagin arribat a les places límit).

Article 6. DORSALS

Durant tota la prova el participant estarà obligat a portar el dorsal sempre a la part

frontal del cos, de forma totalment visible i per damunt la roba.

Per la recollida del dorsal és obligatori presentar:

Plec de responsabilitats omplert i signat.

Si heu pagat la inscripció com a federats, targeta de federat o document

acreditatiu de la llicencia de la FEEC, FEDME o Federació de muntanya

equivalent de la vostra comunitat o país adherida a la UIAA o que tingui

reciprocitat amb la FEEC.

En cas de recollida per una tercera persona, caldrà fotocòpia del DNI signada pel

corredor i acreditació de la Llicència en cas de ser federat.

Article 7. HORARI DE LA CURSA

Sortida des d’Alp el 22 d’agost de 2021 a partir de les 9.15h AM.

La sortida serà amb mascareta. Un cop donada la sortida, se la podran treure.

Article 8. CATEGORIES i PREMIS

Segons classificació general, Masculina i Femenina amb edats complertes durant l’any

2021 (edat del participant a 31 de desembre):

Cadet (15 i 16 anys complerts abans del 31 de desembre 2021)

Infantil (13 i 14 anys complerts abans del 31 de desembre 2021)

Aleví (11 i 12 anys complerts abans del 31 de desembre 2021)

Benjamí (9 i 10 anys complerts abans del 31 de desembre 2021)

Pre Benjamí (7 i 8 anys complerts abans del 31 de desembre 2021)

Sub6 (5 i 6 anys complerts abans del 31 de desembre 2021)

Article 9. PARTICIPACIÓ

Per participar a les curses s'ha d'haver complimentat el formulari d'inscripció amb

totes les dades exigides i formalitzar el pagament de la mateixa.

A l’entrega de dorsal és obligatori presentar la documentació esmentada

anteriorment.

El treball de l’organització, en principi, no és ajudar els participants a solucionar els

problemes que puguin sorgir durant la cursa degut a les condicions climatològiques,

problemes físics o mentals derivats d’un cansament extrem.

Està prohibit rebre ajuda externa o avituallament en el transcurs de la cursa fora dels

llocs establerts per l’organització. Es podrà avituallar en els llocs que coincideixin amb

els avituallaments oficials de la cursa. Està prohibit anar acompanyat d’altres persones

que no siguin participants inscrits a la prova.

Article 10. SEGURETAT i ASSISTÈNCIA MÈDICA

Hi haurà llocs de socors en diferents punts del recorregut que estaran connectats amb

la direcció de la cursa.

Un equip mèdic estarà present durant tota la durada de la cursa.

Els llocs de socors estan destinats a donar assistència a tots els corredors en perill amb

els mitjans de què disposin, propis o externs.

En alguns punts hi podrà haver controls mèdics aleatoris.

Negar-se a fer un control o faltar al respecte al metge/assistent que ho demani

implicarà la invalidació immediata del dorsal.

El corredor que ho necessiti pel motiu que sigui, ferida lleu o greu, hipotèrmia, cop de

calor, etc., podrà fer ús d’aquest servei:

Presentant-se a un dels llocs de socors.

Trucant al telèfon d’emergències facilitat per l’organització.

Demanant a un altre corredor que avisi al servei mèdic.

Tots els participants estan obligats a oferir assistència o ajuda a qualsevol altre

participant en perill que ho necessiti o ho demani.

Els corredors han de mantenir-se sempre dins del camí senyalitzat, fins i tot per

dormir. Està prohibit progressar per fora del camí senyalitzat.

Qualsevol corredor que s’allunyi del recorregut senyalitzat no serà responsabilitat de

l’organització.

Cap corredor podrà rebre assistència fora de les zones d’avituallament.

TELÈFONS D’EMERGÈNCIES

Si hi ha cobertura de mòbil: Trucar al telèfon del centre de control 636790580

Si no hi ha cobertura de mòbil: Trucar al 112.

Article 11. RESPONSABILITAT

Els participants realitzen la cursa sota la seva responsabilitat, sobre ells recau la decisió

de sortir i realitzar la cursa.

Els participants eximeixen l'organització de les reclamacions o demandes basades en

suposades accions dels participants o de terceres persones que actuïn al seu favor, així

com les reclamacions o demandes resultants dels danys que puguin succeir als

participants i al seu material, inclosa la pèrdua.

Els participants hauran de signar els documents requerits per evidenciar amb més

claredat qualsevol apartat del reglament.

Article 12. INFORMACIÓ GENERAL

L'organització no es fa responsable dels accidents o danys que puguin rebre o

ocasionar els participants, l'organització vetllarà per evitar-los.

L'organització es reserva el dret de modificar les bases del reglament, suspendre-les o

modificar-les davant d’una eventualitat o per causa de força major com una

meteorologia adversa.

En el cas de condicions meteorològiques adverses, raons de seguretat, etc.,

l'organització pot suspendre la prova, modificar el recorregut o variar els límits horaris.

En inscriure’s, els participants accepten sense reserves aquest reglament, l'ètica i la

normativa de la cursa

Article 13. ARRIBADA:

- Per les categories Sub6, prebenjamí i Benjamí, hi haurà uns monitors que al

acabar la cursa acompanyaran els nens/es fins la plaça major del poble

d’Alp.

Article 14. DRETS D’IMATGE

El dret a la pròpia imatge és un dret reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i

regulat en la Llei 5/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i

familiar, i a la pròpia imatge, així com en la aplicació de la Llei Orgànica 15/1999 de

Protecció de Dades de Caràcter Personal, de 13 de desembre.

L’ajuntament d’Alp i el Club Esportiu Cerdanya Pirineus es reserven els drets exclusius

de les imatges, de prendre i recopilar fotografies, vídeo i informació de les curses en

què tots els participants estiguin implicats, així com utilitzar aquest material en

anuncis, relacions públiques o qualsevol altre propòsit periodístic, publicitari o de

promoció de l’esdeveniment.

Qualsevol projecte mediàtic o publicitari haurà de tenir el consentiment de

l’Ajuntament d’Alp i el Club Esportiu Cerdanya Pirineus.

Article 15. PROTECCIÓ DE DADES

En inscriure’s a qualsevol de les curses del Club Esportiu Cerdanya Pirineus, els

participants donen el seu consentiment per a que l’organització de la prova tracti amb

finalitat únicament esportiva o promocional les seves dades de caràcter personal.

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de

Caràcter Personal, el participant pot exercir els seus drets d’accés, rectificació,

cancel·lació i oposició mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça

info@clubcerdanyapirineus.com

Els inscrits cedeixen de manera expressa a l’organització el dret a reproduir el nom,

cognoms, categoria i resultat obtingut.

Article 16. MODIFICACIONS

Aquest reglament pot ésser corregit, modificat o millorat en qualsevol moment per

part de l'Organització.

El fet de realitzar la inscripció mostra la conformitat del participant amb aquest

reglament