REGLAMENT:

Es seguirà el reglament del Circuit de les Curses per muntanya de les Terres de L’Ebre. A continuació es mostren altres punts específics de la Cursa de les Roques a tenir en compte:

 1. És obligatori passar el control de sortida. En cas de no fer-ho, el participant quedarà desqualificat i estarà fora de la prova.
 2. La inscripció a la prova serà personal i intransferible, només es podrà cedir la inscripció a un altre corredor o corredora en el cas de comunicar-ho a l’organització (aecaranord@gmail.com) amb les dades d’intercanvi abans del 15 de novembre del 2018.
 3. L’organització es reserva el dret de modificar l’itinerari i l’horari si ho considera oportú. En el següent link hi ha el recorregut alternatiu.
 4. L’organització també es reserva el dret de poder desqualificar qualsevol participant que mostri una actitud inadequada amb l’entorn natural, la resta de participants o voluntaris.
 5. L’organització podrà desqualificar durant la prova els participants que mostrin signes evidents d’esgotament, o de qualsevol alteració física o psíquica que posi en perill la seva salut. D’altra banda els que hagin comès una falta greu contra les normes, els seus companys, o el reglament de la prova també seran desqualificats.
 6. Les hores de tall seràn 4h al kilòmetre 17.7 (AV 4) i 5h arribada. Tots i totes aquelles que arribin fora d’aquest horari no constaràn a la classificació
 7. L’hora d’entrega de premis serà a les 14h. Els participants que arribin més tard de les 14:00h constaran a la classificació (fins hora de tall), però no se’ls esperarà per l’entrega de premis. Tot i això, sí que tindràn dret al trofeu i premi

Les corredores i corredors tenen l’obligació de seguir la següent normativa:

 1. No està permès fumar, ni encendre foc durant els recorreguts.
 2. No està permès llençar cap tipus de material de durant els recorreguts. Hi haurà zones per deixar brossa als avituallaments.
 3. El dorsal haurà d’estar sempre en un lloc visible i a la part davantera del cos durant tota la prova i no es podrà doblegar ni retallar.
 4. Els participants que abandonin la prova hauran d’informar immediatament a l’organització, i passar a informar al control de meta, a l’arribada.
 5. Els participants estan obligats a seguir les indicacions de l’organització i els senyals que aquesta hagi establert.
 6. Qualsevol actitud despectiva d’un corredor envers altres corredors, membres de l’organització, o jutges de la prova, serà sancionada amb la desqualificació.
 7. Retallar el recorregut marcat per l’organització suposarà la desqualificació.

En el següent link pots descargar-te el reglament delt del Circuit de Curses per Muntanya.

Reglament Circuit de Curses per Muntanya