Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar la seva experiència i els nostres serveis, analitzant la navegació en el nostre Lloc Web. Si continua navegant, vostè està acceptant el seu ús. Podeu obtenir més informació a la nostra Política de cookies. OK

Eliminator Trail Series

  • Inici
  • /
  • Eliminator Trail Series

Curses

Eliminator Trail Series

Eliminator Trail Series 11/11/17

ELIMINATOR TRAIL SERIES

Data: 11 de novembre 2017

Hora de sortida: 17: 00h

Sortida: Pavelló Municipal Sant Esteve de Palautordera.

Arribada: Bosc de l'Auleda.

Recollida de dorsals: Pabellon Municipal de 15: 30h a 16: 30h

Distància 200mtrs aprox

Desnivell  -25 mtrs. aprox.

Desnivell  +45 mtrs. aprox.

Servei de dutxes.

Carrera per eliminatòries, mínim d'eliminatòries per corredor 2.

 

Reglament

1 -L’”Eliminator Trail Series” és una carrera per eliminacions, l'objectiu és clar, passar totes les eliminatòries fins que només en quedi un l’”Eliminator”

2 -Els corredors sortiran en calaixos de 4 o 6 corredors.

3 -El Recorregut, és lineal, d'uns 200 metres aprox, on el corredor estarà obligat a passar per les marques deixant aquestes sempre a la part interna del traçat.

4 -Sèries, les sèries seran de 4 a 6 corredors d'aquests els primers passaran a la següent sèrie, (1er i 2on en el cas de la serie de 4 corredors i 1er, 2on i 3er en el cas de la serie de 6 corredors) mentre els últims quedaran eliminats de la cursa, exceptuant la primera maniga, on hi haurà una repesca entre els corredors eliminats, corrent així cada corredor un mínim de dues sèries.

En el cas que l'organització ho vegi oportú les sèries es podrien ampliar, passant de 4 o 6 corredors al numero que l'organització cregui convenient, utilitzant sempre el mateix sistema de elimincación.

Les primeres sèries s'organitzaran pel dorsal i de forma correlativa, passada aquesta, els corredors no es podran creuar de nou, fins a haver passat com a mínim una nova sèrie.

5 -Tots els corredors són coneixedors de la dificultat de la prova, i és reconeixen aptes, tant per el seu estat de salut com per la seva condició física i técnica per participar a la cursa.

6 -Totes les imatges generades amb motiu de la cursa són propietat de l'organització que les podrà utilitzar de la manera que cregui oportuna.

En el cas de fotògrafs aliens a la cursa, aquests hauran d'informar l'organització de la seva presència, per procedir a la seva acreditació, cedint les imatges generades per la mateixa a l'organització d'aquesta, per al seu ús si així ho creu convenient.

7 -El corredor inscrit a la cursa, dóna el seu consentiment, a la cessió de les seves dades personals als patrocinadors / col·laboradors de la Marató del Montseny, en cas de no estar d'acord en aquest punt, el corredor enviarà un mail a maratomontseny@gmail.com on serà donat de baixa automàticament.

8 -Deqüalificacions

Ser eliminat a partir de la segona serie.

No realitzar íntegrament el recorregut marcat per l’organització.

No seguir les instruccions dels membres de l'organització en tot moment i durant la cursa.

Utilitzar qualsevol tipus de substància prohibida considerada com a dopatge per part de les federacions d'atletisme o de muntanya.

En cas de reclamació in situ, l'organització formarà un jurat de carrera, format per un corredor a l'atzar, l'àrbitre de carrera, més el director de carrera, si la reclamació fos en dies posteriors a la cursa, l'organització serà la que prendrà la decisió final, el termini de reclamacions serà de 7 dies naturals passats de la cursa.

9 -Premis i Categories.

Una sola categoria absoluta.

Els tres primers i les tres primeres.

 

TOT ALLÒ QUE NO ESTIGUI PREVIST, QUEDA SOTA LA DECISIÓ DE L’ORGANITZACIÓ.

