REGLAMENT:

DESCRIPCIÓ DE LA PROVA

1.1. CURSA

BUFF® Epic Trail 26 km: Cursa a peu d’uns 26 km, i 1.800 m de desnivell positiu amb sortida i meta a Barruera.

La BUFF® Epic Trail 26k transcorre gairebé exclusivament per senders de muntanya, una part dels quals transcorre per la zona perifèrica al Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Els corredors es sotmeten, igual que qualsevol altre visitant, a les normes que regeixen aquest parc. A la zona perifèrica de protecció del Parc Nacional cada corredor haurà de vetllar pel compliment de la normativa de l’espai natural protegit, establerta en el Pla rector d’ús i gestió, aprovat per mitjà del Decret 39/2003, de 4 de febrer. 

ÈTICA I VALORS

La BUFF®Epic Trail 26 km es basa en una ètica i uns valors essencials que comparteixen els corredors, els patrocinadors, els voluntaris i els organitzadors. I aquest compromís queda certificat pel segell Mountain Parks.

1.2. LA ECO-RESPONSABILITAT

No deixar brutícia a la natura, utilitzar els contenidors a disposició, respectar la flora i fauna, seguir estrictament el recorregut marcat sense utilitzar dreceres. L’organització farà servir sempre que sigui possible material reutilitzable o reciclable i procedirà a la recollida selectiva (piles, paper, plàstic, etc.). El marcatge del recorregut, efectuat a peu, serà recollir el mateix dia.

La neteja del recorregut es realitzarà immediatament després de l’últim corredor. La comunicació sobre paper estarà reduïda al mínim, prioritzant el suport electrònic.

1.3. SOLIDARITAT

El respecte dels corredors, els voluntaris, els patrocinadors i del públic són elements de la BUFF® Epic Trail Vall de Boí.

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

1.4. EDAT MÍNIMA

La inscripció està oberta a totes les persones majors de 15 anys el dia de la prova (amb l’autorització de menors)

1.5. DECLARACIÓ DEL CORREDOR

Per validar la inscripció és imprescindible acceptar el reglament i eximir els organitzadors de tota responsabilitat en cas d’accident o danys corporals soferts durant la competició o després. Aquesta declaració es realitza durant la inscripció o la recollida de dorsal.

1.6. ASSEGURANÇA

L’organització comptarà amb una assegurança d’accidents per a tots els participants inscrits a la prova.

1.7. DRETS D’IMATGE

Amb la inscripció tot participant renuncia a utilitzar els seus drets d’imatge i autoritza a l’organització i als seus patrocinadors a utilitzar i publicar lliurement qualsevol fotografia o vídeo gravat en el context de la cursa.

1.8. INSCRIPCIONS

El nombre màxim de participants serà de 700.

El període d’inscripció serà fins el 02.07.2021.

1.9. DEVOLUCIÓ DE LA INSCRIPCIÓ

CONDICIONS D’ANUL·LACIÓ:

ANUL·LACIÓ D’UNA INSCRIPCIÓ

Qualsevol anul·lació d’inscripció s’ha de fer per correu electrònic a: info@ticketoci.net. No s’admetran anul·lacions per telèfon. El pagament del reemborsament de la inscripció s’efectuarà mitjançant abonament a la targeta utilitzada en el moment de la inscripció, atenent les següents condicions. L’organització també posa a disposició dels corredors la contractació d’una assegurança de cancel·lació.

Data d’anul·lació

Sense assegurança de cancel·lació

(% De l’import abonat de la inscripció)

Abans de l’2020.12.09 75%

De l’10/12 a l’2021.05.31 50%

De l’2021.06.01 a l’2021.06.20 30%

Després del 20 de juny de 2021, no es realitzarà cap reemborsament.

ASSEGURANÇA DE CANCEL·LACIÓ D’INSCRIPCIÓ

L’organització ofereix una Assegurança de Cancel·lació en el qual es retornarà el 100% de la inscripció a tots aquells corredors que hagin contractat aquest servei i hagin presentat un document acreditant la gravetat i / o causa major de la retirada.

L’objecte de l’assegurança de cancel·lació contractat és permetre el reemborsament cost íntegre del dorsal, en cas que un participant sol·liciti a cancel·lar la inscripció exclusivament pels següents motius:

En les anul·lacions relacionades amb la salut, serà necessari facilitar un certificat mèdic signat i segellat pel metge confirmant la contraindicació de participar a la cursa o qualsevol altre tipus de documentació oficial. Per a qualsevol de les altres causes d’anul·lació han de ser justificades degudament per documentació oficial que acrediti la concurrència.

L’anul·lació d’una inscripció o la no participació en la carrera a la que s’estigui inscrit no permet beneficiar-se d’una prioritat d’inscripció en anys posteriors.

Inscripcions de l’any 2020

Aquells corredors inscrits en l’edició de 2020, podran tramitar també l’assegurança de cancel·lació, per a quedar cobert amb les mateixes condicions. Podran tramitar la contractació fins al dia 2021.01.31.

