REGLAMENT:

REGLAMENT

01.   És responsabilitat dels corredors portar l’equip i material adequat per fer aquesta cursa.

02.   Tots els participants han de saber que es troben en perfectes condicions físiques per poder afrontar una prova d’aquestes característiques.

03.   Tots els corredors tenen l’obligació de seguir les indicacions de qualsevol membre de l’organització de la TOP ROCK. En cas de desobeir directrius de seguretat establertes per l’organització, el corredor serà desqualificat de la prova.

04.   Tots els corredors tenen l’obligació d’assistir i de comunicar qualsevol accident que hagin observat. En cas de no fer-ho seran desqualificats.

05.   El corredor que decideixi retirar-se de la TOP ROCK haurà de comunicar-ho al personal de l’organització més proper.

06.   El corredor és el responsable de validar el temps de sortida i arribada fent ús del sistema de cronometratge de l’organització que la TOP ROCK estableixi.

07.   El dorsal s’haurà de portar en un lloc visible i sense manipulació amb el risc de no fer-se quedar exclòs de les classificacions.

08.   L’itinerari estarà degudament senyalitzat amb cintes de color blanc amb logotips de BURRIACXTREM.

09.   Qui no tingui cura o demostri actitud poc respectuosa anvers l’entorn natural on es desenvolupa la cursa podrà ser exclòs de la proba per l’organització.

10.   Als menors d’entre 14 i 17 anys els caldrà una autorització dels pares o tutors legals en el moment de recollir el dorsal.

11.   L’organització no es fa responsable dels danys causats o patits pels corredors.

12.   Tot allò que no estigui previst en aquest reglament serà resolt per l’organització de la TOP ROCK.

 

TROFEUS

Trofeus als tres primers classificats masculí i femení de la classificació general

 

SERVEIS

Servei de Creu Roja a la zona d’arribada.

Servei de guarda-roba.

 

PROTECCIÓ DE DADES

D’acord amb la llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre, totes les dades dels participants seran incloses en un fitxer privat propietat dels organitzadors amb la finalitat exclusiva de la gestió de la prova. Els participants donen el seu consentiment que les seves dades personals siguin publicades a les llistes d’inscrits.

 

DRETS D’IMATGE

Tots els corredors renuncien als seus drets d’imatge durant la cursa, l’organització podrà utilitzar les imatges de la cursa per motius d’interès propi.

L’acceptació d’aquest reglament implica obligatòriament que el participant autoritza a l’organització de la BURRIACXTREM a la realització de fotografies i filmació de la seva participació en la TOPROCK i en dóna el seu consentiment per a la seva explotació comercial i publicitària.

 

La formalització de la inscripció implica també l’acceptació d’aquest reglament.