TOTS ELS PARTICIPANTS DE LA CURSA RECONEIXEN HAVER LLEGIT I COMPRÈS EL REGLAMENT DE LA MATEIXA.

  


 

 

ELIMINATOR TRAIL SERIES

Fecha: 11 de noviembre de 2017

Hora de salida: 17: 00h

Salida: Pabellón Municipal Sant Esteve de Palautordera.

Llegada: Bosque del Auleda.

Recogida de dorsales: Pabellon Municipal de 15: 30h a 16: 30h

Distancia 200mtrs aprox

Desnivel  -25 mtrs. aprox.

Desnivel  +45 mtrs. aprox.

Servicio de duchas.

Carrera por eliminatorias, mínimo de eliminatorias para corredor 2.

Reglamento

1 -El "Eliminator Trail Series" es una carrera por eliminaciones, el objetivo es claro, pasar todas las eliminatorias hasta que sólo quede uno el "Eliminator"

2 -Los corredores saldrán en cajones de 4 o 6 corredores.

3 -El Recorrido, es lineal, de unos 200 metros aprox, donde el corredor estará obligado a pasar por las marcas dejando estas siempre en la parte interna del trazado.

4 -Series, las series serán de 4 a 6 corredores de estos los primeros pasarán a la siguiente serie, (1º y 2º en el caso de la serie de 4 corredores y 1º, 2º y 3º en el caso de la serie de 6 corredores) mientras los últimos quedarán eliminados de la carrera, exceptuando la primera manga, donde habrá una repesca entre los corredores eliminados, corriendo así cada corredor un mínimo de dos series.

En caso de que la organización lo vea oportuno las series se podrían ampliar, pasando de 4 o 6 corredores al número que la organización crea conveniente, utilizando siempre el mismo sistema de eliminación.

Las primeras series se organizarán por el dorsal de forma correlativa, pasada esta, los corredores no se podrán cruzar de nuevo, y hasta haber pasado al menos una nueva serie.

5 -Todos los corredores son conocedores de la dificultad de la prueba, y se reconocen aptos, tanto por su estado de salud como por su condición física y técnica para participar en la carrera.

6 -Todas las imágenes generadas con motivo de la carrera son propiedad de la organización que las podrá utilizar de la manera que crea oportuna.

En el caso de fotógrafos ajenos a la carrera, estos deberán informar a la organización de su presencia, para proceder a su acreditación, cediendo las imágenes generadas por la misma a la organización de la misma, para su uso si así lo cree conveniente.

7 -El corredor inscrito en la carrera, da su consentimiento, a la cesión de sus datos personales a los patrocinadores / colaboradores de la carrera, en caso de no estar de acuerdo en este punto, el corredor enviará un mail a maratomontseny@gmail.com donde será dado de baja automáticamente.

 

8-Decalificaciones

Ser eliminado a partir de la segunda serie.

No realizar íntegramente el recorrido marcado por la organización.

No seguir las instrucciones de los miembros de la organización en todo momento y durante la carrera.

Utilizar cualquier tipo de sustancia prohibida considerada como dopaje por parte de las federaciones de atletismo o de montaña.

En caso de reclamación in situ, la organización formará un jurado de carrera, formado por un corredor al azar, el árbitro de carrera, más el director de carrera, si la reclamación fuera en días posteriores a la carrera, el organización será la que tomará la decisión final, el plazo de reclamaciones será de 7 días naturales pasados de la carrera.

9 -Premios y Categorías.

Una sola categoría absoluta.

Los tres primeros y las tres primeras

TODO LO QUE NO ESTÉ PREVISTO, QUEDA BAJO LA DECISIÓN DE LA ORGANIZACIÓN.

TODOS LOS PARTICIPANTES DEL MARATÓN DEL MONTSENY RECONOCEN HABER LEÍDO Y COMPRENDIDO EL REGLAMENTO DE LA MISMA.

PUBLICITAT