Les inscripcions corresponents al traspàs de la inscripció de l’any 2020, passaran a estar subjectes a les condicions de cancel·lació i anul·lació de la inscripció de l’2021 així com les condicions en cas d’anul·lació per causa de la pandèmia.

PREU ASSEGURANÇA DE CANCEL·LACIÓ:

La garantia de cancel·lació s’ha de contractar en el mateix moment de la inscripció.

Cost de la inscripció:

Els preus inclouen IVA (21%). Els drets d’inscripció inclouen tots els serveis descrits en el present reglament.

DISTANCIA 24/11/20 a 9/12/20 10/12/20 a 02/05/21 3/5/2021
68KM 78 € 86 € 90 €
42KM 60 € 66 € 72 €
26KM 42 € 46 € 50 €
12KM 23 € 25 € 33 €
KV 25 € 28 € 35 €

 ANUL·LACIÓ D’INSCRIPCIÓ O ESDEVENIMENT per causa de PANDÈMIA

En cas de cancel·lació total o ajornament de l’esdeveniment per ordre governamental a causa de la pandèmia de la Covid-19, s’aplicaran les següents condicions (a escollir per cada participant):

CONDICIONS DE LA CURSA

1.10. HORARIS DE TALL

La BUFF® Epic Trail 26km és una competició d’alt nivell només apta per als i les corredors de muntanya més preparats físicament. No és una caminada, els horaris de tall seran estrictes.

Hi ha diferents horaris de tall. L’organització podrà modificar aquests horaris en tot moment. Els corredors que vulguin seguir el recorregut, encara que hagin sobrepassat els horaris de tall, ho faran fora de carrera i sota la seva responsabilitat, després d’haver tornat el dorsal i el xip de l’organització.

1.11. AVITUALLAMENTS

Hi ha diferents tipus d’avituallaments distribuïts al llarg del recorregut:

1.12. DORSALS

És necessària la presentació d’un document d’identitat amb fotografia per poder retirar el dorsal. En cap cas es podrà canviar el dorsal amb una tercera persona. En cap cas s’enviaran al domicili del corredor ni el dorsal ni els obsequis en cas de no haver participat en la carrera.

El dorsal no pot ser manipulat ni retallat, i serà visible durant tot el recorregut de la cursa

1.13. CONTROLS

L’organització no comunicarà el nombre de tots els controls ni la seva localització. Hi haurà controls aleatoris de material al llarg del recorregut.

1.14. CRONOMETRATGE

És obligatori el pas per tots els punts de control previstos a aquest efecte, sortida i meta.

Si s’hagués d’interrompre o suspendre la prova en un punt del recorregut, la classificació es pararà segons l’ordre i temps d’arribada en el punt d’interrupció o, si no, en l’últim control realitzat.

1.15. EQUIP OBLIGATORI I ACONSELLAT

Per defecte, tots els corredors, sense excepció, han d’assegurar de portar el següent material per poder realitzar la BUFF® Epic Trail 26k.

Material obligatori:

En funció de les condicions meteorològiques, l’organització anunciarà, durant el briefing anterior a la cursa, si hi ha algun canvi en el material obligatori.

1.16. ASISTENCIA

L’assistència personal està permesa exclusivament en els punts d’avituallament. Excepte en aquestes zones de tolerància, està prohibit comptar amb la companyia o avituallament d’una persona no inscrita la cursa.

1.17. ABANDONAMENT VOLUNTARI

Excepte en cas de ferida, només és possible abandonar en un punt de control. Si aquest punt no fos accessible en vehicle, el corredor haurà d’accedir pels seus propis mitjans al punt d’evacuació més proper. Està prohibit abandonar el recorregut marcat sense haver informat a l’organització i sense estar degudament autoritzat. És obligatori fitxar si es tracta d’un punt de control de cronometratge.

1.18. ABANDONAMENT OBLIGATORI

L’organització pot aturar momentàniament a un corredor o obligar-lo a abandonar la cursa si considera que el seu estat posa en perill la seva integritat física o la seva seguretat.

1.19. METEOROLOGIA

En cas de condicions meteorològiques adverses o causes de força major, l’organització es reserva el dret a suspendre, neutralitzar o modificar les franges horàries i / o el recorregut i avituallaments. En aquest cas no es retornarà l’import de la inscripció.

1.20. PENALITZACIÓ O DESQUALIFICACIÓ

Els àrbitres de la cursa vigilaran l’aplicació del reglament FEDME i internacional   ISF i estan habilitats per aplicar les penalitzacions o desqualificacions previstes en aquests reglaments.

1.21. RECLAMACIONS

Es podran presentar reclamacions al jurat de la cursa. 

CATEGORIES I PREMIS

1.22. CATEGORIES I PREMIS

L’edat que es considerarà en categoria veterans serà la que el participant tingui el dia 31 de desembre de l’any de la competició.

Els trofeus es recolliran amb el dorsal, en el lloc indicat per l’organització i durant les hores previstes. En cap cas s’enviaran al domicili del corredor.